Michelle S.s biografi og valgprogram

Biografi

Michelle S. stødte på fandom i gymnasiet og nægtede at slippe det igen. De holder sig primært til computerspil og bittesmå bog-fandoms og skriver en masse fluffy fanfic om deres yndlingskarakterer. De er medformand for AO3 Dokumentation og har tidligere været en del af komitéen for Organisering af Tags og Supportkomitéen. Uden for OTW (Organisationen for Transformative Værker) arbejder Michelle som assisterende butikschef i en detailforretning.

Valgprogram

1. Hvorfor har du valgt at stille op til bestyrelsesvalget?

Jeg er meget passioneret omkring OTW og alle dens projekter. Jeg har været frivillig i næsten seks år nu og har i mine forskellige roller set meget af det, OTW gør. Jeg er meget dedikeret til at hjælpe vores organisation med at fortsætte alt det arbejde, den udfører. Jeg har før stillet op til bestyrelsesvalget, så derfor ved jeg, hvilke forpligtelser og ansvarsområder der hører til processen, og hvad jeg melder mig til. Jeg mener, at jeg endnu en gang er et sted, hvor jeg kan dedikere min tid og energi til OTW som bestyrelsesmedlem.

2. Hvilke kompetencer og/eller erfaringer ville du bidrage til Bestyrelsen?

Jeg har været komitéformand for AO3 Dokumentation i tre år og har i den tid lært, hvordan man oplærer og leder mennesker på afstand. Mit arbejde som formand har også lært mig mere om de andre komitéer, som AO3 Dokumentation ofte arbejder sammen med.

Jeg har også arbejdet i kundeservice i femten år, hvor jeg har lært at arbejde med mange forskellige slags mennesker, og hvordan man afstemmer alles forventninger og mål for at få opgaverne udført. Jeg har en universitetsgrad i erhvervsøkonomi, så jeg har viden om det amerikanske økonomiske system og nonprofit organisationer. Jeg bidrager også med en kærlighed for at læse og skrive dokumentation, hvilket har hjulpet mig til at lære om de andre komitéer i OTW, og hvad de laver.

3. Vælg et eller to mål for OTW, som er vigtige for dig, og som du gerne vil arbejde med under din periode. Hvorfor er disse mål vigtige for dig? Hvordan ville du arbejde sammen med andre for at opnå dem?

Et af mine længerevarende mål er altid at øge mængden af tilgængelig dokumentation. Det er vigtigt for mig, at OTW kommunikerer godt, både med sine frivillige og sine brugere. Internt er det med til at sørge for, at hver komité er tilgængelig ved at stille en masse information til rådighed, så andre frivillige kan lære om deres processer, og hvad de laver. Det er også med til at holde tingene kørende i tilfælde af udskiftning af frivillige. Når der skal kommunikeres eksternt, kan transparent og tilgængelig dokumentation være med til, at folk forstår, hvordan vi fungerer som organisation, og hvad de kan forvente af os.

Derudover mener jeg, at det er essentielt fortsat at arbejde på at gøre vores ressourcer – og i sidste ende Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv) – tilgængelige på så mange sprog, som vi kan. Oversættelsesholdet gør et fantastisk stykke arbejde, også med at oversætte FAQ’er og nyhedsindlæg, og jeg vil meget gerne kunne understøtte og hjælpe dem på enhver mulig måde, nu hvor omfanget af deres arbejde udvikler sig for at passe til vores stigende behov.

4. Hvad er dine erfaringer med OTW’s projekter, og hvordan ville du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Forsøg at inkludere flere projekter, men fokusér endelig på dem, du har erfaring med, hvis du vil.

Langt størstedelen af mit arbejde har været hos AO3, eftersom de komitéer jeg har været en del af, alle specifikt har været en del af AO3. I min tid som frivillig har jeg dog også holdt mig orienteret om flere andre projekter, når det har været muligt, enten ved at læse de månedlige nyhedsbreve, holde kontakten med andre frivillige eller deltage i interne rum for at følge med i, hvad alle går og laver. Jeg mener fortsat, at den bedste måde at samarbejde med komitéerne er at skabe åben og meningsfuld kommunikation, så komitéerne kan rådgive Bestyrelsen om, hvad de har mest behov for for at blive styrket og understøttet.

5. Hvordan vil du balancere dit bestyrelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på bestyrelsesarbejdet?

I øjeblikket forventer jeg ikke at have problemer med at balancere mit bestyrelsesarbejde med mit arbejde for AO3 Dokumentation, da mit arbejdsskema burde være fleksibelt nok til, at jeg har nok tid at dedikere til bestyrelsesarbejdet. Hvis det bliver nødvendigt, kan jeg enten tage en kort pause fra formandskabet eller træde ud af det og bibeholde min rolle som frivillig i komitéen. I dette tilfælde kan jeg stole på, at mine medformænd kan klare arbejdsbyrden.