Matty Bowers Biografi och manifest

Biografi

Matty trillade in i fandom för första gången i maj 1998, men hon blev inte riktigt inblandad förrän 2001. Hennes tidigaste fandoms var Highlander och Buffy, men hon fortsatte raskt in i en mängd andra fandoms. Nuförtiden är hon i hög grad ett fan av fandom som helhet; hon läser i stort sett vilken superlång berättelse som helst i vilken fandom som helst! Matty höll sig i bakgrunden under de första åren, men började så småningom bidra till olika fanprojekt som nyhetsbrev och grupper för rekommendationer. Hon var fascinerad och nyfiken när hon för första gången hörde rykten om att en plats skulle byggas där fandom ägde servrarna, och gick med i OTW (Organisationen för Transformativa Verk) när rekryteringen av volontärer påbörjades 2009. Sedan dess har hon arbetat på Support, Archive of Our Own – AO3s Dokumentations kommitté, samt Missbrukskommittén. Matty har en lärarexamen och undervisade i över tio år innan hon fortsatte till det teknologiska fältet. Hon arbetar för närvarande som chef för ett lokalt företag och på fritiden fungerar hon som teknisk support för sina många vänner och sin familj.

Manifest

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Jag har jobbat för OTW som volontär, medarbetare och ordförande i olika kommittéer under olika situationer — jag har jobbat i team som har fungerat och sådana som inte har fungerat, och lärt mig vad som behövs för att förbättras. Det har inte alltid varit lätt, men jag är redo att lägga ner det arbete som behövs.
Tillsammans med några fantastiska medarbetare hjälpte jag till att göra om både Support och Missbruk från kommittéer som inte fungerade till blomstrande sådana. Denna erfarenhet har hjälpt mig förstå hur OTW fungerar, eller inte fungerar, på ett flertal nivåer. Jag tror att vi har nått en kritisk punkt i OTWs utveckling och jag vill hjälpa Styrelsen och OTW att växa och utvecklas.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Under min karriär både som lärare och företagschef har jag fått en enorm erfarenhet av att hantera människor i en mängd olika situationer med olika deadlines och behov. Att kommunicera snabbt och effektivt är en viktig del av läraryrket och det är ytterligare en förmåga som jag tror kommer att vara mig till nytta i styrelsen. Att arbeta i grundskolan med utbildning har också lärt mig hur jag ska hantera flera projekt samtidigt och få saker gjorda.

Dessa erfarenheter var till stor nytta för mig när jag fick uppgiften att återföra först Support och sedan Missbruk från kollapsens brant. Båda kommittéerna var överväldigade av arbetsbördan och hade en allvarlig personalbrist. Med stöd från några fantastiska medarbetare kunde jag förbättra vårt arbetsflöde och vår träning, skapa mer effektiva sätt att kommunicera med andra kommittéer, samt behålla en stabil kärna av hängivna och aktiva volontärer som lät oss svara på användarnas behov mycket snabbare. Den grund vi har byggt borde kunna hjälpa båda kommittéerna att växa i takt med användarnas krav. Jag är mycket stolt över detta arbete och över de team vi tillsammans har byggt upp.

Jag tycker att även styrelsen har nått en kritisk punkt och jag tror att det jag har lärt mig genom mitt arbete för Support och Missbruk kommer att vara till stor nytta i mitt styrelsearbete.

3. Vilka mål vill du uppnå under din period i styrelsen?

En av de första sakerna vi behöver göra är att se var vi befinner oss just nu och lära oss vad kommittéerna i själva verket behöver från styrelsen. För att åstadkomma detta är det viktigt att involvera alla kommittéeordförande i en dialog om OTWs och dess kommittéers tillstånd. Jag vill vara del av en styrelse som kan ha denna dialog med ordföranden — som är medvetna om pågående problem och som kan främja integration och samarbete mellan ordförande för att nå lösningar på gemensamma problem.

Under de senaste åren har vi haft svårt att få till ett konsekvent arbetssätt. Vissa kommittéer har blomstrat, medan andra har fortsatt att kämpa. Det är nödvändigt för OTW att hitta en balans och försäkra att alla dess kommittéer samt styrelsen arbetar tillsammans, innan mitt uppdrag tar slut. Vår interna och externa kommunikation verkar ofta fragmenterad; detta står i vägen för våra projekts framsteg och för en positiv och produktiv miljö för våra volontärer. Detta behöver förändras och jag tror att det första viktiga steget är att styrelsekulturen förändras.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med relevanta kommittéer för att stödja och stärka dem? Var vänlig låt svaret inbegripa AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy (Juridisk rådgivning), samt Open Doors (Öppna dörrar), men betona gärna särskilda aspekter du själv är intresserad av.

