Morgan Schroeders biografi og plattform

Biografi

Morgan Schroeder: Morgan har vært i fandom siden videregående, men har hatt vanskelig for å holde seg i én fandom. Morgan ble en del av komiteen for AO3 dokumentasjon i 2016 og komiteen for taggorganisering ikke lenge etter, og var også i komiteen for support for en stund. Utenfor OTW (Organisasjonen for transformative verk), jobber Morgan i en spillehall og administrerer de ansatte i løpet av skoleåret og assisterer ved dagsleierer i løpet av sommeren.

Plattform

1. Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i styret?

Fordi jeg hadde så mye gøy i fjor! Spøk til side; jeg har elsket fandom helt siden jeg oppdaget det, og prøver å gi tilbake når enn og hvordan enn jeg kan. Å være frivillig for OTW er en av måtene jeg har kunnet hjelpe fellesskapet, så jeg er alltid kjempeglad for å se hvilke andre nye og interessante ting jeg kan gjøre som en del av mitt frivillige arbeid. Å stille til valg i styret gir meg også en mulighet til å møte nye folk i OTW og se hva medlemmene er interessert i gjennom spørsmål og svar-perioden og live-chattene. Jeg er spent på å få bruke det jeg har lært (og kommer til å lære, dersom jeg blir valgt) til å tjene fellesskapet så godt jeg kan.

2. Hvilke ferdigheter og/eller erfaringer tar du med deg til styret?

Jeg har mye erfaring med den delen av OTW som omhandler Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) gjennom mitt arbeid med AO3 dokumentasjon og taggorganiseringskomiteene, og som et forhenværende medlem av support-komiteen. Jeg tar med meg en kjærlighet for å hjelpe brukere og elsker å dokumentere alt jeg kan få fingrene mine i. Jeg tar også med meg en forkjærlighet for å lese all dokumentasjon jeg kommer over, noe som har hjulpet meg med å få en god oversikt over alle komiteene i OTW. Når det kommer til erfaring utenfor OTW, har jeg en grad i business og regnskapsføring, noe som gir meg et solid kunnskapsgrunnlag på områder slik som ideelle organisasjoner og det amerikanske finanssystemet, så vel som ferdigheter innen tidsbruk og organisering. I tillegg har min nåværende jobb gitt meg mye erfaring innen hvordan man effektivt kan administrere folk og ressurser.

3. Velg ett eller to av OTWs mål som er viktige for deg og som du er interessert i å jobbe med i løpet av din periode. Hvorfor verdsetter du disse målene? Hvordan ønsker du å samarbeide med andre for å oppnå dem?

Ett mål jeg har sterke følelser knyttet til er å fortsette å dokumentere alt, både internt og eksternt. Internt hjelper det med å sikre smidige overganger dersom nøkkelpersoner må trappe ned eller gi seg. Eksternt sett, jo mer informasjon vi kan gi brukere, jo mer tilgjengelig og synlig blir arbeidet vårt.

Et annet mål som er viktig for meg, som bygger videre på dette, er internasjonaliseringen av AO3. Med en tilstrøm av nye brukere, tror jeg det er essensielt å fortsette å jobbe med å gjøre ressurser – og, etter hvert, AO3 – tilgjengelig på så mange språk som vi kan. Oversettelsesteamet gjør en fantastisk jobb så langt, inklusivt oversetting av ofte stilte spørsmål og nyhetsinnlegg, og jeg vil veldig gjerne at dette arbeidet fortsetter og utvikler seg for å dekke vårt behov.

4. Hvilken erfaring har du med OTWs prosjekter, og hvordan ville du samarbeidet med de relevante komiteeene for å støtte og styrke dem? Prøv å inkludere et utvalg av prosjekter, men legg gjerne vekt på spesifikke prosjekter du har erfaring med.

Min erfaring med OTW generelt er veldig sentrert rundt AO3. Jeg har vært frivillig hos komiteene for AO3 dokumentasjon, support og taggorganisering, og alle disse fokuserer det meste av eller alt sitt arbeidet på AO3. For å overkomme dette, prøver jeg å holde tritt med komiteene jeg ikke er en del av, ved blant annet å lese de månedlige nyhetsbrevene, følge deres aktivitet på interne plattformer hvor enn det er mulig, og snakke med folk som er frivillige i andre deler av OTW. Jeg mener at den beste måten å samarbeide med komiteer på er å ha åpen kommunikasjon hvor de kan fortelle styremedlemmer om hva de trenger av støtte og styrkelse; på denne måten gjør vi ingen antakelser på deres vegne.

5. Hvordan ville du balansert ditt arbeid for styret med andre roller i TOW, eller hvordan tenker du å si fra deg dine nåværende roller for å fokusere på arbeid for styret?

Akkurat nå er jeg frivillig for to komiteer, og jeg har opplæring for å bli medleder i én av dem. Dersom jeg blir valgt inn i styret, planlegger jeg å forbli i rollen jeg trenes opp i og utsette det å tre opp i full stilling som leder frem til etter jeg har hatt sjansen til å bli vant med å sitte i styret, ettersom jeg helst ikke vil strekke meg selv for langt ved å takle begge to på samme tid. Jeg forutser ikke noen problemer med mine andre forpliktelser, selv om jeg er åpen for å revurdere dette dersom jeg blir valgt. Når det kommer til tidsbruk, så vil den travle tiden på jobb være over innen valgsesongen er fullført, så jeg kommer til å ha rikelig med tid til frivillig arbeid.