Matty Bowers biografi og program

Biografi

Matty stødte først på fandom tilbage i maj 1998, men hun blev ikke for alvor involveret før 2001. Hendes første fandoms var Highlander og Buffy, men hun blev hurtigt involveret i en række andre fandoms. I dag er hun generelt en fan af fandom; hun vil læse mere eller mindre ethvert omfattende værk i alle fandoms! Matty gemte sig hovedsageligt de første par år, men med tiden begyndte hun at bidrage til fanprojekter som nyhedsbreve og anbefalingsfællesskaber. Hun var fascineret og interesseret, da hun første gang fik nys om et sted, hvor fandom ejede serverne, og hun sluttede sig til OTW (Organisationen for Transformative Værker) som tagorganisator i 2009, da man søgte frivillige. Siden da har hun arbejdet for Support, AO3 Dokumentation og Misbrugskomitéen. Matty dimitterede med en grad inden for uddannelse og brugte over 10 år på at undervise, før hun bevægede sig videre til et job inden for teknologi. I øjeblikket arbejder hun som leder for et lokalt firma, og i sin fritid arbejder hun som tech-support for sine mange venner og familie.

Program

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

Jeg har arbejdet i OTW som frivillig, medarbejder og som formand i flere komitéer under forskellige omstændigheder—jeg har arbejdet for funktionelle og dysfunktionelle grupper, og det har lært mig, hvad det tager at forbedre dem. Dette har ikke altid været let, men jeg er villig til at arbejde for det. Sammen med nogle fantastiske kollegaer, hjalp jeg med at forvandle både Support og Misbrug fra dysfunktionelle komitéer til velfungerende komitéer. Denne erfaring har hjulpet mig med at forstå, hvordan OTW fungerer, og hvordan den ikke fungerer på flere niveauer. Jeg mener, at vi har nået et kritisk punkt i OTW’s udvikling, og jeg vil hjælpe Ledelsen og OTW med at vokse og bevæge sig fremad.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

Gennem min karriere som både underviser og virksomhedsleder har jeg opnået en massiv mængde erfaring i at omgås mennesker i forskellige situationer og med forskellige deadlines og behov. At kommunikere hurtigt og effektivt er en vigtig del af det at undervise; dette er endnu en kvalitet, som jeg tror vil tjene mig godt i Ledelsen. At arbejde inden for grundskolen har også lært mig, hvordan jeg håndterer flere projekter, og hvordan jeg får tingene gjort.

Disse erfaringer har tjent mig godt, da jeg stod ansigt til ansigt med opgaven om at bringe Support, og senere Misbrug, tilbage fra kanten af kollaps. Begge komitéer var overvældet af arbejdsbyrden og stod over for alvorlig medarbejdermangel. Med hjælp fra nogle fantastiske medarbejdere var jeg i stand til at forbedre vores arbejdsprocedure og træning, at skabe mere effektive måde at kommunikere med andre komitéer på og vedligeholde en stabil kerne af dedikerede og aktive frivillige, som gjorde det muligt for os at svare på brugernes behov inden for kortere tid. Fundamentet, som vi byggede, skulle hjælpe begge komitéer med at vokse i takt med, at efterspørgslen fra vores brugere gjorde det. Jeg er meget stolt af dette arbejde og de grupper, som vi bygget sammen.

Jeg synes, at også Ledelsen har nået et kritisk punkt, og jeg mener, at de ting, jeg lærte ved at arbejde med Support og Misbrug, vil være til stor nytte for Ledelsen.

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

En af de første ting, der er nødvendige, er at kigge på, hvor vi er nu, og hvad komitéerne har brug for fra Ledelsen. For at kunne gøre dette er det vigtigt at involvere alle formændene i en dialog om OTW’s og dens komitéers tilstand. Jeg vil gerne være en del af en Ledelse, der kan have den dialog med dens formænd — som er opmærksom på vedvarende problemer, og som kan promovere integration og samarbejde blandt formændene for at opnå løsninger til de problemer, som vi har tilfælles.

I de sidste par år har vi haft problemer med ensartethed. Nogle komitéer virker til at trives, mens andre fortsat har problemer. Det er nødvendigt, at OTW finder en balance og sikrer sig, at alle dens komitéer og Ledelsen samarbejder, inden jeg forlader min stilling. Vores interne og eksterne kommunikation synes ofte usammenhængende; dette står i vejen for fremgang i vores projekter og for et godt og produktivt miljø for vores frivillige. Dette er nødt til at ændre sig, og jeg tror, at det første vigtige skridt er at ændre Ledelsens kultur.

