Michelle S biografi och plattform

Biografi

Michelle S stötte på fandom under sin tid på high school och vägrade släppa taget. Hen håller sig främst till spel och små bokfandom och skriver massor av fluff om sina favoritkaraktärer. Hen är medordförande för AO3 Dokumentation-teamet och har tidigare ingått i taggorganiseringskommittén och supportkommittén. Utanför OTW (Organisationen för transformativa verk) jobbar hen som biträdande chef i en affär.

Plattform

1. Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

Jag har ett stort engagemang för OTW och alla dess projekt. Jag har varit volontär i nästan sex år nu och har i mina olika roller sett mycket av det som OTW gör. Jag är väldigt hängiven i att hjälpa organisationen fortsätta med allt det arbete som görs. Jag har ställt upp i valet tidigare och känner därför till det engagemang och det ansvar som det handlar om och vad jag ger mig in på. Jag tror att jag än en gång har möjlighet att ge tid och kraft till OTW som styrelsemedlem.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Jag har varit ordförande för kommittén AO3 Dokumentation i tre år, och har under den tiden lärt mig utbilda och leda människor på distans. Mitt arbete som ordförande har också lärt mig mer om de andra kommittéer som AO3 Dokumentation ofta samarbetar med.

Jag har också jobbat med kundservice i femton år och därmed lärt mig att samarbeta med olika människor och att balansera allas förväntningar och mål för att få uppgifter gjorda. Jag har examen inom administration och bokföring, så jag känner också till det amerikanska ekonomiska systemet och icke vinstdrivande organisationer. Jag tar också med mig en kärlek till att läsa och skriva dokumentation, vilket har hjälpt mig att lära mig om de andra kommittéerna inom OTW och vad de gör.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Ett av mina mål sedan länge är att alltid öka mängden dokumentation som finns tillgänglig. Det är viktigt för mig att OTW kommunicerar väl, både med sina volontärer och med sina användare. Internt bidrar det till att göra kommittéerna tillgängliga genom att det finns information som andra volontärer kan ta del av för att lära sig om kommitténs processer och vad den gör. Det bidrar också till att säkerställa att allt hålls igång och att byten av volontärer kan ske smidigt. När det gäller extern kommunikation med allmänheten kan transparent och tillgänglig dokumentation hjälpa människor att förstå hur vi jobbar som organisation och vad de kan förvänta sig av oss.

Utöver detta tror jag att det är väldigt viktigt att fortsätta med att göra resurser—och så småningom Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)—tillgängligt på så många olika språk vi kan. Översättningsteamet gör ett fantastiskt arbete, inklusive översättning av Vanliga frågor och nyhetsinlägg, och jag skulle väldigt gärna ha möjlighet att stödja och hjälpa dem på alla sätt som går medan deras arbete vidgas för att passa våra växande behov.

4. Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Den övervägande delen av mitt arbete har handlat om AO3 och de kommittéer jag ingått i har alla varit en del av just AO3. Men under min tid som volontär har jag också kunnat hålla mig ajour med flera andra projekt där så varit möjligt, antingen genom att läsa de månatliga nyhetsbreven, hålla kontakten med andra volontärer eller delta på interna ytor för att se vad alla håller på med för tillfället. Jag fortsätter att tro att bästa sättet att samarbeta med kommittéer är att ha öppen och meningsfull kommunikation så att kommittéerna kan låta styrelsen veta hur denna bäst kan stärka och stödja dem.

5. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

För närvarande ser jag inte att jag kommer att få någon svårighet att balansera mitt arbete i styrelsen med mitt arbete inom AO3 Dokumentation, eftersom mitt arbetsschema bör vara tillräckligt flexibelt för att ge mig tillräckligt med tid att lägga på styrelsearbetet. Om det behövs kommer jag att kunna ta en kort paus från ordförandeskapet eller lämna det och bara vara kvar som volontär inom kommittén, medan mina medordförande delar på bördan.