Michelle S. biografija ir rinkimų programa

Biografija

Michelle S. fanų grupes atrado vidurinėje mokykloje – ir negalėjo jų paleisti. Jie daugiausiai dalyvauja kompiuterinių žaidimų ir mažųjų knygų fanų grupėse bei rašo daugybę mielų fikų apie savo mėgstamiausius veikėjus. Jie yra AO3 Dokumentacijos komandos vieni iš koordinatorių, praeityje taip pat buvo Žymių tvarkymo komiteto ir Pagalbos komiteto nariais. Už OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) ribų jie dirba mažmeninės parduotuvės vadovo pavaduotoju.

Platforma

1. Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

Labai žaviuosi OTW ir visais jos projektais. Savanoriauju jau beveik šešerius metus, tad einant įvairias pareigas teko susidurti su daug OTW vykdomų veiklų. Turiu daug pasiryžimo padėti organizacijai tęsti visus savo darbus. Yra tekę dalyvauti rinkimuose ir anksčiau, todėl žinau apie su tuo susijusius įsipareigojimus ir atsakomybes bei ką apsiimu daryti. Tikiu, kad šiuo metu situacija leidžia man vėl skirti savo laiką ir energiją OTW Tarybos sudėtyje.

2. Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Jau trejus metus pirmininkauju AO3 Dokumentacijos komitetui, ir per šį laikotarpį išmokau apmokyti žmones ir jiems vadovauti nuotoliniu būdu. Pirmininkavimo metu taip pat geriau susipažinau su kitais komitetais, su kuriais AO3 Dokumentacijos komitetui dažnai tenka dirbti.

Be to, jau penkiolika metų dirbu klientų aptarnavimo srityje, todėl išmokau dirbti su labai įvairiais žmonėmis bei derinti visų lūkesčius ir tikslus tam, kad galėtume įvykdyti užduotis. Turiu verslo administravimo ir apskaitos laipsnį, todėl turiu žinių ir apie JAV finansų sistemą ir pelno nesiekiančias organizacijas. Taip pat labai mėgstu skaityti ir rengti dokumentus, o tai man padėjo susipažinti su kitais OTW komitetais ir tuo, ką jie veikia.

3. Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

Vienas iš mano ilgalaikių tikslų visada yra didinti esamos dokumentacijos kiekį. Man svarbu tai, kad OTW gerai komunikuotų tiek su savo savanoriais, tiek su naudotojais. Viduje tai padeda užtikrinti kiekvieno komiteto prieinamumą, pateikiant informaciją visiems savanoriams, kurie nori susipažinti su jų darbo tvarka ir tuo, ką jie veikia. Be to, tai padeda užtikrinti sklandžią veiklą, kai savanoriai keičiasi. Komunikuojant su išore, išsamūs ir prieinami dokumentai padeda žmonėms suprasti, kaip mes veikiame kaip organizacija ir ko galima iš mūsų tikėtis.

Be to, manau, kad esminės reikšmės turi darbų tęstinumas siekiant, kad visi ištekliai – ir, galiausiai, visas Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyvas) – būtų prieinami kiek įmanoma daugiau skirtingų kalbų. Vertimų komanda dirba nuostabiai, jie verčia DUK ir naujienas, o aš norėčiau jiems padėti visais įmanomais būdais padėti, nes jų darbų apimtys nuolat plečiasi augant mūsų poreikiams.

4. Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Didžioji dalis mano darbų buvo susiję su AO3, nes komitetai, kuriems priklausiau, buvo būtent AO3 dalis. Tačiau savanoriavimo metu taip pat sekiau įvairius kitus projektus, kiek tai buvo įmanoma – skaitydavau naujienlaiškius, bendraudavau su kitais savanoriais, lankydavausi vidaus erdvėse tam, kad sužinočiau, kuo užsiima kiti. Ir toliau manau, kad geriausias būdas komitetams dirbti kartu yra atviras ir prasmingas bendravimas, kad komitetai galėtų pranešti Tarybai apie tai, ko reikia, kad galėtume juos stiprinti ir jiems padėti.

5. Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Šiuo metu nemanau, kad turėsiu problemų suderinti savo pareigas Taryboje ir savo AO3 Dokumentacijos komiteto darbus, kadangi mano darbo grafikas yra pakankamai lankstus ir suteikia galimybę skirti pakankamai laiko Tarybos darbui. Jei reikės, galėsiu pasiimti trumpą pertrauką nuo pirmininkavimo, arba apskritai pasitraukti iš šių pareigų ir likti tik savanoriauti komitete, taip pat remsiuosi kitų komiteto pirmininkų pagalba dalijantis krūvį.