Morgan Schroeders biografi och plattform

Biografi

Morgan Schroeder: Morgan har varit med i fandom sedan gymnasiet, men hen har svårt att hålla sig till en enda fandom. Hen gick med i kommittén för AO3 dokumentation år 2016, och kommittén för taggorganisering strax efter det, och var också med i Support-kommittén under en period. Utanför OTW (Organisationen för Transformativa Verk) jobbar Morgan som platschef på en spelarkad, där hen har ansvar för anställda under skolåret och hjälper till med dagsläger under sommaren.

Plattform

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Eftersom förra året var så kul! Skämt åsido har jag älskat fandom ända sedan jag upptäckte det, och jag försöker ge tillbaka alltid och på alla sätt jag kan. Att vara volontär för OTW har varit ett sätt jag kan hjälpa gemenskapen, så jag vill alltid se vad för nya och intressanta saker jag kan göra inom mitt volontärarbete. Att kandidera för styrelsen ger mig också möjlighet att träffa nya människor inom OTW och se vad medlemmarna är intresserade av genom perioden för frågor och svar och livechattarna. Jag är ivrig att få använda vad jag har lärt mig (och kommer lära mig, om jag skulle bli vald) för att hjälpa gemenskapen så gott jag kan.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Jag har mycket erfarenhet av den sidan av OTW som rör Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv), genom mitt arbete med AO3s kommittéer för dokumentation och taggorganisering, och som en före detta medlem av support-kommittén. Jag tar med mig en förkärlek för att hjälpa användare och att dokumentera allt jag kan få tag på. Jag tar också med mig en förkärlek för att läsa all dokumentation jag kan få tag på, vilket har hjälpt mig få en bra översikt över alla OTWs kommittéer. När det gäller min erfarenhet utanför OTW har jag en examen inom ekonomi och revision, vilket ger mig en bra bas av kunskap inom områden som icke vinstdrivande organisationer och det amerikanska finanssystemet, och dessutom egenskaper som tidshantering och organisation. Dessutom har mitt nuvarande jobb gett mig mycket erfarenhet av att hantera människor och resurser effektivt.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför sätter du värde på dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Ett mål jag brinner för är att fortsätta att dokumentera allt, både internt och externt. Internt hjälper det att dela all information vi kan för att säkra smidiga övergångar om nyckelpersoner behöver avgå eller dra sig tillbaka. Externt blir vårt arbete mer tillgängligt och genomsynligt ju mer information vi kan ge användare.

Som en del av detta är ett annat viktigt mål för mig internationaliseringen av AO3. Med ett inflöde av nya användare tycker jag att det är absolut nödvändigt att fortsätta arbeta för att göra resurser – och till slut AO3 – tillgängliga på så många olika språk vi kan. Översättningsteamet gör ett fantastiskt arbete med det de har åstadkommit, inklusive översättning av vanliga frågor och nyhetsinlägg, och jag skulle väldigt gärna vilja se det arbetet fortsätta och utvecklas för att passa våra växande behov.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Min erfarenhet av OTW generellt är väldigt AO3-centrerad. Jag har varit volontär inom AO3s kommittéer för Dokumentation, Support och Taggorganisering, som alla fokuserar huvuddelen av eller allt sitt arbete på AO3. För att överkomma det försöker jag hålla koll på kommittéerna jag inte är med i, inklusive att läsa de månatliga nyhetsbreven, följa deras aktiviteter i interna rum när det finns möjlighet, samt prata med folk som är volontärer inom andra delar av OTW. Jag tror att det bästa sättet att samarbeta med kommittéer är att ha en öppen kommunikation där de kan berätta för styrelsemedlemmar vad de behöver för stöd och styrka; på det viset behöver vi inte anta saker om dem.

5. Hur skulle du avväga ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Just nu är jag volontär som medarbetare i två kommittéer, och jag håller på att utbildas för att bli ordförande i en av dem. Om jag väljs till styrelsen planerar jag att vara kvar under utbildning och vänta med att bli ordförande till dess att jag har haft en chans att vänja mig vid styrelserollen, eftersom jag helst inte vill överanstränga mig genom att hantera båda samtidigt. Jag förutser inga problem med mina andra åtaganden, men jag är öppen för att omvärdera detta om jag väljs. Vad gäller tidshantering kommer min mest upptagna säsong på jobbet ha lugnat ner sig när valet är slut och jag kommer ha gott om tid att spendera på volontärarbete.