Mga tagubilin para sa mga Botante

Gaganapin ang halalan para sa Lupon ng mga Tagapangasiwa ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ng taong 2019 sa ika-9 hanggang ika-12 ng Agosto. Magbubukas ito sa ganap na 12:01 ng umaga UTC sa ika-9 ng Agosto at magsasara ng 11:59 ng gabi UTC sa ika-12 ng Agosto. Kung hindi ka makakadalo sa oras na ito, mangyaring humanap ng taong handang magsilbi bilang kinatawan mo (na iyong pinagkakatiwalaan) at makipag-ugnayan sa Komite ng Halalan ng hindi lalagpas sa 11:59 ng gabi UTC sa ika-29 ng Hulyo kalakip ang email address ng iyong kinatawan. Mangyaring ipadala ang lahat ng kahilingan ukol sa paggamit ng kinatawan sa aming Form Para sa Pakikipag-ugnayan.

Ngayong taon, gagamitin namin ang serbisyong software na OpaVote para pangasiwaan ang halalan. Makakatanggap ka ng email mula sa opavote.com pagkabukas ng halalan. Ididirekta ka nito sa isang natatanging URL na naglalaman ng balota. Ingatan ang email na ito hanggang matapos kang bumoto, dahil walang kakayahan ang Komite ng Halalan na manu-manong ipadala muli ang mga kawing ng balota. Mangyaring idagdag ang domain na opavote.com sa iyong listahan ng mga ligtas na nagpapadala para maiwasang mapunta ang email sa iyong spam folder.

Maglalaman ng kawing sa isang panubok na bersyon ng balota ang email ng mga panuto sa pagboto. Mangyaring sundan ang kawing para siguraduhing maayos na nakalahad ang pahina at nakikita ang lahat ng mga kandidato. Kung hindi, mangyaring siguraduhin na hindi naka-block ang JavaScript mula sa ajax.googleapis.com, bootstrapcdn.com, at/o opavote.com.

Pagkabukas mo ng balota, basahing mabuti ang mga tagubilin. Kung hindi ka pa nakakaboto gamit ang prosesong Instant Runoff Voting (IRV), mangyaring pakibasa kung paano gumagana ang IRV bago bumoto.

Ipapakita ang mga kandidato sa kaliwang bahagi ng pahina. Piliin ang “ADD” (IDAGDAG) na buton kasunod ng pangalan ng kandidato upang maidagdag sila sa iyong personal na balota batay sa nais mong pagkakasunod-sunod. Ang unang kandidatong napili ang iyong pinaka-gustong kandidato, ang ikalawa ang sunod na pinaka-gusto, at iba pa. Maaring baguhin ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato sa pamamagitan ng paghila at paglaglag ng mga pangalan matapos silang maidagdag, o sa pamamagitan ng pagtanggal at muling pagdagdag ng mga pangalan gamit ang mga buton na “REMOVE” (TANGGALIN) at “ADD”.

Upang makapagpasa ng balotang may bisa, kailangan mong magdagdag ng kahit isang kandidato. Kapag napagsunod-sunod mo na ang mga kandidatong nais mong iboto, mangyaring pindutin ang buton na Vote para ipasa ang iyong balota. Hindi na maaaring kanselahin o muling ipadala ang boto. Para sa karagdagang detalye, mangyaring basahin ang Mga Tagubilin para sa Pagboto.

Kung mayroon kang iba pang mga katanungan o nakatagpo ka ng mga problemang teknikal, maaaring makipag-ugnayan sa aming Komite ng Halalan gamit ang aming Form para sa pakikipag-ugnayan. Piliin lamang ang “voting issues” mula sa drop-down menu.

Salamat sa pagboto sa halalan ng OTW!