Mga Panuto sa Pagboto para sa Halalan 2021

Gaganapin ang halalan 2021 para sa Lupon ng Pangangasiwa ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) mula ika-13 hanggang ika-16 ng Agosto. Magbubukas ito sa ganap na 12:01 ng umaga UTC sa ika-13 ng Agosto at magsasara ng 11:59 ng gabi UTC sa ika-16 ng Agosto (Anong oras ito para sa akin?). Kung hindi ka makakadalo sa oras na ito, mangyaring magtalaga ng iyong kinatawan (na iyong pinagkakatiwalaan) at makipag-ugnayan sa Komite ng Halalan bago mag-11:59 ng gabi UTC sa ika-3 ng Agosto (Anong oras ito para sa akin?) kalakip ang email address ng iyong kinatawan. Mangyaring ipadala ang lahat ng kahilingan ukol sa paggamit ng kinatawan sa aming Form para sa Pakikipag-ugnayan.

Ngayong taon, gagamitin namin ang serbisyong software na OpaVote para pangasiwaan ang halalan. Makakatanggap ka ng email mula sa opavote.com pagkabukas ng halalan. Ididirekta ka nito sa isang natatanging URL na naglalaman ng balota. Panatilihin ang email na ito hanggang sa matapos kang bumoto, dahil walang kakayahan ang Komite ng Halalan na manu-manong ipadala muli ang mga kawing ng balota. Mangyaring idagdag ang domain ng opavote.com sa iyong safe sender list para maiwasang mapunta ang email sa iyong spam folder.

Maglalaman ang email para sa mga panuto ng pagboto ng isang kawing patungo sa panubok na bersyon ng balota. Mangyaring buksan ang kawing para masigurong nakalahad nang maayos ang pahina at nakikita ang lahat ng mga kandidato. Kung hindi, mangyaring siguraduhin na hindi nakaharang ang JavaScript mula sa ajax.googleapis.com, bootstrapcdn.com, at/o opavote.com.

Pagkabukas mo ng balota, basahing mabuti ang mga panuto. Kung hindi mo pa nasusubukang bumoto gamit ang Instant Runoff Voting (IRV), mangyaring basahin kung paano gumagana ang IRV bago bumoto.

Makikita sa kaliwang bahagi ng pahina ang mga kandidato. Piliin ang “ADD” (IDAGDAG) na buton na makikita kasunod ang pangalan ng kandidato upang maidagdag sila sa iyong personal na balota ayon sa nais mong pagkakasunod-sunod. Ang unang kandidatong napili ang iyong pinaka-natitipuhan, ang ikalawa ang iyong sunod na natitipuhan, at iba pa. Maaaring baguhin ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato sa pamamagitan ng paghila at paglaglag ng mga pangalan matapos silang maidagdag, o sa pamamagitan ng pagtanggal at muling pagdagdag ng mga pangalan gamit ang mga buton na “REMOVE” (TANGGALIN) at “ADD”.

Upang makapagpasa ng balotang may bisa, kailangan mong magdagdag ng kahit isang kandidato. Kapag napagsunod-sunod mo na ang mga kandidatong nais mong iboto, mangyaring pindutin ang buton na Vote para maipasa ang iyong balota. Hindi na ito maaaring kanselahin o ipadalang muli. Para sa karagdagang detalye, mangyaring basahin ang Mga Panuto sa Pagboto.

Kung mayroon kang mga katanungan o nakatagpo ka ng mga problemang teknikal, mangyaring makipag-ugnayan sa Komite ng Halalan gamit ang aming Form para sa Pakikipag-ugnayan. Mangyaring piliin ang “voting issues” mula sa drop-down menu.

Maraming salamat sa pagboto sa halalan ng OTW!