Lex de Leons biografi och plattform

Biografi

Lex de Leon: Lex arbetar för närvarande för USAs regering som specialist inom informationsteknik för dokument- och innehållshantering, med ett särskilt fokus på registerimport, migration och långsiktigt bevarande. Han började med att skriva fanfiction för Valdemar-serien och har sedan dess samlat på sig ett flertal fandoms som han alltid är redo att diskutera. Han är en oblygt passionerad femslash-fantast som tycker om att skriva fics som utgår från egna erfarenheter såväl som fantasin, och läser vilka fics som helst som fångar uppmärksamheten eller handlar om en relation han gillar. Ett lyckosamt besök hos Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) precis efter att en rekryteringsomgång till Support annonserats gjorde att han sökte sig dit, i övertygelsen att hans tio års erfarenhet inom teknisk support skulle vara till hjälp inom OTW (Organisationen för Transformativa Verk). Han tror starkt på OTWs uppdrag och vill fortsätta dess arbete i framtiden. På något sätt gick en underbar kvinna med på att gifta sig med honom och att alltid vilja lyssna på hans idéer om verk av fans. Tillsammans uppfostrar de två katter, en hund och en grinig fågel som inte kan flyga.

Plattform

Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Jag är övertygad om att arbetet som organisationen gör är avgörande och viktigt. Inom organisationen finns det oräkneliga uppgifter som måste göras, varav vissa kanske inte är omedelbart synliga för andra. Det är den sortens uppgifter som håller organisationen igång och som min karriär består i att utföra, ofta som en del av ett team.

Jag vill gladeligen hjälpa till och göra allt som behövs, även sådant som är otacksamt eller osynligt. Vare sig det gäller att vara chaufför och assistent eller bära lådor åt vänner, lösa problem för Support och Taggorganisering som andra inte vill ta i, eller att fixa knepiga områden som orsakar trassel för mina slutanvändare, så har jag glatt gått in och gjort vad jag kan.

I slutändan är det det arbete som görs av volontärer och de som är passionerat engagerade i OTWs uppdrag som gör organisationen till det den är. Om jag kan bidra till detta på något litet sätt vill jag göra det.

Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Under min yrkesmässiga karriär har jag alltid befunnit mig i en unik position som omfattar både IT och dokumenthantering, där jag funnit sätt för människor att hitta vad de behöver när de behöver det. Jag har lärt mig och fått certifiering i branschstandarden för vad dokumenthantering innebär och varför det är väsentligt inte bara för företag, regeringar och bibliotek, utan för alla.

Mycket av mitt yrkesarbete har inneburit att samarbeta med team från hela världen, ofta med risk för brister i kommunikationen. Jag medverkar regelbundet till att hitta lösningar på problem som verkar oöverstigliga och ofta gör jag extra arbete för att slutresultatet ska bli en trevligare eller lättare process för dem som till sist ska använda det jag arbetar på. Eftersom jag har denna bakgrund och grundlig kännedom om den vidhängande byråkrati som ingår i dessa processer och statligt arbete generellt, så är jag väl insatt i vad som krävs för att arbeta kollektivt i ett team för att nå mål, vare sig jag personligen stödjer dessa mål fullt ut eller inte. Om OTW har bestämt att detta är det viktiga kommer jag göra allt jag kan för att få det till stånd.

Genom åren har jag fått bära många hattar, inklusive projektledare, gruppledare, lärare och andra roller, för många att nämna. Jag har stannat kvar i detta arbete eftersom jag älskar det och jag tror att detta är kunskaper som kan användas för att fortsätta föra OTW framåt.

Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför sätter du värde på dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Jag stödjer fullständigt ett fortsatt fokus på att utöka hela OTWs tillgänglighet och inklusivitet och jag kommer att sträva efter att underlätta detta så mycket som möjligt. Vi har en rik och robust organisation som bara kommer att må bättre av att växa och behålla riktningen mot genomsynlighet och allmän inklusivitet.

Själva OTW är något som lever och växer, byggt av människorna som jobbar som volontärer, skapar innehåll och interagerar med organisationen. Att behålla relationerna mellan dessa grupper och individer och att lösa problem när de uppstår är något som jag är övertygad om är nödvändigt för att kunna fortsätta uppmuntra OTW att blomstra som hittills.

Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Jag har varit volontär för Support och Taggorganisering och har dragit nytta av projekt inom OTW som Open Doors (Öppna Dörrar). Att läsa den dokumentation som finns tillgänglig och som teamet AO3 Dokumentation har skapat har haft större värde än jag kan uttrycka i ord.

Den huvudsakliga kompetensen som behövs för att arbeta i en multifunktionell, tidigare isolerad miljö som OTW är att kunna aktivt lyssna och svara på det faktiska budskapet som framförs. Detta kan mildra problem i kommunikationen och till och med hjälpa till att förhindra utbrändhet hos dem som är på väg ditåt.

Att kunna behålla en öppen och ärlig kommunikation är nyckeln till framgång och något jag ständigt strävar efter. Ibland kan jag vara för burdus eller råka trampa i klaveret, men jag är inte främmande för att be om ursäkt och förklara min poäng på ett lugnt och stilla sätt så att alla kan förstå varandra bättre.

Hur skulle du avväga ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Hittills har jag kunnat hantera mina förpliktelser genom att hålla min arbetsbörda på en konstant nivå. Att veta mina egna gränser och stanna inom dem är en svårvunnen livskunskap som jag använder och tänker fortsätta använda för att se till att jag ger alla mina uppgifter rätt uppmärksamhet.

Min nuvarande arbetsbörda, både yrkesmässigt och inom OTW, är på en sådan nivå att jag har letat efter extra arbete. I den händelse att jag blir vald kommer jag att regelbundet omvärdera mina förpliktelser för att försäkra mig om att jag kan ge dem lika mycket omsorg och uppmärksamhet som jag gör nu.

Jag har en tidigare erfarenhet som in i märgen lärde mig var mina gränser går — på mitt nuvarande arbete är jag nu för första gången någonsin inte tillgänglig 24 timmar om dagen, sju dagar i veckan. För första gången på de senaste tio åren har jag utrymme att arbeta på projekt som jag vill arbeta med och jag har valt att ägna denna tid åt OTW.