Lịch trình Bầu cử năm 2021

Đây là lịch trình bầu cử chính thức của năm 2021. Trong đó, một số sự kiện, như vòng vấn đáp và các buổi trò chuyện trực tiếp với ứng cử viên, sẽ chỉ được thực hiện bằng tiếng Anh. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những sự kiện này, vui lòng tham khảo phiên bản tiếng Anh của lịch trình bằng cách chọn “English” tại cột danh sách ngôn ngữ bên trái màn hình.

Ngày 18 Tháng 6

 • Hạn chót ứng tuyển: 23:59 UTC. Ứng cử viên bắt buộc phải là thành viên của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) trước thời điểm này.
 • Hạn chót nộp Tiểu sử và Cương lĩnh của ứng cử viên cho ban Bầu Cử: 23:59 UTC. Trong trường hợp Tiểu sử và Cương lĩnh được dịch sang ngôn ngữ khác, những hồ sơ nộp muộn sẽ được dịch sau cùng.

Ngày 20 Tháng 6

 • Công bố danh sách ứng cử viên; đăng tải Tiểu sử và Cương lĩnh.

Ngày 30 Tháng 6

 • Hạn chót đăng ký thành viên để tham gia bỏ phiếu.
 • Bất kỳ ai trở thành thành viên trong thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 tới ngày 30 tháng 6 năm 2021 theo giờ UTC đều có quyền bầu cử. Vui lòng lưu ý rằng: thời gian quyên góp trong biên lai ghi nhận được tính theo giờ miền Đông Hoa Kỳ (US Eastern Time); nếu khoản tiền quyên góp của bạn được ghi nhận sau 19:59 ngày 30 tháng 6 năm 2021, bạn sẽ không có quyền bỏ phiếu. Nếu bạn không biết rõ khoản tiền quyên góp của mình đã kịp thời hạn hoặc trễ hạn, vui lòng liên hệ ban Phát Triển và Hội Viên bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi và chọn “Is my membership current/Am I eligible to vote?” (“Tôi có đang là hội viên không/Tôi có quyền bầu cử không?”).

Ngày 24 Tháng 7

 • Hướng dẫn bầu cử được gửi qua email tới những cử tri hợp lệ.

Ngày 3 Tháng 8

 • Hạn chót liên hệ ban Bầu Cử để yêu cầu ủy nhiệm nếu ứng cử viên không thể dùng email để liên lạc trong thời gian bầu cử.

Ngày 13-16 Tháng 8

 • Tiến hành bầu cử từ 00:01 thứ Sáu tới 23:59 thứ Hai theo giờ UTC.

Ngày 17 Tháng 8

 • Công bố kết quả bầu cử.

Ngày 24 Tháng 8

 • Hạn chót yêu cầu kiểm phiếu lại.

Ngày 1 Tháng 10

 • Ban Điều Hành tiến hành bàn giao.

Tham khảo lịch trình của những năm trước tại trang Lịch sử.