Matty Bowersin henkilökuva ja vaaliohjelma

Henkilökuva

Matty törmäsi fandomiin ensimmäistä kertaa toukokuussa vuonna 1998; hän ei kuitenkaan todella alkanut osallistua siihen ennen vuotta 2001. Hänen ensimmäiset fandominsa olivat Highlander ja Buffy, mutta hän eksyi nopeasti useisiin muihin fandomeihin. Nykyisin hän on pitkälti fandomin itsensä fani; hän lukee melkein mitä tahansa eeppisen pitkää melkein missä tahansa fandomissa! Matty lähinnä tarkkaili ensimmäisten vuosien ajan, mutta alkoi lopulta tuottaa sisältöä faniprojekteihin, kuten uutiskirjeisiin ja suositusyhteisöihin. Hän oli innostunut ja utelias kuullessaan ensimmäistä kertaa huhuja sellaisen paikan luomisesta, jossa fandom omistaisi serverit, ja liittyi OTW:hen (Transformatiivisten teosten järjestö) avainsanojen järjestelijänä kun vapaaehtoisia haettiin vuonna 2009. Sen jälkeen hän on kuulunut Käyttäjätuki-, Archive of Our Own – AO3 Dokumentaatio- ja Väärinkäytökset-toimikuntiin. Mattyllä on kasvatustieteiden tutkinto ja hän vietti yli kymmenen vuotta opettajana ennen kuin siirtyi teknologia-alan töihin. Nykyään hän on paikallisyrityksen toiminnanjohtaja, ja vapaa-aikanaan hän työskentelee teknologiatukihenkilönä ystävilleen ja perheelleen.

Vaaliohjelma

1. Miksi päätit pyrkiä OTW:n johtokuntaan??

Olen toiminut OTW:ssä vapaaehtoisena, toimihenkilönä ja toimikunnan puheenjohtajana useissa eri tilanteissa — olen työskennellyt sekä toimivissa että toimimattomissa ryhmissä ja oppinut, mitä parannukseen tarvitaan. Tämä ei ole aina ollut helppoa, mutta olen valmis tekemään kaiken tarvittavan. Autoin muutaman loistavan toimihenkilön kanssa muuttamaan Käyttäjätuki- ja Väärinkäytökset-toimikunnat toimimattomista kukoistaviksi. Tämä kokemus on auttanut minua ymmärtämään kuinka OTW toimii, tai ei toimi, monilla eri tasoilla. Uskon, että olemme saavuttaneet kriittisen pisteen OTW:n kehityksessä, ja haluan auttaa sekä johtokuntaa että koko OTW:tä kasvamaan ja kulkemaan eteenpäin.

2. Mitä tietoja ja taitoja tai kokemusta sinä toisit johtokuntaan?

Olen kerännyt valtavasti kokemusta ihmisten kanssa työskentelystä erilaisissa tilanteissa erilaisten aikataulujen ja tarpeiden kanssa läpi työurani sekä opettajana että yrityksen johtajana. Nopea ja tehokas kommunikaatio on avainasemassa opetuksessa; uskon, että tämä on yksi niistä ominaisuuksista, joista on minulle hyötyä johtokunnassa. Perusopetuksessa työskentely opettaa myös, kuinka hoitaa useaa projektia samanaikaisesti ja saada asioita tehtyä.

Nämä kokemukset auttoivat minua paljon, kun sain tehtäväksi tuoda ensin Käyttäjätuki- ja myöhemmin Väärinkäytökset-toimikunnan takaisin romahduksen partaalta. Kumpikin toimikunta kärsi työmäärästä ja toimihenkilöiden puutteesta. Muutaman erinomaisen toimihenkilön tuella sain parannettua työnkulkuamme ja koulutustamme, luotua tehokkaampia tapoja kommunikoida muiden toimikuntien kanssa ja pidettyä yllä vakaata omistautuneiden ja aktiivisten vapaaehtoisten ydinryhmää, jonka avulla saatoimme vastata käyttäjien tarpeisiin huomattavasti nopeammin. Rakentamamme pohjan tulisi auttaa kumpaakin toimikuntaa kasvamaan käyttäjien kysynnän lisääntyessä. Olen hyvin ylpeä tästä työstä ja niistä tiimeistä, jotka olemme yhdessä rakentaneet.

Uskon myös johtokunnan saavuttaneen kriittisen pisteen, ja uskon että siitä, mitä olen oppinut sekä Käyttäjätuki- että Väärinkäytökset-toimikunnissa työskennellessäni, tulee olemaan paljon hyötyä johtokunnassa.

