Milena Popovas Biografi och Plattform

Biografi

Milena Popova har varit med i fandom av och till under mer än 20 år (försök inte räkna ut hur länge!). Efter att fanfiction förstörde hens förmåga att njuta av den vanliga populärkulturen utöver ‘priset för inträde’ i fandom, bestämde sig Milena för att göra en karriär av detta och för närvarande fullföljer hen sin doktorandforskning om framställningar av sexuellt samtycke i fanfiction. I ett tidigare liv var hen projektledare för teknologi på multinationell nivå, och hen har också stor erfarenhet av volontärarbete, både tidigare och nuvarande, inkluderat att hen suttit i styrelsen för två ideella organisationer i Storbritannien. Inom OTW (Organisationen för Transformativa Verk) har hen spenderat två och ett halvt år som volontär inom taggorganisering, och mer nyligen har hen varit medarbetare i Fanhackersprojektet inom Kommunikationskommitteén. Milena ägs fullständigt av en katt som heter Chili (även känd som Kulturteoretiska Katten), som hen bor tillsammans med i sydvästra England.

Plattform

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Generellt sett har fandom, och speciellt OTW, gett mig så mycket glädje i mitt liv och det är en gemenskap som jag vill ge någonting tillbaka till. I den andan har jag varit supporter och medlem av OTW ett tag nu, i 2,5 år var jag volontär för Taggorganisering och mer nyligen blev jag Fanhackers-medarbetare i Kommunikationskommittén. Jag har en rad erfarenheter och färdigheter som jag tror kommer vara värdefulla utöver dessa roller. Efter att ha kommit ut ur krisen 2015, och med genomförandet av den strategiska planen på gång, så går OTW igenom en konsolideringsfas där jag tror att mina färdigheter verkligen kan bidra positivt till organisationen. Jag har passion och förmåga att skapa och arbeta för övertygande långsiktiga mål, stödja dem genom att bygga hållbara organisationsstrukturer och etablera solida arbetsprocesser, vilket jag tror skulle vara en tillgång för organisationen vid denna tidpunkt.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Jag har varit medlem i styrelsen för två ideella organisationer i Storbritannien, där jag var ansvarig både för organisationens övergripande riktning och dess ekonomiska styrning, samt ledde specifika projekt och förbättringsinitiativ. Från dessa roller har jag fått mycket inblick i vad som kan gå fel i ideella organisationer, såväl som i hur man fixar det och driver organisationer ansvarsfullt och hållbart. Jag har också lärt mig uppskatta den viktiga roll som volontärer har i ideella organisationer, speciellt i OTW, där alla, oavsett om vi har titeln “medarbetare” eller inte, i slutändan är volontärer. Jag har omfattande erfarenhet av volontärledning, både från mina roller i styrelserna för andra ideella organisationer och från att ha varit en regional volontärkoordinator för en politisk kampanj. Jag brinner för att skapa miljöer där volontärer känner sig värdefulla och uppskattade, samt har möjlighet att utvecklas och växa. Utöver detta har jag 10 års erfarenhet av projektledning inom den privata sektorn. Jag har också erfarenhet av att arbeta i en global, multikulturell miljö, samarbeta över gränser, tidszoner, språk och kulturer. Jag sätter stort värde på samarbete, försöker bygga allianser och hitta lösningar som passar alla. Nyligen har jag också varit studentrepresentant på flera kommitteér på mitt universitet och uppnått några betydande förbättringar i studentupplevelsen. Jag känner mig hemma när jag navigerar stora, komplexa organisationer, tar andras behov i beaktande och hittar kompromisser.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför sätter du värde på dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Jag tycker att sätten styrelsen hålls ansvarig har förbättrats mycket under de senaste åren, men samtidigt finns det många saker som vi kan göra på den fronten och detta skulle vara något jag prioriterar. Vi får nu mycket bättre uppdateringar på vad styrelsen gör från dag till dag, men det vore underbart om vi hade regelbundna lagom stora uppdateringar om hur helheten ser ut: var vi är med den strategiska planen, hur vi ligger till finansiellt, utgifter jämfört med insamlingar och budget, etc. Jag skulle också stödja förslaget att ta bort skillnaden mellan medarbetare och volontärer, och föreslå en förändring av vår struktur som skulle göra det möjligt för aktiva volontärer att rösta i valen oavsett om de har betalat för sitt medlemskap; våra volontärer ger upp en stor del av sin tid för att hålla organisationen i gång och borde ha rätt att påverka hur organisationen styrs, oavsett hur deras ekonomi ser ut. Slutligen skulle jag vilja förbättra sättet vi hålls ansvariga externt till den bredare fangemenskapen: vi kommer aldrig kunna göra alla nöjda, men det finns legitim feedback där ute som vi konstruktivt kan involvera oss i och jag vill hitta sätt att åstadkomma detta.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Min mest direkta erfarenhet är som taggorganisatör för Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) och som Fanhackers-medarbetare inom Kommunikationskommittén. Som forskare inom fanstudier har jag också lagt fram forskning för Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer). Med detta sagt, så har jag en bred kunskap om och uppskattning av hur viktiga de andra projekten är, inklusive Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning), Fanlore och Open Doors (Öppna Dörrar). Jag är också en digital rättighetsaktivist, och tycker att Juridiskas arbete om den transformativa naturen och upphovsrättsstatusen hos verk av fans är avgörande för fandom och bortom fandoms gränser. Som ett fan och forskare inom fanstudier brinner jag för att bevara fandoms historia, identitet och kreativitet genom projekt som Fanlore och Öppna Dörrar.

Från min nuvarande position inom organisationen har jag inte nödvändigtvis insikt i alla detaljer inom de olika projekten och kommiteérna. Därför skulle jag som en första prioritet vilja höra från de olika kommiteérna vad det är de behöver från styrelsen och hur vi bäst kan stödja dem. Jag misstänker att vi inom vissa områden har för lite folk, och därför dagligen arbetar för att släcka nya eldar – det är svårt att tänka strategiskt och bestämma nödvändig struktur för hållbarhet när man är i en sådan position. Jag skulle vilja arbeta med dessa kommitteér och projekt för att på så sätt komma till en mer hållbar position. Jag har några idéer om hur vi kan åstadkomma detta: förbättrad rekrytering, träning och bevarande, en pool av medarbetare som flyttar dit arbetet finns och som har överförbara kunskaper inom t.ex. grafik, och/eller en stärkt kapacitet för att leda projekt. Dessa förslag kommer inte nödvändigtvis att fungera överallt, men detta är den slags diskussion som jag skulle vilja ha med projektledare och kommittéer, så att vi kan ta reda på vad som fungerar för vem.

5. Hur skulle du avväga ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Beroende på exakt hur mycket tid som krävs skulle jag potentiellt kunna reducera mitt arbete med taggorganisering, med fokus på fandoms som har fler än en taggorganiserare. Jag skulle vilja behålla min roll på Fanhackers och förutser inga problem med detta då det överlappar en hel del med mitt “vanliga” arbete som forskare inom fanstudier.