Natalia G: Βιογραφικό Σημείωμα και Πλατφόρμα

Βιογραφικό Σημείωμα

Η Natalia Gruber είναι δασκάλα και ζει στη Βραζιλία. Είναι εθελόντρια στο OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) από το 2016 και ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο του OTW το διάστημα 2019–2021. Επί του παρόντος είναι συμπρόεδρος της Μεταφραστικής Επιτροπής, όπου ηγείται μιας ομάδας 250+ εθελοντών από όλον τον κόσμο, και είναι μέλος της Επιτροπής Εθελοντών & Προσλήψεων. Στο παρελθόν, είχε δουλέψει εθελοντικά στην Επιτροπή Οργάνωσης Ετικετών και στην Επιτροπή Πολιτικής & Κατάχρησης.

Πλατφόρμα

1. Γιατί αποφασίσατε να θέσετε υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο;

Όταν η θητεία μου στο Διοικητικό Συμβούλιο τελείωσε πέρυσι, δεν ήμουν σίγουρη ότι θα δήλωνα ξανά υποψηφιότητα — ειδικά όχι τόσο σύντομα! Σχεδίαζα να επικεντρωθώ στους άλλους μου ρόλους για μερικά χρόνια πριν σκεφτώ να ακολουθήσω ξανά αυτό το μονοπάτι. Ωστόσο, οι πρόσφατες κακόβουλες επιθέσεις κατά των εθελοντών του OTW με έκαναν να συνειδητοποιήσω πως υπάρχουν ακόμα πολλά που θέλω να κάνω ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πως η βελτίωση της ασφάλειας και της υποστήριξης των εθελοντών είναι μια δουλειά η οποία δεν μπορεί να περιμένει.

Αν εκλεγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο, ελπίζω να μπορώ να υποστηρίξω τις διάφορες ομάδες μας καθώς συζητούμε και εφαρμόζουμε μέτρα για να αποτρέψουμε και να περιορίσουμε επιθέσεις όπως εκείνη που έλαβε χώρα τον Μάιο. Η κύρια ανησυχία μου καθόλη τη διάρκεια αυτής της κατάστασης ήταν η επίδρασή της στους εθελοντές μας και τα μέτρα που μπορούν να παρθούν ώστε να βεβαιωθούμε πως κάτι τέτοιο δε θα ξανασυμβεί ποτέ. Οι γεμάτες αγάπη, υποστήριξη και αψήφηση αποκρίσεις των εθελοντών μας με έκαναν να νιώσω ακόμα πιο αποφασισμένη να εξετάσω κάθε πιθανό τρόπο με τον οποίο μπορούμε ως οργανισμός να υπηρετήσουμε καλύτερα τους εθελοντές μας. Το OTW στηρίζεται στους ανθρώπους του και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τον οργανισμό αξιόλογο.

2. Τι προσόντα και/ή εμπειρία θα φέρετε στο Διοικητικό Συμβούλιο;

Από τη στιγμή που έχωι ήδη υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο στο παρελθόν, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πλεοέκτημά μου είναι η υπάρχουσα γνώση μου για τον ρόλο και τις προκλήσεις του. Είχα την ευκαιρία να μάθω πολλά για το OTW και να δημιουργήσω καλές εργασιακές σχέσεις με την ηγεσία των επιτροπών μας όλα αυτά τα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Διευθύντρια, βοήθησα τον οργανισμό να αντιμετωπίσει πολλές λεπτές καταστάσεις και δυσκολίες, και καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις με προετοίμασε να αντιμετωπίσω τις νέες προκλήσεις που σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον.

Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι αγχωτικό και κουραστικό, και πολλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκουν την εμπειρία απροσδόκητα δύσκολη. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια εύκολη λύση σε αυτό το πρόβλημα, αλλά η προηγούμενη εμπειρία μου μπορεί να είναι χρήσιμη, διότι μπορώ να βοηθήσω τους συναδέλφους μου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μάθουν τα κατατόπια, καθώς και να εφαρμόσουν διαρθρωτικές βελτιώσεις για να κάνουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου πιο βιώσιμο.

