Na czym polegają Wybory w OTW

Proces oddawania głosów w OTW

W wyborach do Zarządu, OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) używa opcji głosowania preferencyjnego, opartej na Instant Runoff Voting – systemie IRV. Metoda ta pozwala na przeprowadzenie całego procesu przy pomocy jednej karty do głosowania, na której nie wybiera się tylko jednego kandytata, a ustala listę preferencji, rozpoczynając od numeru 1 dla kandydata, który według nas ma zwyciężyć. Sprawia to, że każdy głos ma znaczenie.

Po oddaniu głosów, liczone są pierwsze preferencje wszystkich głosujących i na ich podstawie układana jest w odpowiedniej kolejności lista kandydatów. Gdy już wszystkie pierwsze preferencje zostaną podsumowane i któryś z kandydatów wyjdzie na prowadzenie, staje się on pierwszym zwycięzcą. Aby przy pomocy powyższego systemu (IRV) uzyskać więcej zwycięzców, usuwamy tego kandydata z procesu. Karty, na których oddane zostały na niego głosy, są zliczane ponownie, tym razem uwzględniając drugą preferencję, by wyłonić kolejną osobę z pozostałych kandydatów. Ponownie tworzona jest lista kandydatów, a osoba na jej szczycie jest naszym drugim zwycięzcą.

Po instrukcje przedstawiające proces głosowania krok po kroku, prosimy przejdź do instrukcji głosowania.

Czym jest IRV?

Instant Runoff Voting jest systemem wyboru, który pozwala na przeprowadzanie głosowania w jednej turze poprzez ułożenie przez głosujących listy swoich wyborów w kolejności zgodnej z ich preferencjami. Największą zaletą tego systemu jest brak potrzeby przeprowadzenia dodatkowego głosowania w przypadku remisu. IRV jest również odporne na głosowanie taktyczne – fenomen głosowania przeciwko kandydatowi, który twoim zdaniem nie powinien wygrać, zamiast na kandydatów, których popierasz – ograniczając możliwość powstania spoiler candidate – kandydata korzystającego na podziale głosów pomiędzy innymi kandydatami. Głosy nie idą na marne, co oznacza, że przed wyborcą stoi więcej opcji. Proces układania list może również przyczynić się do ograniczenia negatywnych kampanii i konfliktów pomiędzy zwolennikami różnych kandydatów – w końcu nikt nie będzie chciał zrazić do siebie wyborców innego kandydata, skoro każdy głosujący może jednocześnie wspierać obu kandydujących!

Na karcie głosowania OTW wyborcy mogą ułożyć listę tak wielu (lub tak niewielu) kandydatów, ilu tylko chcą, pod warunkiem że umieszczą na niej przynajmniej jednego.

Po oddaniu głosów, zliczane są wszystkie pierwsze preferencje i tworzona jest lista kandydatów ułożona w kolejności zgodnej z ilością zdobytych głosów. Gdy wszystkie pierwsze wybory są już spisane i któryś z kandydatów wychodzi na znaczne prowadzenie, zostaje on pierwszym zwycięzcą. Jeśli nikt nie zdobędzie większości głosów, wtedy wyeliminowany zostanie kandydat, który najrzadziej był wybierany jako pierwsza preferencja. Jego karty głosowania są zliczane ponownie, uwzględniając drugi wybór, by przekazać głosy na jednego z pozostałych kandydatów. Ponownie tworzona jest lista – proces ten jest powtarzany do czasu, aż któryś z kandydatów wygra zdobywając większość.

IRV umożliwia wybór kandydatów akceptowanych przez większość głosujących – nie tylko kandydata z największą ilością głosów, co jest osiągalne w jakimkolwiek nierankingowanym głosowaniu, w którym głosuje się na więcej niż dwóch kandydatów.

Głosowanie pośrednie

Głosowanie poprzez pośrednika to wyznaczenie kogoś innego do oddania za ciebie głosu w wyborach.

Prawo Delaware nakłada na OTW obowiązek umożliwienia głosowania poprzez pośrednika (“Posiadający głos może wyznaczyć inną osobę bądź osoby, by reprezentowały go jako pośrednicy w przekazywaniu bądź autoryzowaniu elektronicznego przekazu jego głosu do osoby, która będzie posiadaczem pełnomocnictwa.”)

W zwykłych wyborach, pośrednik jest zazwyczaj wyznaczany, jeśli głosujący nie może stawić się osobiście. W elektronicznych wyborach, większość przeszkód jest wyeliminowana, jednak okres głosowania może wypaść w czasie, kiedy głosujący nie ma dostępu do internetu bądź jest zajęty innymi zobowiązaniami.

Jeśli potrzebujesz pośrednika, możesz go wyznaczyć w dowolnym momencie aż do 2 tygodni przed wyborami. Pośrednika wyznacza się na 6 miesięcy i do czasu, aż ten okres minie, nie możemy zmienić lub odwołać twojego pośrednika. Głosy oddane przez pośredników nie mogą być zmieniane.

Pośredników wyznacza się poprzez email. Gdy wysyłasz prośbę o przypisanie pośrednika, by oddał za ciebie głos, musisz zrobić to z adresu email, którego używasz w OTW oraz zaadresować wiadomość zarówno do [email protected] jak i twojego pośrednika. Wiadomość ta musi również zawierać twoje prawdziwe imię i nazwisko oraz deklarację, iż życzysz sobie wyznaczenia dla ciebie pośrednika w osobie odbiorcy maila. Twój pośrednik musi odpowiedzieć wszystkim odbiorcą, potwierdzając odbiór wiadomości oraz wysyłając swoje prawdziwe imię i nazwisko. Odpowiedź ta musi zostać wysłana [email protected] przynajmniej dwa tygodnie przed wyborami.

Przy wyznaczeniu pośrednika, kieruj się zaufaniem co do oddania głosu w twoim imieniu. Umowa pomiędzy tobą, a pośrednikiem może odbywać się na dowolnych wyznaczonych przez ciebie warunkach, ale jedynie, jako zgoda pomiędzy dwiema osobami. OTW nie jest odpowiedzialne za egzekwowanie twoich warunków oraz nie może sprawdzić, na kogo przedstawiciel oddał twój głos, ani czy w ogóle to zrobił.

Odwołania

Jedynie sami kandydaci mogą zażądać ponownego zliczenia głosów lub powtórzenia wyborów. Jeśli jakikolwiek kandydat chciałby to uczynić, powinien wysłać swoje odwołanie, uzasadniając, czemu w jego opinii czynności te powinny być wykonane, do Komisji Wyborów w przeciągu jednego tygodnia od zakończenia głosowania. Komisja wyda orzeczenie w ciągu tygodnia od otrzymania odwołania. Jeżeli uzna, iż konieczne jest ponowne przeprowadzenie wyborów, odbędą się one w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia orzeczenia.