3. Mitä tuloksia haluaisit saavuttaa kautesi aikana?

Yksi ensimmäisistä asioista, joita meidän tulee tehdä, on tarkastella sitä, missä me olemme tällä hetkellä ja selvittää, mitä toimikunnat oikeastaan tarvitsevat johtokunnalta. Onnistuaksemme tässä on tärkeää, että käymme keskustelua kaikkien puheenjohtajien kanssa OTW:n tilasta ja sen toimikunnista. Haluaisin olla osa johtokuntaa, joka kykenee käymään tällaista keskustelua puheenjohtajien kanssa — johtokuntaa, joka on tietoinen olemassa olevista ongelmista ja joka voi kannustaa puheenjohtajia yhteistyöhön toistensa kanssa yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Kuluneen parin vuoden aikana olemme kärsineet johdonmukaisuuden puutteesta. Osa toimikunnista vaikuttaa menestyvän, kun taas toiset kamppailevat edelleen. On tärkeää, että OTW löytää tasapainon ja pitää huolen siitä, että kaikki sen toimikunnat ja johtokunta toimivat yhteistyössä siinä vaiheessa, kun työni johtokunnassa loppuu. Sisäinen ja ulkoinen viestintämme vaikuttaa usein rikkonaiselta, mikä sotkee projektiemme edistymistä ja iloisen ja tuotteliaan ympäristön luomista vapaaehtoisillemme. Tämän tulee muuttua ja uskon, että ensimmäinen tärkeä askel on johtokunnan kulttuurin muuttaminen.

4. Millaista kokemusta sinulla on OTW:n projekteista ja miten tekisit yhteistyötä kunkin projektin parissa työskentelevien toimikuntien kanssa tukeaksesi ja vahvistaaksesi niitä? Ole hyvä ja sisällytä vastaukseesi AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy -työmme (Fanien oikeuksien ajaminen), ja Open Doors (Avoimet ovet). Voit kuitenkin vapaasti painottaa niitä alueita, joista olet erityisen kiinnostunut.

Olen työskennellyt Käyttäjätuki-, AO3 Dokumentaatio-, Väärinkäytökset- ja Avainsanojen järjestely -toimikunnissa useiden vuosien ajan ja toimikunnan puheenjohtajana olen tehnyt yhteistyötä Esteettömyys, design ja teknologia- (AD&T), Ylläpito-, Oikeusneuvonta-, Käännös-, Viestintä- ja Avoimet ovet -toimikuntien toimihenkilöiden kanssa. Olen nähnyt, kuinka äärimmäisen sitoutuneita kaikki näiden projektien parissa työskentelevät ovat ja kuinka tehokasta yhteistyö niiden välillä voi olla, kunhan oikeanlaiset käytännöt ovat käytössä. Henkilökohtaisella tasolla nautin Fanloren (Faniperinne) parissa työskentelystä ja käyn innolla läpi jokaisen aikakausijulkaisun ja pidän näitä tärkeinä fandomin tietolähteinä.

Mielestäni tärkein asia, jonka voin tehdä johtokunnan jäsenenä, on ottaa selville, mitä kukin projekti tarvitsee ja tehdä parhaani mahdollistaakseni sen. Johtokunnan tulisi olla valmis tarjoamaan voimavaroja ja ohjausta toimikunnille ja toimihenkilöille tarvittaessa, mutta antaa niiden toimia itsenäisesti päivittäisten tehtävien hoidossa. Yhtenä ensimmäisistä toimistani johtokunnassa ottaisin yhteyttä jokaiseen projektiin ja kävisin avoimen, rehellisen keskustelun sen nykytilasta ja siitä, kuinka ne aikovat tulevaisuudessa laajentua. Tekisin näistä tavoitteista ensisijaisia ja huolehtisin, että kaikilla projekteilla on ne työkalut, toimihenkilöt ja muut voimavarat, joita ne tarvitsevat menestyäkseen.

5. Valitse kaksi aihetta/ongelmaa, joiden pitäisi sinun mielestäsi olla korkealla OTW:n tärkeysjärjestyksessä, sekä järjestön sisällä että ulkoisesti. Mitä nämä aiheet merkitsevät sinulle ja miksi arvostat niitä? Miten aiot tehdä niistä osan työtäsi?

