Manifest i Biografia Heather M

Biografia

Heather M. wciąż pamięta pierwszy przeczytany w swoim życiu fanfic (i rekomenduje go każdemu przy najmniejszej okazji). Udziela się na wolontariacie jako projektantka grafiki dla Fanlore od sierpnia 2019 roku. Spędziła również czas w Komisji Dokumentacji AO3 oraz Komisji Zasad i Nadużyć. Heather jest byłą nauczycielką, obecnie zaś opracowuje programy nauczania i procesy kształcenia, i uwielbia pomagać ludziom w lepszym poznawaniu możliwości Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum). W swojej codziennej pracy Heather zajmuje się mocno technicznymi zagadnieniami. Pracuje z ekspertami, by ustalić najlepszy sposób na dzielenie się informacjami z osobami, które potrzebują je zrozumieć. Umiejętności obróbki grafiki, jakie rozwinęła w fandomie, regularnie przychodzą jej z pomocą w pracy. Tak samo jak znajomość HTML oraz CSS, zdobyta poprzez tworzenie osobistych stron fanowskich i spersonalizowanych skórek AO3. W kwestii najbardziej ukochanego fandomu Heather, odpowiedź jest prosta: fandom sam w sobie.

Manifest

1. Dlaczego zdecydowałaś się na start w wyborach do Zarządu?

Na przestrzeni ostatnich trzech lat OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) stała się dla mnie wirtualnym domem. Inni wolontariusze stali się moimi przyjaciółmi, a dzięki znajomości z nimi, ja zostałam lepszą osobą. Głęboko wierzę w misję OTW i pragnę uczynić co tylko mogę, żeby ją wspierać. Myślę, że kandydowanie do Zarządu jest jeszcze jednym sposobem, w jaki mogę odwdzięczyć się organizacji, która dała mi, a także tylu innym członkom fandomu, tak wiele.

Brałam pod uwagę kandydowanie w zeszłym roku, ale niestety nie spełniałam jeszcze wtedy wymagań. Gdy zdałam sobie sprawę, że w tym roku się kwalifikuję, wiedziałam, że muszę spróbować i dać z siebie wszystko.

2. Jakie umiejętności lub doświadczenie możesz wnieść do Zarządu?

Uważam, że moją najmocniejszą stroną jest dobra komunikacja. Pracowała jako instruktor językowy przez 14 lat, tak międzynarodowo, jak i w domu. Ten zawód nauczył mnie, że klarowna komunikacja jest trudniejsza, niż sądzi większość ludzi. Jest także niesamowicie nagradzająca, kiedy udaje ci się ją osiągnąć.

W pracy często jestem proszona o stworzenie rozwiązań – ale nauczyłam się, że pierwszym krokiem zawsze jest zidentyfikowanie problemu. Jeśli nie wiem, co jest moim celem, jak mam do niego dotrzeć? Poświęcenie czasu na pełne zrozumienie sytuacji od początku zaoszczędzi mnóstwo czasu na dalszych etapach projektu.

Często jest mi również powierzane zadanie przemienienia ogromnych ilości nieuporządkowanych informacji w podążający logiczną ścieżką kurs szkoleniowy, dokument do dalszych odniesień lub wideo. By ukończyć te zadania, muszę pracować ze zróżnicowaną grupą ludzi, a współdziałanie online stanowi podstawę mojej roli.

W czasie mojego wolontariatu w OTW pracowałam z trzema komisjami (Fanlore, Dokumentacja AO3 oraz Zasady i Nadużycia), nauczyłam się także wiele zarówno na temat Wsparcia, jak i Administracji Tagów. Myślę, że moja wrodzona ciekawość na temat pracy innych osób, również pomoże mi na tej pozycji.

3. Wybierz jeden lub dwa cele OTW, które są dla ciebie ważne i nad którymi chcesz pracować w trakcie trwania kadencji. Dlaczego cenisz te cele? Jak będziesz współpracować z innymi aby je osiągnąć?