Jag har arbetat med Support, AO3s Dokumentation, Missbruk och Taggorganisering i flera år och som ordförande har jag ofta samarbetat med medarbetare inom Tillgänglighet, Design & Teknologi (AS&T), System, Juridiska, Översättning, Kommunikation och Öppna Dörrar. Jag har med egna ögon sett hur oerhört hängivna alla är inom dessa projekt och hur effektivt samarbete dem emellan kan vara, om rätt procedurer finns på plats. På ett personligt plan tycker jag om att arbeta med Fanlore och slukar entusiastiskt varje tidskrift, båda viktiga fandomresurser enligt mig.

Jag tror att det viktigaste jag kan göra som styrelsemedlem är att ta reda på vad varje projekt behöver och göra mitt bästa för att tillmötesgå det. Styrelsen borde vara redo och tillgänglig för att erbjuda resurser och vägledning till kommittéer och medarbetare när de behöver detta, men också låta dem självständigt sköta sitt dagliga arbete. En av de första sakerna jag skulle vilja göra som styrelsemedlem är att kontakta alla projekt och ha en öppen, ärlig dialog när det gäller var de befinner sig och hur de vill utvecklas. Jag kommer sedan att prioritera dessa behov och försäkra att alla projekt har de verktyg, personal och resurser som behövs för ett framgångsrikt arbete.

5. Välj två ämnen/frågor som du tycker borde ha hög prioritet för OTW, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig och varför värdesätter du dem? Hur kommer du göra dem till en del av ditt uppdrag?

Jag skulle vilja se mer öppen och rättfram kommunikation mellan styrelsen och OTWs volontärer och medlemmar. OTWs volontärer bör kunna förstå varför styrelsen fattar de beslut den gör och vad den planerar inför framtiden. Ökad rättframhet innebär inte bara ökade krav på ansvar från styrelsemedlemmarna, utan ger också medarbetare och volontärer bättre förståelse för vad som händer inom organisationen. Att kunna se det stora hela gör att alla kan se hur deras ansträngningar formar OTW och detta gör dem mer engagerade i organisationen.

Jag vill också försäkra mig om att alla kommittéer har den hjälp och de resurser de behöver för att lyckas. Från mina tidigare erfarenheter vet jag exakt hur svårt det är att vara ordförande för en kommitté utan tillräckligt mycket personal eller rätt verktyg. Jag anser att det är väsentligt att kommittéer som desperat behöver nya verktyg för att kunna sköta sitt jobb inom en rimlig tidsram ska få stöd och tillstånd från styrelsen för att kunna implementera dem. Kommittéer borde kunna få sina räkningar betalda i tid. Epost borde besvaras omgående. Detta har inte varit fallet hittills och är något jag hoppas kunna ändra.

6. Vad tror du är de viktigaste ansvarsområdena för en styrelse? Är du bekant med de rättsliga kraven för en styrelse för en ideell verksamhet i USA?

Jag har spenderat åtskilliga år med att arbeta för ideella organisationer offline, och som ordförande för Support undersökte jag på egen hand kraven för ideella organisationer i USA.

Styrelsen måste vara ansvarig för att ha överblick över OTW och fatta de beslut som bäst tjänar organisationen och dess medlemmar. Jag anser att det är styrelsens uppdrag att försäkra att volontärer och medlemmar är är medvetna om vad som händer i organisationen, från ekonomin till styrelsens dagliga beslut. Vi måste försäkra oss om att OTW är stabilt nog att nå sitt uppdrag att tjäna fans intressen genom att erbjuda tillgång till, och bevara historien bakom, verk av fans och fans kultur i alla dess former.

7. Hur kommer du att balansera ditt arbete i styrelsen med andra roller inom OTW? Hur planerar du att lämna över dina andra roller för att bättre kunna fokusera på styrelsearbetet?

Jag har nyss avslutat mitt arbete både för Taggorganisering och Support och har påbörjat ett program för träning av nästa ordförande för Missbruk. När nästa mandatperiod börjar borde jag ha en splitterny medordförande i Missbruk. När nästa mandatperiod slutar borde vi ha ett antal andra medarbetare som har klarat av sin träningsperiod som ordförande; en av dessa lyckliga medarbetare kommer att bli ny medordförande och jag kan återgå till att vara vanlig medarbetare. Mitt mål är att stanna kvar inom Missbruk på något sätt, för att kunna hålla mig a jour med kommitténs frågor. Jag tycker att det är viktigt att styrelsemedlemmar fortfarande är engagerade i kommittéerna och förstår deras behov. Genom att stanna hos Missbruk, en kommitté inom Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) som arbetare med alla de andra AO3-kommittéerna såväl som direkt med användarbasen, kan jag hålla kontakt med dessa andra delar av OTW och med AO3s användarbas.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.