Milena Popova – profil a program

Kandidát/ka je nonbinární, s ohledem na tuto skutečnost a v rámci srozumitelnosti textu používáme formát byl/a.

Profil

Milena Popova udržuje nestálý vztah s fandomem už více než dvě desetiletí (dál už nepočítejte!). Zjištění, že mainstreamovou populární kulturu už dokáže vnímat pouze jako trpěnou cenu za vstup do nového fandomu vedlo Popova k rozhodnutí postavit si na tom akademickou kariéru. Právě v rámci Ph.D. dokončuje výzkumný projekt týkající se vyjádření sexuálního souhlasu ve fanouškovské tvorbě/fanfikci. Milena má předchozí zkušenosti v technologickém/projektovém managementu ve velké multinárodní firmě a také výrazné zkušenosti v oblasti dobrovolnictví, včetně působení v představenstvech dvou neziskových organizací ve Velké Británii. V OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) slučuje už dva a půl roku dobrovolnou práci správce tagů a od nedávna personálu Výboru pro komunikaci v rámci projektu Fanhackers. Milena je v naprostém područí kočky jménem Chili (známé také jako Kočičí kulturní teoretik), se kterou žije na jihozápadě Anglie.

Program

1. Proč jste se rozhodl/a kandidovat ve volbách do Představenstva?

Fandom obecně a zejména OTW mi do života vnesly spoustu radosti a já si přeji dát této komunitě něco nazpět. V tomto duchu už nějaký čas podporuji a jsem členem OTW – dva a půl roku jako správce tagů a od nedávna i ve výboru komunikace jako personál Fanhackers. Mám širokou škálu schopností a zkušeností, které by, jak věřím, byly užitečné i mimo tyto funkce. Po překonání krize v roce 2015 a s pokročilou implementací strategického plánu nyní OTW vstupuje do konsolidační fáze, kde by mé schopnosti mohly být pro společnost skutečným přínosem. Mám vášeň a vlohy pro vytváření a přípravu přesvědčivých dlouhodobých vizí a jejich podporu budováním udržitelných organizačních struktur a zaváděním pevně daných pracovních procesů, což by, myslím, bylo v tuto chvíli pro společnost přínosem.

2. Jaké schopnosti a/nebo zkušenosti byste přinesl/a do Představenstva?

Mám za sebou členství v představenstvech dvou britských neziskových společností, kde bylo mou odpovědností vedení financí a určování směru, kterým se jsme se ubírali, stejně jako vedení specifických projektů a vylepšení iniciativy. Tyto úkoly mi poskytly vhled do toho, co se může v neziskových organizacích pokazit, jak to napravit, a jak je řídit zodpovědně a udržitelně. Velmi také oceňuji zásadní roli, kterou v neziskových organizacích sehrávají dobrovolníci, obzvláště pak v OTW, kde jsme dobrovolníky všichni, bez ohledu na to zda máme status “personálu” či ne. Mám rozsáhlé zkušenosti s vedením dobrovolníků, jak z mých rolí v představenstvech neziskových organizací, tak z působení jako koordinátor dobrovolníků pro politickou kampaň. S velkým zápalem vytvářím prostředí, ve kterém se dobrovolní cítí oceňováni, a mají možnost se rozvíjet a růst. Navíc mám deset let zkušeností v řízením náročných projektů v soukromém sektoru. Mám také zkušenost s prací v globálním, multikulturním prostředí, spoluprací překračující hranice, časová pásma, jazyky a kultury. Můj přístup k práci je postaven na spolupráci, hledám spojenectví s cílem nalézt řešení výhodné pro všechny . Z nedávné doby mám také zkušenost ze studenského zastupitelstva v několika výborech na mé univerzitě s výsledky, které byly významným přínosem pro studenstvo. Nemám problém s působením ve vedení velkých, komplexních organizací, zohledňováním potřeb ostatních a hledáním kompromisů.

3. Vyberte si jeden nebo dva cíle OTW, které jsou pro vás důležité a na které byste se rád/a soustředil/a během funkčního období. Proč vám na těchto cílech záleží? Jak byste s ostatními spolupracoval/a na jejich dosažení?

