Morgan Schroederin henkilökuva ja vaaliohjelma

Henkilökuva

Morgan Schroeder: Morgan on ollut fandomissa lukioikäisestä asti, tosin yhdessä fandomissa pysyminen on hänelle hankalaa. Hän liittyi AO3-dokumentaatiotoimikuntaan vuonna 2016, ja Avainsanojen järjestely -toimikuntaan pian tämän jälkeen. Hän toimi myös Käyttäjätuessa jonkin aikaa. OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) ulkopuolella Morgan toimii pelihallin johtajana, missä hän ohjaa työntekijöitä kouluvuoden aikana ja avustaa päiväleireillä kesällä.

Vaaliohjelma

1. Miksi päätit pyrkiä OTW:n johtokuntaan?

Koska se oli hauskaa viime vuonna! Vitsailut sikseen, olen rakastanut fandomia sen löytämisestä asti, ja yritän auttaa aina ja kaikin tavoin kun voin. Vapaaehtoistoiminta OTW:ssä on ollut yksi tapa auttaa yhteisöä, ja olen aina ilahtunut löytäessäni uusia ja kiinnostavia tapoja osallistua. Johtokuntaan ehdolla olo antaa minulle mahdollisuuden tavata uusia OTW:läisiä ja saada kysymysten esittämisaikana ja livekeskusteluissa tietää, mistä jäsenistö on kiinnostunut. Olen innostunut mahdollisuudesta käyttää oppimiani (sekä mitä vielä opin, jos tulen valituksi) asioita auttaakseni yhteisöä parhaan kykyni mukaan.

2. Mitä taitoja ja/tai kokemusta toisit johtokuntaan?

Nykyisen työni AO3-dokumentaatio- ja Avainsanojen järjestely -toimikunnissa sekä aiemman Käyttäjätukikokemukseni seurauksena minulla on paljon kokemusta Archive of Our Own – AO3:een (Oma arkisto) liittyen. Rakastan käyttäjien avustamista ja kaiken mahdollisen dokumentointia. Rakastan myös kaiken eteeni tulevan dokumentaation lukemista, mikä on auttanut minua saamaan kattavan käsityksen OTW:n kaikista toimikunnista. OTW:n ulkopuolella minulla on tutkinto liiketoiminnasta ja kirjanpidosta, mikä antaa minulle hyvän tietopohjan esimerkiksi voittoa tavoittelemattomista järjestöistä ja amerikkalaisista talousjärjestelmistä samoin kuin ajanhallinta- ja organisointitaitoja. Näiden lisäksi nykyisessä työssäni olen saanut paljon kokemusta tehokkaasta ihmisten johtamisesta ja resurssien käytöstä.

3. Valitse yksi tai kaksi OTW:n tavoitetta, jotka ovat sinulle tärkeitä ja joiden parissa haluaisit työskennellä toimikautesi aikana. Miksi arvostat näitä tavoitteita? Miten toimisit muiden kanssa saavuttaaksesi ne?

Eräs tärkeäksi kokemani tavoite on jatkaa kaiken dokumentointia sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sisäinen dokumentointi auttaa tiedon välittämisessä ja sujuvien siirtymien varmistamisessa tilanteissa, joissa keskeisten henkilöiden on luovuttava vastuusta tai vetäydyttävä toiminnasta. Mitä enemmän tietoa välitämme ulospäin, sen saavutettavampaa ja läpinäkyvämpää työmme on.

Edellisten lisäksi minulle tärkeä tavoite on on AO3:n kansainvälistäminen. Mielestäni käyttäjämäärien lisääntyessä on keskeistä jatkaa resurssien—ja lopulta AO3:n—välittämistä mahdollisimman monilla kielillä. Käännöstoimikunta on tehnyt hienoa työtä tähän asti UKK:iden ja uutispostausten kääntämisessä, ja haluaisin nähdä työn jatkuvan ja kehittyvän kasvavien tarpeiden mukana.

4. Millaista kokemusta sinulla on OTW:n projekteista? Millaista yhteistyötä tekisit kunkin projektin parissa työskentelevien toimikuntien kanssa tukeaksesi ja vahvistaaksesi niitä? Yritä tuoda esiin useita projekteja, mutta voit kuitenkin vapaasti painottaa niitä, joista sinulla on kokemusta.

Kokemukseni OTW:ssä on keskittynyt AO3:een. Olen toiminut vapaaehtoisena AO3-dokumentaatio-, Käyttäjätuki- ja Avainsanojen järjestely -toimikunnissa, joiden työ liittyy pääosin tai kokonaan AO3:een. Tätä kompensoidakseni olen pyrkinyt pysymään tietoisena muista toimikunnista esimerkiksi lukemalla kuukausittaiset uutiskirjeet, seuraamalla toimintaa sisäisillä kanavilla aina kuin mahdollista ja keskustelemalla muualla OTW:ssä vapaaehtoisena toimivien kanssa. Uskon, että paras tapa tehdä yhteistyötä toimikuntien kanssa on varmistaa avoin yhteydenpito, jolloin johtokunnan jäsenet tietävät, mitä tukea ja resursseja tarvitaan. Tällöin johtokunta ei tee oletuksia tarpeista.

5. Kuinka tasapainottaisit johtokuntatyön muiden OTW:n sisäisten rooliesi kanssa, tai kuinka aiot siirtää nykyiset roolisi eteenpäin keskittyäksesi johtokuntatyöhön?

Tällä hetkellä olen toimihenkilönä kahdessa toimikunnassa, ja harjoittelen toisessa puheenjohtajan rooliin. Jos minut valitaan johtokuntaan, minulla on tarkoituksena pysyä harjoittelijana ja siirtää puheenjohtajaksi astumista siihen asti, kun olen päässyt kunnolla sisään johtokuntatoimintaan, koska en halua ylirasittaa itseäni aloittamalla molemmat yhtä aikaa. Muihin vastuihini liittyen en odota ongelmia, mutta olen valmis harkitsemaan tilannetta uudelleen, jos minut valitaan. Ajankäytön kannalta työssäni kiireisin aika päättyy vaaliajan loppuun mennessä, joten minulla on paljon vapaa-aikaa käytettäväksi vapaaehtoistoimintaan.