Haluaisin, että läpinäkyvyys ja viestintä johtokunnan ja OTW:n vapaaehtoisten ja jäsenten välillä lisääntyy. OTW:n vapaaehtoisten tulisi ymmärtää, miksi johtokunta tekee sellaisia päätöksiä kuin se tekee, ja mitä se suunnittelee tulevaisuuden varalle. Lisääntynyt läpinäkyvyys ei vain lisää johtokunnan jäsenten tilivelvollisuutta, vaan se antaa myös toimihenkilöille ja vapaaehtoisille paremman ymmärryksen siitä, mitä järjestön sisällä tapahtuu. Kokonaiskuvan näkeminen antaa kaikille mahdollisuuden nähdä, kuinka heidän työnsä muokkaa OTW:tä ja auttaa kaikkia tuntemaan olevansa osa järjestöä.

Haluaisin myös varmistaa, että jokainen toimikunta saa sen tuen ja ne resurssit, joita se tarvitsee menestyäkseen. Kokemuksesta tiedän, kuinka vaikeaa on toimia sellaisen toimikunnan puheenjohtajana, jolla ei ole riittävästi toimihenkilöitä tai tarvittavia työkaluja. Uskon, että on elintärkeää, että toimikuntien, jotka kipeästi tarvitsevat uusia työkaluja voidakseen tehdä työnsä, tulisi saada tukea ja johtokunnan hyväksyntä kyseisten työkalujen käyttöönottoon kohtuullisen ajan kuluessa. Toimikuntien tulisi saada kaikki laskunsa maksettua ajoissa. Toimihenkilöt tulisi hyväksyä järkevällä aikavälillä. Sähköposteihin tulisi vastata pikaisesti. Toistaiseksi näin ei ole tapahtunut, ja se on jotain, jonka toivon voivani korjata.

6. Mitkä ovat mielestäsi johtokuntien/johtokunnan tärkeimpiä vastuita? Tunnetko Yhdysvalloissa sijaitsevien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen johtokuntia koskevat lailliset vaatimukset?

Olen työskennellyt useita vuosia Internetin ulkopuolisissa voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä. Tein myös paljon itsenäistä tiedonhakua koskien Yhdysvalloissa rekisteröityjen voittoa tavoittelemattomien järjestöjen vaatimuksia ollessani Käyttäjätuki-toimikunnan puheenjohtajana.

Johtokunnan täytyy olla vastuussa OTW:n valvonnasta ja tehdä sellaisia päätöksiä, jotka palvelevat järjestön ja sen jäsenten parasta. Uskon, että on johtokunnan velvollisuus taata, että vapaaehtoiset ja jäsenet pidetään ajan tasalla siitä, mitä järjestössä tapahtuu, taloudesta johtokunnan jokapäiväisiin päätöksiin. Meidän tulee taata, että OTW:llä on vakaa asema, joka mahdollistaa sen toiminta-ajatuksen toteutumisen: fanien edun palveleminen säilyttämällä ja tarjoamalla mahdollisuus tutustua faniteosten historiaan ja fanikulttuuriin sen monissa muodoissa.

7. Kuinka tasapainottaisit johtokuntatyön muiden OTW:n sisäisten rooliesi kanssa, tai kuinka aiot luopua nykyisistä rooleistasi keskittyäksesi johtokuntatyöhön?

Luovuin vähän aikaa sitten rooleistani sekä Avainsanojen järjestely- että Käyttäjätuki-toimikunnissa, ja olen käynnistänyt puheenjohtajakoulutusohjelman Väärinkäytökset-toimikunnassa. Ensi toimintakauden alkuun mennessä minulla pitäisi olla Väärinkäytökset-toimikunnassa upouusi toinen puheenjohtaja. Ensi kauden loppuun mennessä meillä pitäisi olla useita muita toimihenkilöitä, jotka ovat lopettaneet puheenjohtajakoulutuksen; yksi näistä onnekkaista toimihenkilöistä astuu toisen puheenjohtajan rooliin, mikä mahdollistaa minun palaamiseni toimihenkilötasolle. Tavoitteeni on pysyä Väärinkäytökset-toimikunnassa jossain roolissa pysyäkseni kärryillä toimikuntien huolista. Mielestäni on tärkeää, että johtokunnan jäsenet pysyvät mukana toimikuntien toiminnassa ja ymmärtävät niiden tarpeet. Väärinkäytökset-toimikunta on Archive of Our Own – AO3:n (Oma Arkisto) toimikunta, joka työskentelee niin kaikkien AO3:n muiden toimikuntien kuin suoraan käyttäjienkin kanssa, ja siinä pysyminen auttaisi minua säilyttämään yhteyden muihin OTW:n osiin ja AO3:n käyttäjiin.