Michelle S: Βιογραφικό Σημείωμα και Πλατφόρμα

Βιογραφικό Σημείωμα

Οι Michelle S ανακάλυψαν το fandom στο γυμνάσιο και αρνήθηκαν να το εγκαταλείψουν. Προτιμούν κυρίως τα βιντεοπαιχνίδια και τα fandom μικροσκοπικών βιβλίων και γράφουν έργα θαυμαστών για τρυφερές στιγμές (fluff) των αγαπημένων χαρακτήρων τους. Είναι συμπρόεδροι στην Επιτροπή Εγγράφων του AO3, και έχουν υπάρξει μέλη της Επιτροπής Οργάνωσης Ετικετών και της Επιτροπής Υποστήριξης στο παρελθόν. Εκτός του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων), εργάζονται ως βοηθοί διευθυντή σε κατάστημα λιανικής πώλησης.

Πλατφόρμα

1. Γιατί αποφασίσατε να θέσετε υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο;

Έχω μεγάλο πάθος για το OTW και όλα τα προγράμματά του. Ανήκω στους εθελοντές σχεδόν έξι χρόνια τώρα, και έχω δει πολλά από αυτά που κάνει το OTW ως κομμάτι των προηγούμενων ρόλων μου. Έχω αφοσίωση στο να βοηθήσω τον οργανισμό να συνεχίσει το έργο που κάνει. Έχω ξαναθέσει υποψηφιότητα στις εκλογές, και έτσι ξέρω τη δέσμευση και τις ευθύνες που περιλαμβάνει η διαδικασία και τι ακριβώς είναι αυτό στο οποίο δηλώνω συμμετοχή. Πιστεύω πως είμαι ξανά σε θέση να αφιερώσω τον χρόνο και την ενέργειά μου στο OTW ως μέλος του Συμβουλίου.

2. Τι προσόντα ή/και εμπειρία θα φέρετε στο Διοικητικό Συμβούλιο;

Έχω προεδρεύσει της Επιτροπής Εγγράφων του AO3 για τρία χρόνια, στα οποία έμαθα πώς να εκπαιδεύω και να επιβλέπω κόσμο εξ αποστάσεως. Η δουλειά μου στην προεδρία με οδήγησε επίσης στο να μάθω περισσότερα για τις υπόλοιπες επιτροπές με τις οποίες συχνά συνεργάζεται η Επιτροπή Εγγράφων του AO3.

Έχω ακόμη εργαστεί στην εξυπηρέτηση πελατών για δεκαπέντε χρόνια, και έτσι έχω μάθει να συνεργάζομαι με μια ευρεία γκάμα ανθρώπων και να διαχειρίζομαι τις προσδοκίες και τους στόχους τους ώστε να διεκπεραιώσω όσα μου ανατίθενται. Έχω πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων και τη λογιστική, συνεπώς έχω γνώση του αμερικανικού οικονομικού συστήματος και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Φέρνω ακόμη μαζί μου την αγάπη για το διάβασμα και τη σύνταξη εγγράφων, που με έχουν βοηθήσει να μάθω για τις άλλες επιτροπές του OTW και το τι κάνουν.

3. Διαλέξτε έναν ή δύο στόχους για το OTW που είναι σημαντικοί για σας και που θα θέλατε να επιδιώξετε κατά τη θητεία σας. Γιατί τους θεωρείτε σημαντικούς; Πώς θα συνεργαστείτε με τους άλλους για να τους πετύχετε;

Ένας από τους μακροχρόνιους στόχους μου είναι να αυξήσω την καταγραφή πληροφοριών που είναι διαθέσιμη. Είναι σημαντικό για μένα το OTW να επικοινωνεί σωστά, τόσο με τους εθελοντές όσο και με τους χρήστες του. Εσωτερικά, αυτό βοηθά στο να είναι η κάθε επιτροπή προσβάσιμη με το υπάρχουν πληροφορίες διαθέσιμες στους εθελοντές ώστε να μάθουν τις διεργασίες και τα καθήκοντά τους. Επιπλέον βοηθά στην ομαλή πορεία των πραγμάτων σε περίπτωση εναλλαγής εθελοντών. Στην επικοινωνία με το εξωτερικό κοινό, η διάφανη και προσβάσιμη καταγραφή πληροφοριών μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του τι κάνουμε ως οργανισμός και τι να περιμένει κανείς από εμάς.

Επιπλέον, πιστεύω πως είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να κάνουμε τις πληροφορίες μας—και εν τέλει το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας)—προσβάσιμες σε όσο περισσότερες γλώσσες μπορούμε. Η Μεταφραστική Επιτροπή έχει κάνει καταπληκτική δουλειά ως τώρα, συμπεριλαμβανομένων μεταφράσεων των Συχνών Ερωτήσεων και ειδήσεων, και θα ήθελα πολύ να μπορώ να τους στηρίξω και να τους βοηθήσω με όποιο τρόπο γίνεται καθώς το εύρος του έργου τους θα εξελίσσεται για να ανταποκριθεί στις ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες μας.

4. Ποια είναι η εμπειρία σας με τα προγράμματα του OTW και πώς θα συνεργαστείτε με τις σχετικές επιτροπές για να τα υποστηρίξετε και να τα ενδυναμώσετε; Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε μια ποικιλία προγραμμάτων, αλλά μπορείτε να δώσετε έμφαση σε κάποια συγκεκριμένα με τα οποία έχετε εμπειρία.

Η συντριπτική πλειοψηφία της δουλειάς μου είναι με το AO3, καθώς οι επιτροπές των οποίων έχω υπάρξει μέλος ανήκαν συγκεκριμένα στο AO3. Όμως, στο διάστημα του εθελοντισμού μου, έχω επίσης παρακολουθήσει αρκετά άλλα προγράμματα, όποτε ήταν δυνατό, είτε διαβάζοντας ενημερωτικά δελτία, διατηρώντας επαφή με άλλους εθελοντές, ή συμμετέχοντας σε εσωτερικές συζητήσεις για να δω τι κάνουν οι υπόλοιποι. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος συνεργασίας με τις επιτροπές είναι η ανοιχτή και ουσιαστική επικοινωνία, ώστε οι επιτροπές να μπορούν να υποδεικνύουν στο Συμβούλιο τι χρειάζονται περισσότερο για να τις ενισχύσει και να τις στηρίξει.

5. Πώς θα ισορροπήσετε τη δουλειά σας στο Διοικητικό Συμβούλιο με τις άλλες αρμοδιότητές σας στο OTW ή πώς σχεδιάζετε να παραδώσετε τις τρέχουσες αρμοδιότητές σας προκειμένου να επικεντρωθείτε στη δουλειά του Διοικητικού Συμβουλίου;

Επί του παρόντος, δεν περιμένω να υπάρχουν προβλήματα στο να ισορροπήσω τη δουλειά μου στο Συμβούλιο και τη δουλειά μου στην Επιτροπή Εγγράφων του AO3, καθώς η εργασία μου είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να μου αφήσει αρκετό χρόνο να αφιερώσω στο Συμβούλιο. Αν χρειαστεί, θα μπορέσω είτε να αιτηθώ μια σύντομη διακοπή από την προεδρία, ή να απομακρυνθώ από αυτή, διατηρώντας τον εθελοντικό μου ρόλο εντός της επιτροπής, και να βασιστώ στους συμπρόερδούς μου να επωμισθούν το φορτίο.