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Jeg har arbejdet for Support, AO3 Dokumentation, Misbrug og Organisering af Tags i flere år, og som formand har jeg ofte samarbejdet med staben fra Tilgængelighed, Design og Teknologi (AD&T), Systemer, Juridiske Rådgivere, Oversættelse, Kommunikation og Åbne Døre. Jeg har set på første hånd, hvor dedikerede alle i disse projekter er, og hvor effektiv samarbejdet blandt dem kan være, så længe de følger de rigtige fremgangsmåder. På et personligt plan nyder jeg at arbejde på Fanlore, og jeg fortærer hver artikel med stor entusiasme og ser dem som vigtige ressourcer for fandom.

Jeg tror, at det vigtigste, jeg kan gøre som Ledelsesmedlem, er at finde ud af, hvad hvert projekt har brug for og gøre mit bedste for at imødekomme dette. Ledelsen skal være klar og til rådighed til at tilbyde ressourcer og vejledning til komitéer og medarbejdere, hvis de har brug for det, men også tillade dem at bestemme over deres egne daglige handlinger. En af de første ting, som jeg gerne vil gøre som Ledelsesmedlem, er at kontakte hvert projekt og have en åben, ærlig dialog om, hvor de er, og hvor de gerne vil hen. Jeg vil derefter prioritere disse ønsker og sikre mig, at alle projekter har den stab og de værktøjer og ressourcer, som de har brug for for at blive en succes.

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

Jeg vil gerne ser mere åbenhed og kommunikation mellem Ledelsen og OTW’s frivillige og medlemmer. OTW-frivillige skal kunne forstå, hvorfor Ledelsen tager de beslutninger, som de gør, og hvad den planlægger for fremtiden. Ikke alene tillader en øget åbenhed bedre ansvarlighed fra Ledelsesmedlemmerne, det giver også medarbejdere og frivillige en bedre forståelse for, hvad der foregår i organisationen. At være i stand til at se det store billede gør det muligt for alle at se, hvordan deres anstrengelser er med til at forme OTW, og at føle sig mere involveret i organisationen som en helhed.

Jeg vil også sikre mig, at alle komitéer har den hjælp og de ressourcer, som de har brug for. Fra tidligere erfaringer ved jeg, hvor svært det er at være leder for en komité uden særlig mange medarbejdere eller værktøjer. Jeg mener, at det er livsnødvendigt, at komitéer, som har hårdt brug for værktøjer til at gøre deres arbejde, får den støtte og anerkendelse fra ledelsen til at udføre dem inden for en overkommelig tidsperiode. Komitéer burde være i stand til at få alle deres regninger betalt i tide. Medarbejdere burde blive godkendt i god tid. E-mails burde blive besvaret så hurtigt som muligt. Dette har ikke været tilfældet indtil nu, og jeg håber på at ændre dette.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Jeg har tilbragt flere år med at arbejde for offline nonprofitorganisationer og som Support-formand, og jeg lavede en del privat research om kravene med hensyn til amerikansk baserede nonprofitorganisationer.

Ledelsen er ansvarlige for at overse OTW og tage beslutninger, som tjener organisationen og dens medlemmer bedst. Jeg mener, at det er Ledelsens ansvar at sikre sig, at frivillige og medlemmer bliver holdt ajour med, hvad der sker i organisationen, lige fra finanser til Ledelsens daglige beslutninger. Vi er nødt til at sikre, at OTW er i en stabil tilstand, hvor den kan opnå dens mission om at tjene fans’ interesse ved at give dem tilgang til og bevare historien bag fanværker og fankultur i dens utallige former.

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

For nyligt trådte jeg tilbage fra Organisering af Tags og Support, og jeg har påbegyndt en jagt efter og en optræning af en ny formand for Misbrug. Ved begyndelsen af næste periode burde jeg have en helt ny medformand i Misbrug. I begyndelsen af næste periode burde vi have flere andre medarbejdere, som har færdiggjort denne træning som formand; en af disse heldige medarbejdere vil slutte sig til som medformand, hvilket gør det muligt for mig at træde tilbage til bare at være en del af staben. Mit mål er fortsat at være involveret i Misbrug i et vist omfang for at være up-to-date med komitéernes problemer. Jeg synes, at det er vigtigt, at Ledelsesmedlemmer forbliver involveret og forstår komitéernes behov. At blive ved Misbrug, en Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv)-komité, som arbejder med alle de andre AO3-komitéer, såvel som direkte med brugerbasen, tillader mig fortsat at være forbundet med de andre dele af OTW og med AO3’s brugerbase.