Michelle Schroeder – Biografia i Program Polityczny

Biografia

Michelle Schroeder: Michelle są w fandomie już ponad piętnaście lat. Ich pierwszym fandomem był Harry Potter, który prowadził do coraz to kolejnych fandomów aż w końcu doprowadził do Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum). Dołączyli do komisji Dokumentacji AO3 w 2016 roku, a następnie do Administracji Tagów oraz Wsparcia w 2017. Aktualnie większość czasu spędzają pracując w salonie gier, wykonując swoje obowiązki jako członek komisji oraz czytając co tylko im wpadnie w ręce, a czasami wszystko to jednocześnie!

Program Polityczny

1. Dlaczego zdecydowałaś/eś się na start w wyborach do Zarządu?

Odkąd tylko dowiedzieliśmy się o istnieniu fandomu, zawsze byliśmy w nim entuzjastycznym uczestnikiem, a więc kandydowanie w wyborach i możliwość pomocy w odwdzięczeniu się społeczności jest dla mnie ekscytującą perspektywą. Kiedy po raz pierwszy zaczęliśmy wolontariat w OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej), większość mojego doświadczenia pochodziło z AO3, zarówno jako pisarz jak i czytelnik. W ciągu półtora roku wolontariatu wiele nauczyliśmy się o projektach OTW i zawsze z wielką chęcią uczę się więcej o wszystkim i pomagam gdzie tylko mogę.

2. Jakie umiejętności i/lub doświadczenie możesz wnieść do zarządu?

Z mojego czasu jako wolontariusz wnoszę szeroką znajomość AO3, a także miłość do dokumentacji oraz pomocy użytkownikom. Razem z moimi współpracownikami z Dokumentacji AO3 pomagam w tworzeniu oraz edycji samouczków i FAQ-ów, a jako członek Wsparcia bardziej bezpośrednio odpowiadam na pytania użytkowników. Poza OTW, posiadam dyplom z biznesu oraz księgowości, który dał mi solidne podstawy wiedzy z zakresu organizacji non-profit, prawa biznesowego, opodatkowania, a także amerykańskiego systemu finansowego. Posiadam także duże doświadczenie w przyswajaniu i organizowaniu informacji w kontekście zarówno akademickim, jak i biznesowym, co uważam, że będzie przydatne w codziennej pracy Zarządu.

3. Wybierz jeden lub dwa cele OTW, które są dla ciebie ważne i nad którymi chcesz pracować w trakcie trwania kadencji. Dlaczego cenisz te cele? Jak będziesz współpracować z innymi aby je osiągnąć?

Celem nad którym chcę pracować jest rozszerzenie wewnętrznej dokumentacji. Uważam, że stworzenie i utrzymanie bazy wiedzy dla każdej komisji jest bardzo ważne, szczególnie tam, gdzie większość aktualnej wiedzy posiada tylko jedna osoba. Świetnie byłoby też gdybyśmy prowadzili międzykomisyjne dyskusje, które pomogłyby w rozprzestrzenianiu informacji, a posiadanie spisanej dokumentacji oraz przechowywanie jej w miejscu dostępnym dla innych członków OTW jest wielkim pierwszym krokiem w tę stronę.

4. Jakie doświadczenie z projektami OTW posiadasz, oraz jak zamierzasz współpracować z odpowiednimi komisjami aby wzmacniać je i wspierać? Postaraj się zawrzeć wiele projektów, chociaż możesz podkreślić te, z którymi masz doświadczenie.

Jestem wielkim fanem całej pracy jaką wykonują Tłumaczenia, a jako fan, podziwiam także komisję Drzwi Otwartych oraz ich misję. Jako że wszystkie trzy komisje, w których teraz jestem wolontariuszem skupiają się kompletnie na AO3, a nie na OTW jako całości, z ogromną chęcią dowiedziałbym się więcej o takich komisjach jak Fanlore czy Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona), z którymi bardzo rzadko wchodzę w interakcje podczas mojego codziennego wolontariatu.

Jeśli chodzi o współpracę, uważam, że najlepszym sposobem na dowiedzenie się jak wesprzeć lub wzmocnić komisje, w których nie mam obeznania, jest pozwolenie im na powiedzenie mi czego potrzebują i wziąć to pod uwagę, więc ekscytuje mnie możliwość współpracy z wszystkimi komisjami, które potrzebują pomocy.

5. Jak zamierzasz pogodzić pracę w Zarządzie z innymi rolami jakie pełnisz w OTW, lub jak planujesz przekazać obecne role aby skupić się na pracy w Zarządzie?

Kandyduję do Zarządu częściowo dlatego, że czuję się teraz na siłach i posiadam czas, by do swoich aktualnych obowiązków wolontariusza dodać obowiązki członka Zarządu. Dodatkowo, z przekonaniem mogę stwierdzić, że posiadam umiejętność zarządzania czasem, które umożliwią mi bezproblemowe nadążanie za zwiększoną ilością pracy. Jeśli okaże się to konieczne, z gotowością zrobię krok wstecz i przewartościuję swoje obowiązki, co może zaowocować wzięciem przerwy lub zrezygnowaniem z wolontariatu w jednej z moich komisji, tak aby być w stanie całkowicie skupić się na pracy w Zarządzie.