Επιπλέον, στα χρόνια μου ως πρόεδρος της Μεταφραστικής Επιτροπής, έχω εξασκήσει τεχνικές διαχείρισης που εγγυώνται τη λειτουργική διαχείριση μιας ομάδας 250+ εθελοντών. Αυτή η εργασία απαιτεί εκτεταμένο συντονισμό σε όλο το OTW, καθώς και ευέλικτο, ανταποκρινόμενο σχεδιασμό. Φέρνω αυτή την τεχνογνωσία μαζί μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου θα με βοηθήσει στην υποβοήθηση των εργασιών και του συντονισμού μεταξύ των επιτροπών.

3. Διαλέξτε έναν ή δύο στόχους για το OTW που είναι σημαντικοί για σας και που θα θέλατε να επιδιώξετε κατά τη θητεία σας. Γιατί τους θεωρείτε σημαντικούς; Πώς θα συνεργαστείτε με τους άλλους για να τους πετύχετε;

Πιστεύω ότι το OTW πρέπει να μπορεί να παρέχει περισσότερους πόρους στους εθελοντές του — καλύτερα εργαλεία, περισσότερες ευκαιρίες για εξέλιξη και καλύτερη υποστήριξη. Μπορούμε και πρέπει να εργαστούμε για να αναγνωρίσουμε, με κάθε δυνατό τρόπο, τα άτομα τα οποία αφιερώνουν τόσο χρόνο και ενέργεια στην ανάπτυξη του οργανισμού και των προγραμμάτων του. Αυτό μπορεί να συμβεί με τη μορφή ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης και με ενημέρωση για το πώς οι εθελοντές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εργασιακή εμπειρία τους στο OTW στις καριέρες τους. Μπορούμε επίσης να εξετάσουμε μη χρηματικά προνόμια και υπηρεσίες — για παράδειγμα, υπάρχουν οργανισμοί που θα μπορούσαν ενδεχομένως να προσφέρουν υποστήριξη για την πνευματική υγεία των εθελοντών μας που έχουν έρθει σε επαφή με σκληρό περιεχόμενο και πολλές εταιρείες προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όπως το OTW, σε χαμηλότερες τιμές. Μπορεί να υπάρχουν νομικές πλευρές που πρέπει να λάβουμε υπόψη δεδομένου ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από εθελοντές, ωστόσο θα ήθελα να συζητήσουμε κατά πόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και με τι άλλους τρόπους μπορούμε να υποστηρίξουμε τους εθελοντές μας.

Ένας άλλος πολύ σημαντικός στόχος για εμένα είναι η εφαρμογή πιο διάφανων και αποτελεσματικών πολιτικών που αφορούν στους εθελοντές, ειδικά εκείνες οι οποίες έχουν να κάνουν με την απραξία, την απόδοση και την πειθαρχία. Επί του παρόντος, το βάρος για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων πέφτει εξ ολοκλήρου στην κρίση των προέδρων, οι οποίοι έχουν πολύ διαφορετικές δεξιότητες και επίπεδο εμπειρίας. Στο παρελθόν έχω δουλέψει με άτομα τα οποία ένιωθαν πολύ άνετα με την αντιμετώπιση περίπλοκων ζητημάτων προσωπικού, αλλά και με άτομα που ένιωθαν πολύ απροετοίμαστα και το OTW προσφέρει πολύ λίγη εκπαίδευση ή τυποποιημένες διαδικασίες για όσους αναλαμβάνουν διοικητικούς ρόλους. Εάν εκλεγώ, θα κάνω ό,τι μπορώ για να συζητήσω με την ηγεσία ολόκληρου του OTW και να ψάξουμε για τρόπους με τους οποίους θα βελτιώσουμε τις διαδικασίες μας ώστε να είναι πιο δίκαιες, συνεπείς και διαφανείς για τους εθελοντές μας.

