Lex de Leons biografi og plattform

Biografi

Lex de Leon: Lex arbeider for øyeblikket for den amerikanske regjeringen som IT-ekspert innen ledelse av dokumentasjon og innhold, med særlig fokus på import av registre, migrasjon og langtidsbevaring. Han begynte med å skrive fanfiction for Valdemar-serien og har deretter akkumulert flere fandommer han alltid er villig til å diskutere. Han er en skamløst lidenskapelig femslash-shipper, og han trives med å skrive fic som henter inspirasjon fra hans egne erfaringer og fantasi, og han liker å lese enhver fic som fanger hans oppmerksomhet eller inneholder et par han liker. Et tilfeldig besøk ved Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) like etter rekruttering til support ble annonsert førte til at han søkte, med den tro at hans ti års lange erfaring innen teknisk support kom til å bli hjelpsom innen OTW (Organisasjonen for transformative verk). Han tror sterkt på OTWs mål og ønsker å fortsette dens arbeid i fremtiden. På en eller annen måte gikk en herlig kvinne med på å gifte seg med ham, og hun lytter alltid til hans ideer innen fanverk. Sammen oppdrar de to katter, en hund, og en gretten fugl som ikke kan fly.

Plattform

1. Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i styret?

Jeg tror bestemt på at arbeidet som organisasjonen gjør er vesentlig og viktig. Innad i organisasjonen er det utallige oppgaver som må utføres, og en del av dem er ikke umiddelbart synlig for andre. Det er disse oppgavene som hjelper med å holde organisasjonen jevnt gående, og det er disse oppgavene jeg har gjort en karriere ut av å gjennomføre, ofte som en del av et team.

Jeg er mer enn villig til å ta del og gjøre det som må gjøres, uansett hvor utakknemlig eller usynlig det arbeidet er. Om det er å være sjåfør og assistent eller bære esker for venner, løse problemer innen support eller taggorganisering som andre ikke ønsker å ta i, eller å fikse de ustødige delene som forårsaker problemer for brukerne, har jeg gledelig trådd til og gjort det jeg kan.

Til syvende og sist er det arbeidet som blir gjort av de frivillige og de som er lidenskapelig opptatt av OTWs mål som gjør organisasjonen til det den er. Dersom jeg kan bidra til dette på noen som helst måte, så ønsker jeg å gjøre det.

2. Hvilke ferdigheter og/eller erfaringer tar du med deg til styret?

I løpet av min profesjonelle karriere, har jeg alltid vært i den unike posisjonen som er en del av både IT og styring av registre, som finner måter for folk å finne det de trenger når de trenger det. Jeg har lært og mottatt en sertifikasjon som er standard i industrien innen hva registerledelse betyr og hvorfor det er essensielt – ikke bare for forretningsvirksomhet, stater og biblioteker, men for alle.

Mye av mitt profesjonelle arbeid har involvert det å jobbe med team fra over hele kloden, ofte med mulige kommunikasjonsproblemer. Å finne løsninger til tilsynelatende uoverkommelige problemer er noe jeg jevnlig er en del av, og jeg gjør ofte det ekstra arbeidet som skal til for å få resultatet til å bli en hyggeligere og lettere prosess for de som til slutt skal bruke det jeg jobber med. Med denne bakgrunnen, og god kjennskap til byråkratiet knyttet til disse prosessene og med offentlig arbeid generelt, er jeg godt kjent med hva som skal til for å jobbe i fellesskap for å oppnå mål jeg personlig kanskje eller kanskje ikke støtter helt. Hvis OTW har avgjort at dette er hva som er viktig, så vil jeg gjøre alt i min makt for å få det til.

Jeg har måttet ha på meg mange hatter over årenes løp, inklusive prosjektledelse, gruppelederskap, undervisningsroller, og for mange andre til å nevne. Jeg har blitt værende i denne karrieren fordi jeg elsker det, og jeg tror at dette er egenskaper som kan brukes til å hjelpe OTW med å bevege seg fremover.

3. Velg ett eller to av OTWs mål som er viktige for deg og som du er interessert i jobbe med i løpet av din periode. Hvorfor verdsetter du disse målene? Hvordan ønsker du å samarbeide med andre for å oppnå dem?

Å beholde fokus på å øke tilgjengelighet og inklusivitet for OTW generelt er noe jeg støtter fullt ut, og vil streve for å legge til rette for så mye som mulig. Vi har en rik og robust organisasjon som bare kan ta fordel av å fortsette å vokse og opprettholde trenden mot åpenhet og generell inklusivitet.

OTW i seg selv er en levende, voksende ting, bygget av folk som er frivillige for-, skaper og interagerer med den. Å opprettholde forholdene mellom disse gruppene og individene, og å løse problemer når det er nødvendig, er noe jeg tror er essensielt for å fortsette å oppmuntre OTW til å blomstre slik den har gjort frem til nå.

4. Hvilken erfaring har du med OTWs prosjekter, og hvordan ville du samarbeidet med de relevante komiteene for å støtte og styrke dem? Prøv å inkludere et utvalg prosjekter, men legg gjerne vekt på spesifikke prosjekter du har erfaring med.

Jeg har vært frivillig for support og taggorganisering, og har dratt nytte av prosjektene innad i OTW, slik som Open Doors (Åpne Dører). Å lese den tilgjengelige dokumentasjonen skapt av teamet for AO3 dokumentasjon har vært verdt mer enn jeg kan sette ord på.

De ferdighetene som hovedsakelig er nødvendige for å jobbe i et kryssfunksjonelt, tidligere silotenkende miljø som OTW, er å kunne lytte aktivt og respondere til den faktiske beskjeden som blir formidlet. Dette kan hjelpe med å begrense kommunikasjonsproblemer, og til og med bekjempe utbrenthet for de som nærmer seg det.

Å være i stand til å opprettholde åpen og ærlig kommunikasjon er nøkkelen til suksess, og det er noe jeg konstant jobber mot. Noen ganger kan jeg være for rett frem eller tråkke i salaten, men jeg er ikke fremmed for å si unnskyld eller forklare poengene mine på en rolig og balansert måte for å komme frem til en forståelse med alle.

5. Hvordan ville du balansert ditt arbeid for styret med andre roller i OTW, eller hvordan tenker du å si fra deg dine nåværende roller for å fokusere på arbeid for styret?

Å opprettholde en stabil, konstant arbeidsmengde er hvordan jeg har håndtert forpliktelsene mine frem til nå. Det å kjenne mine egne grenser og holde meg innenfor dem er en hardt tilkjempet livsferdighet som jeg holder meg til og vil benytte for å forsikre at jeg gir rett mengde oppmerksomhet til alle mine plikter.

Min nåværende arbeidsmengde, både profesjonelt og innad i OTW, er på et slikt nivå at jeg ser etter mer arbeid. I det tilfelle at jeg blir valgt, vil jeg revurdere mine forpliktelser jevnlig for å forsikre at jeg kan gi samme mengde pleie og oppmerksomhet som jeg gjør nå.

Jeg har tidligere hatt en erfaring som har lært meg altfor smertelig hvor mine grenser går – med min nåværende jobb er jeg, for første gang noensinne, ikke på vakt 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. For første gang i det siste tiåret har jeg rom for å jobbe med prosjekter jeg har lyst til å jobbe med, og jeg har valgt å vie denne tiden til OTW.