Michelle Schroeders Biografi och Plattform

Biografi

Michelle Schroeder: Michelle har funnits i fandom i lite mer än femton år nu. Hens första fandom var Harry Potter, vilket ledde till fler och fler fandoms och till slut till Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv). Hen gick med i AO3s Dokumentationskommitté år 2016, och sedan i Tagghantering och Support år 2017. Hen spenderar just nu det mesta av sin tid med att arbeta på en arkad, göra kommittéarbete, eller läsa vad som helst som hen får tag på – och ibland alla tre samtidigt!

Plattform

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Ända sedan jag fick reda på att fandom fanns har jag varit en entusiastisk deltagare, så att ställa upp i valet och få möjligheten att hjälpa till att ge tillbaka till gemenskapen är spännande för mig. När jag först började som volontär för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) fanns det mesta av min erfarenhet inom AO3, både som läsare och som skribent. Jag har lärt mig mycket om OTWs projekt under de ett och ett halvt år som jag har varit volontär, och jag är alltid intresserad av att lära mig ännu mer om allt och hjälpa till där jag kan.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Från min tid som volontär tar jag med mig mycket kunskap om AO3-sidan av OTW, liksom en kärlek för dokumentation och att hjälpa användare. Med mina kollegor på AO3 Dokumentation hjälper jag till med att skapa och redigera guider och Vanliga Frågor, och som medlem av Support svarar jag på användarfrågor mer direkt. Utanför OTW har jag en examen som företagsekonom och revisor, vilket har gett mig en stabil kunskap om icke-vinstdrivande organisationer, företagsjuridik och skatt, liksom det amerikanska finansiella systemet. Jag har också mycket erfarenhet av att absorbera och organisera information i både akademiska och företagssammanhang, vilket jag tror blir användbart för vardagligt styrelsearbete.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför sätter du värde på dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Ett mål jag vill arbeta mot är ökad intern dokumentation. Jag tycker att det är viktigt att skapa och uppehålla en kunskapsbas för varje kommitté, speciellt där mycket av den nuvarande kunskapen finns hos en person. Det skulle också vara bra att ha diskussioner mellan kommitteerna för att hjälpa till med att sprida information, och att ha dokumentation nedskriven och förvarad på en plats tillgänglig för andra OTW-medlemmar är ett stort steg i den riktningen. Som medlem av AO3s Dokumentationskommitté tycker jag att jag har bra erfarenhet inom det här området att använda för att hjälpa OTW att arbeta mot detta mål.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Jag är ett stort fan av allt arbete som Översättning gör, och som fan beundrar jag verkligen Öppna Dörrar och deras uppdrag. Eftersom alla tre kommitteerna som jag just nu är volontär i fokuserar helt på AO3 istället för OTW som helhet skulle jag vilja nå ut och lära mig mer om kommitteer som Fanlore eller Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer), eftersom jag inte interagerar med någon av dem särskilt ofta i mitt vardagliga arbete.

Vad det gäller samarbete tycker jag att det bästa sättet att ta reda på hur vi ska stötta och stärka kommitteerna jag inte känner till är att låta dem berätta för mig vad de behöver och ta hänsyn till det, så jag är väldigt förväntansfull inför att få möjligheten att samarbeta med alla kommitteerna efter behov.

5. Hur skulle du avväga ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag ställer upp i styrelsevalet delvis för att jag känner att jag har tid och ork just nu för att lägga till styrelsearbete till mina nuvarande uppdrag som volontär. Dessutom är jag övertygad om att jag har de kunskaper i tidshantering som krävs för att hålla takten med den ökade arbetsbördan utan problem. Om det blir nödvändigt kan jag tänka mig att ta ett steg tillbaka och omvärdera mina åtaganden, vilket skulle kunna resultera i att ta en paus eller avgå från en av mina kommitteer så att jag kan ge styrelsearbetet mitt fulla fokus.