Michelle Schroeders biografi og plattform

Biografi

Michelle Schroeder: Michelle har vært i fandom i litt over 15 år. Hens første fandom var Harry Potter, som ledet til flere og flere fandommer og til slutt til Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Hen ble med i komiteen for AO3 dokumentasjon i 2016, og deretter Organisering av tagger og Support i 2017. Hen bruker for øyeblikket mesteparten av tiden sin på å jobbe ved en arkade, drive med komitéarbeid eller lese hva enn hen kan få tak i – og noen ganger alle tre samtidig!

Plattform

1. Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i styret?

Jeg har alltid vært en entusiastisk deltaker i fandom, helt siden jeg fant ut at det eksisterte, og derfor er det spennende å stille til valg og kunne få muligheten til å gi noe tilbake til fellesskapet. Da jeg først begynte som frivillig for OTW (Organisasjonen for transformative verk), var mesteparten av erfaringen min med AO3, både som leser og forfatter. Jeg har lært mye om OTWs prosjekter i løpet av det halvannet året jeg har vært frivillig, og jeg er alltid ivrig etter å lære mer om alt og hjelpe til der jeg kan.

2. Hvilke ferdigheter og/eller erfaringer tar du med deg til styret?

Fra tiden min som frivillig, tar jeg med meg en hel del kjennskap til AO3-delen av OTW, i tillegg til kjærlighet for dokumentasjon og det å hjelpe brukere. Sammen med resten av staben på AO3 dokumentasjon, hjelper jeg til med å lage og redigere tutorials og ofte stilte spørsmål, og som et medlem av Support svarer jeg mer direkte på spørsmål fra brukere. Utenfor OTW har jeg en grad i business og regnskap, noe som har gitt meg et solid kunnskapsgrunnlag innen ideelle organisasjoner, forretningsjus og skatt, i tillegg til det amerikanske finanssystemet. Jeg har også mye erfaring med å organisere og tilegne meg informasjon, både i konteksten av akademia og business, noe jeg tror vil bli nyttig i det generelle arbeidet til styret.

3. Velg ett eller to mål for OTW som er viktige for deg og som du ville vært interessert i å jobbe med i løpet av din periode. Hvorfor verdsetter du disse målene? Hvordan ønsker du å samarbeide med andre for å oppnå dem?

Et mål jeg har lyst til å jobbe mot er økt intern dokumentasjon. Jeg mener det er viktig å skape og vedlikeholde en kunnskapsbase for hver komité, spesielt der hvor mesteparten av den nåværende kunnskapen hviler på én person. Det ville også vært fint å ha diskusjoner mellom komiteene for å hjelpe til med å spre informasjon, og å skrive ned og lagre dokumentasjon et sted tilgjengelig for andre OTW-medlemmer ville vært et stor første steg i den retningen. Som et medlem av AO3 dokumentasjon, tror jeg at jeg har en god del erfaring å hente fra på dette området da jeg hjelper OTW med å jobbe mot dette målet.

4. Hvilken erfaring har du med OTWs prosjekter, og hvordan ville du samarbeidet med de relevante komiteene for å støtte og styrke dem? Prøv å inkludere et utvalg prosjekter, men legg gjerne vekt på spesifikke prosjekter du har erfaring med.

Jeg er en stor fan av alt arbeidet Oversettelse gjør, og som en fan ser jeg virkelig opp til komiteen for Åpne Dører og deres målsetning også. Siden alle de tre komiteene jeg nå jobber frivillig for fokuserer fullstendig på AO3 i steden for OTW som helhet, ville jeg elsket å utvide horisonten og lære mer om komiteer som Fanlore eller Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative verk og kulturer), som jeg sjeldent samhandler med i mitt generelle frivillige arbeid.

Når det gjelder samarbeid, tror jeg den beste måten å finne ut av hvordan jeg kan støtte og styrke komiteer jeg ikke kjenner, er ved å la dem fortelle meg hva de trenger og ta det med i beregningen, så jeg er veldig spent på få muligheten til å samarbeide med alle komiteene etter behov.

5. Hvordan ville du balansert arbeidet ditt i styret med andre roller i OTW, eller hvordan tenker du å si fra deg dine nåværende roller for å fokusere på arbeid for styret?

Jeg stiller til styret delvis fordi jeg føler at jeg akkurat nå har tiden og energien til å påta meg styreansvar ved siden av mine nåværende frivillige roller. I tillegg er jeg trygg på at jeg har evnen til å balansere tidsbruken min slik at jeg vil være i stand til å holde tritt med en økt arbeidsmengde uten problem. Dersom det blir nødvendig, er jeg villig til å ta et steg tilbake og revurdere forpliktelsene mine, noe som kan resultere i at jeg tar en pause eller trekker meg fra en av komiteene mine slik at jeg kan gi alt for styret.