4. Ποια είναι η εμπειρία σας με τα προγράμματα του OTW και πώς θα συνεργαστείτε με τις σχετικές επιτροπές για να τα υποστηρίξετε και να τα ενδυναμώσετε; Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε μια ποικιλία προγραμμάτων, αλλά μπορείτε να δώσετε έμφαση σε κάποια συγκεκριμένα με τα οποία έχετε εμπειρία.

Ανά τα χρόνια έχω συνεργαστεί με πολλές επιτροπές και προγράμματα — ως εθελόντρια, ως πρόεδρος και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα χρόνια που ήμουν στην Επιτροπή Πολιτικής & Κατάχρησης δούλευα απευθείας με το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας), μια περίοδος κατά την οποία απέκτησα βαθύτερη γνώση των προκλήσεων που περιλαμβάνει η εφαρμογή πολιτικής για μια τόσο μεγάλη και ποικιλόμορφη ομάδα χρηστών. Αλλά κατά τη θητεία μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, η γνώση που είχα για όλα αυτά τα επιμέρους τμήματα επεκτάθηκε και εξελίχθηκε και έμαθα επίσης πολλά για προγράμματα με τα οποία δεν είχα έρθει σε ιδιαίτερη επαφή, όπως το Transformative Works & Cultures – TWC (Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες), και έμαθα περισσότερα για τις δικές τους προκλήσεις και στόχους.

Πάντα πίστευα ότι η καλύτερη στρατηγική για να υποστηρίξουμε τις επιτροπές και τα προγράμματά μας είναι να ακούσουμε τι έχουν να πουν και να έχουμε εμπιστοσύνη στην εμπειρία τους όταν πρόκειται για δυσκολίες και προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Ελπίζω να μπορώ να είμαι βοήθημα για οποιαδήποτε επιτροπή επιθυμεί τη συνεισφορά και βοήθεια του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς ποτέ να θεωρώ ότι γνωρίζω περισσότερα από τις ίδιες για τη δουλειά τους.

5. Πώς θα ισορροπήσετε τη δουλειά σας στο Διοικητικό Συμβούλιο με τις άλλες αρμοδιότητές σας στο OTW ή πώς σχεδιάζετε να παραδώσετε τις τρέχουσες αρμοδιότητές σας προκειμένου να επικεντρωθείτε στη δουλειά του Διοικητικού Συμβουλίου;

Δεν προβλέπω προβλήματα με την εκτέλεση των καθηκόντων μου ως πρόεδρος στη Μεταφραστική Επιτροπή παράλληλα με τα καθήκοντά μου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (πράγμα το οποίο ήδη έκανα στην προηγούμενη θητεία μου), ωστόσο έχω πλήρη εμπιστοσύνη πως αν χρειαστεί να μειώσω τον φόρτο εργασίας μου στη Μεταφραστική Επιτροπή, οι άλλοι συμπρόεδροι θα με στηρίξουν και θα αναλάβουν τα καθήκοντά μου, καθώς και θα εκπαιδεύσουν αντικαταστάτες εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Είμαι τυχερή που αποτελώ μέρος μιας ευχάριστης και αξιόπιστης ομάδας και δεν έχω καμία επιφύλαξη να παραιτηθώ και να παραδώσω εργασίες σε άλλους, αν αυτό αποτελεί την καλύτερη επιλογή.

Νωρίτερα αυτό το έτος, έγινα μέλος της Επιτροπής Εθελοντών & Προσλήψεων με σκοπό να βοηθήσω σε διοικητικά προγράμματα που επηρεάζουν ολόκληρο τον οργανισμό, όπως η εφαρμογή νέων εργαλείων και ενημερώσεων πολιτικής. Εάν εκλεγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο, δε θα μπορώ να δουλεύω σε αυτά τα προγράμματα με την ιδιότητα που έχω τώρα, καθώς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι μέλη της Επιτροπής Εθελοντών & Προσλήψεων προκειμένου να διατηρείται η ουδετερότητα της επιτροπής σε θέματα που αφορούν το προσωπικό. Θα ήθελα, ωστόσο, να βρω τρόπους με τους οποίους θα μπορώ ακόμα να υποστηρίξω και να συνεισφέρω σε αυτά τα προγράμματα, με όποιον τρόπο μπορώ.