Myslím si, že zodpovědnost představenstva se v posledních letech výrazně zlepšila, i tak jsou ale věci, na kterých můžeme pracovat, a to by byla moje priorita. Dostáváme nyní mnohem lepší zprávy o tom, co představenstvo průběžně dělá, ale bylo by skvělé mít pravidelná, stručná hlášení o tom, co se děje obecně: jak jsme pokročili ve strategickém plánu, jaké jsou naše výdaje ve srovnání s naším rozpočtem a získáváním financí, atd. Moji podporu by také získalo navrhované zrušení rozdílu mezi dobrovolníky a personálem a návrh změny naší struktury, aby umožnila aktivním dobrovolníkům hlasovat ve volbách bez ohledu na to, zda jsou platícími členy či nikoli: naši dobrovolníci se vzdávají neskutečného množství času, aby udrželi organizaci v chodu, a měli by tak mít právo vyjádřit se k tomu, jak je řízena bez ohledu na finanční podmínky. Nakonec bych se zaměřil/a na vylepšení naší zodpovědnosti vůči širší fanouškovské komunitě: nikdy nebudou spokojeni úplně všichni, “z venku” však dostáváme také cennou zpětnou vazbu, kterou můžeme konstruktivně využít, a já bych rád/a objevil/a způsob, jak toho dosáhnout.

4. Jaké máte zkušenosti s projekty OTW a jak byste s příslušnými výbory spolupracoval/a na jejich podpoře a posílení? Pokuste se shrnout všechny projekty, ale klidně můžete zdůraznit ty, se kterými máte zkušenost.

Moje nejpřímější zkušenost je ta s Archive of Our Own – AO3 (Naším vlastním archivem), jako správce tagů, a s Výborem pro komunikaci jako personál Fanhackers. V rámci studia Fan studies (Výzkum fandomu) byl jedním z mých projektů také výzkum zaslaný magazínu Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorby a kultury). Jak už bylo řečeno, mám také široké povědomí a uznání pro důležitost ostatních projektů, včetně Legal Advocacy (Právní obrany), Fanlore a Open Doors (Otevřených dveří). Mimo jiné se angažuji i v aktivismu v oblasti digitálních práv a cítím, že práce Právní obrany na statutu autorských práv a transformativní povahy fanouškovských prací je klíčová nejenom pro fandom. Jako fanoušek i student Fan studies (výzkum fandomu) se zaníceně zajímám o zachování historie, identity a kreativity fandomu skrze projekty Fanlore a Open Doors.

V mé nynější pozici v organizaci nemám tak docela vhled do detailního fungování všech projektů a výborů. Mojí první prioritou by tedy bylo porozumět a poučit se od všech výborů, co potřebují, a jak je můžeme co nejlépe podpořit. Tuším, že v několika oblastech jsme personálně poddimenzovaní a fungujeme místo běžného provozu v poplašném módu – v takové situaci je složité začít přemýšlet strategicky a budovat nějaké udržitelné struktury. Těšilo by mne s těmito výbory a projekty spolupracovat na udržitelnějším systému. Mám nějaké nápady, jak bychom něčeho takového mohli dosáhnout: vylepšení náborů, tréninku a zachovávání, skupina “víceúčelového” personálu se schopnostmi využitelnými ve více polích jako je grafika, a/nebo posílením naší schopnosti řízení projektů. Ne vše bude nutně fungovat všude, ale toto jsou typy diskuzí, které bych rád/a vedl/a s projekty a výbory, abychom mohli určit, co kde bude fungovat.

5. Jak byste vyvážil/a práci v Představenstvu s ostatními funkcemi v OTW nebo jak plánujete předat své stávající funkce, abyste se mohl/a soustředit na funkci v Představenstvu?

V závislosti na přesných časových požadavcích bych mohl/a potencionálně zredukovat část mé práce jako správce tagů, počínaje fandomy, které již mají spolusprávce. Přál/a bych si udržet mou funkci u Fanhackers, kde nevidím žádný problém, jelikož podstatná část práce se překrývá s mou “denní prací” a studováním Fan studies.