Jeden z moich celów dla OTW jest związany z moim zawodowym doświadczeniem w dziedzinie szkolenia i dokumentacji. Chciałabym móc wspierać każdą z rozmaitych komisji w ich własnych procesach dokumentacji oraz szkolenia nowych wolontariuszy. Zbyt często organizacje wpadają w pułapkę “to działa, ponieważ osoba, która się tym zajmuje sprawia, że to działa”. Mam przez to na myśli, że jeśli osoba, która Robi Tę Rzecz jest zmuszona opuścić organizację lub jest nieobecna przez dłuższy okres czasu, wszyscy stają się jakby zagubieni. Nikt inni nie wie jak Zrobić Tę Rzecz i nie istnieje żadna dokumentacja, która by to wyjaśniała.

Wprowadzanie na pokład nowych wolontariuszy także jest pracą z miłości. Wiem, że Przewodniczący Komisji oraz ich wybrani wolontariusze z radością pomagają im się odnaleźć, lecz wiem też, że znalezienie na to czasu potrafi być wyczerpujące. Obciąża to zarówno Przewodniczących i wolontariuszy, jak i potencjał dostępny na wykonywanie stałej pracy komisji. Pragnęłabym przeprowadzić z każdą komisją analizę potrzeb szkoleniowych, aby sprawdzić, czy w ich procesie szkoleniowych lub dokumentacji nie znajdują się żadne luki, którymi należy się zająć, bądź czy istnieją jakieś obszary, w których usprawnieniu mogłabym pomóc.

W połączeniu z tym, chciałabym ujrzeć powstanie wewnętrznej komisji, dedykowanej szkoleniu i dokumentacji. Na chwilę obecną, każda Komisja w dużej mierze odpowiada sama za siebie. Czuję, że jeśli będziemy dysponować grupą osób, uzbrojoną w priorytety edukacyjne oraz wytyczne zarządzania projektami, uda nam się odciążyć inne komisje od tego brzemienia.

b>4. Jakie doświadczenie z projektami OTW posiadasz, oraz jak zamierzasz współpracować z odpowiednimi komisjami aby wzmacniać je i wspierać? Postaraj się zawrzeć wiele projektów, chociaż możesz podkreślić te, z którymi masz doświadczenie.

Udzielam się jako wolontariuszka w Fanlore już blisko trzy lata, posiadam także około 4 miesiące doświadczenia w rolach w obu, Dokumentacji AO3 i Zasadach i Nadużyciach (a także w innych obszarach mojego fandomowego życia), pracowałam także blisko ze Wsparciem i różnorodnym gronem administratorów tagów. Mam pobieżną wiedzę na temat pozostałych projektów OTW, jednak wynika ona głównie z towarzyskich rozmów z wolontariuszami lub jest oparta na mojej własnej lekturze stron OTW bądź kont społecznościowych projektów.

Myślę, że pierwszym krokiem mojej współpracy z różnymi projektami i komisjami, byłoby przeprowadzenie rozmów z każdym z nich z osobna. Chciałabym poznać ich zmartwienia i możliwości. Chcę wysłuchać, w jaki sposób chcieliby być wspierani. Chcę dowiedzieć się o wszystkim co w OTW dobre, złe i brzydkie z perspektywy każdej z grup. Sądzę, że kiedy zrozumiem punkt widzenia każdego, łatwiej będzie ujrzeć, jakie dalsze kroki będą proste do osiągnięcia, a jakie będą wymagały długoterminowego planowania i współpracy.

5. Jak zamierzasz pogodzić pracę w Zarządzie z innymi rolami jakie pełnisz w OTW, lub jak planujesz przekazać obecne role aby skupić się na pracy w Zarządzie?

Wierzę, że będę w stanie kontynuować moje role pełnione jako wolontariusz, razem ze służeniem w Zarządzie, ale planuję porozmawiać z moimi Przewodniczącymi, jeśli odkryję, że to zbyt wiele. Większa część wykonywanej przeze mnie pracy jest elastyczna, nie przewiduję zatem żadnych trudności w zarządzaniu moim czasem. W najgorszym scenariuszu, poproszę o przerwę w moich pozostałych obowiązkach wolontariusza na czas służby w Zarządzie, lecz żywię nadzieję, że nie będzie to konieczne.

Mam również przewagę pracowania z domu, więc czas, który traciłam na dojazdy, jest teraz czasem wolnym, który mogę poświęcić sprawom OTW.