Michelle Schroeder – profil a program

Tato osoba užívá v angličtině genderově neutrální formu oslovení “they/them”. Vzhledem k tomu, že český překlad (“oni/jim”) není významově přesný a v textu je hůře srozumitelný, rozhodli jsme se (jako nejbližší ekvivalent) používat formu “byl/byla”.

Profil

Michelle Schroeder:

Michelle je součástí fandomu už více než 15 let. Jeho/jejím prvním fandomem byl Harry Potter, který vedl k dalším fandomům a nakonec i k Archive of Our Own – AO3 (Našemu vlastnímu archivu). V roce 2016 se připojil/a k výboru Dokumenty AO3 a poté ke Správcům tagů a Podpoře v roce 2017. V současné době tráví většinu času prací v arkádě, úkoly v rámci výboru nebo čtením všeho možného – a někdy i všemi třemi najednou!

Program

1. Proč jste se rozhodl/a kandidovat ve volbách do Představenstva?

Od té doby, co jsem se dozvěděl/a o existenci fandomu, jsem vždy byl/a nadšeným účastníkem. Kandidatura ve volbách a příležitost, kdy bych mohl/a pomoci komunitě je pro mě vzrušující vyhlídka. Když jsem poprvé začal/a jako dobrovolník v OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu), moje zkušenosti byly pouze s AO3, a to jako čtenáře a spisovatele. Za ten rok a půl jako dobrovolník jsem se dozvěděl/a o OTW mnoho a jsem pořád nadšený/á se dozvědět více a pomoci kde mohu.

2. Jaké schopnosti a/nebo zkušenosti byste přinesl/a do Představenstva?

Za dobu mého působení jako dobrovolník přináším mnoho zkušeností hlavně s procesy AO3 a zároveň kladný vztah k dokumentaci a pomoci uživatelům. Se spolupracovníky z výboru Dokumenty AO3 pomáhám vytvářet a upravovat výukové programy a nejčastější kladené otázky a jako člen výboru Podpora odpovídám na otázky uživatelů přímo. Mimo OTW jsem získal/a titul v oboru podnikání a účetnictví, díky čemu mám solidní znalost v oblasti neziskových organizací, obchodního práva a daní, stejně jako amerického finančního systému. Mám také mnoho zkušeností se získáváním a organizací informací jak v akademickém, tak v podnikatelském kontextu. Tyto zkušenosti mi zcela jistě pomohou při každodenní práci představenstva.

3. Vyberte si jeden nebo dva cíle OTW, které jsou pro vás důležité a na které byste se rád/a soustředil/a během funkčního období. Proč Vám na těchto cílech záleží? Jak byste s ostatními spolupracoval/a?

Jedním z cílů na kterém bych chtěl/a pracovat, je zvýšení počtu interních dokumentů. Podle mého názoru je důležité vytvořit a udržovat soubor základních znalostí v rámci každého výboru. Je to důležité zejména tam, kde většina současných poznatků spočívá na jedné osobě. Bylo by také skvělé, kdyby mezi jednotlivými výbory probíhaly diskuze, které by pomohly šíření informací. Sepsání souboru dokumentů a jeho uložení a přístupnost pro jiné členy OTW je velkým prvním krokem jak toho dosáhnout. Jako člen výboru pro Dokumenty AO3 si myslím, že mám v této oblasti dostatečné zkušenosti ze kterých mohu čerpat a tím pomoci splnit tento cíl.

4. Jaká se vaše zkušenost s projekty OTW a jak byste spolupracoval/a s relevantními výbory s cílem jejich podpory a posílení? Pokuste se zahrnout výběr projektů, ale klidně zdůrazněte ty, se kterými máte zkušenost.

Jsem obrovský fanoušek práce Překladu, a také opravdu obdivuji projekt Otevřené dveře a jejich poslání. Všechny tři výbory, ve kterých v současné chvíli pracuji jako dobrovolník jsou zaměřeny na AO3, místo OTW jako celku. Rád/a bych si svoje znalosti rozšířil/a a dozvěděl/a se více o Fanlore nebo o TWC (Transformativní tvorba a kultura) se kterými v současné chvíli v rámci mé každodenní dobrovolnické práce nekomunikuji velmi často.

Co se týče spolupráce, řekl/a bych že nejlepším způsobem jak pomoci, je nechat si poradit od jednotlivých výborů, se kterými nejsem v častém kontaktu. Jsem nadšený/á, že mám příležitost spolupracovat se všemi výbory dle jejich potřeby.

5. Jak byste vyvážil/a práci v Představenstvu s ostatními funkcemi v OTW nebo jak plánujete předat své stávající funkce, abyste se mohl/a soustředit na funkci PředstavensTVA?

Do Představenstva kandiduji částečně proto, že mám pocit, že teď mám čas a energii, abych přibral/a odpovědnost člena Představenstva k mým současným dobrovolnickým rolím. Navíc jsem přesvědčen/a, že moje dovednosti v oblasti řízení času mi pomohou bez problémů udržet krok s vyšší pracovní zátěží. V případě potřeby jsem ochoten/a ustoupit do pozadí a přehodnotit své závazky, což může mít za následek přestávku nebo odchod z jednoho z výborů, abych se mohl/a plně věnovat práci v Představenstvu.