Lex de Leon – profil a program

Profil

Lex de Leon: V současné době Lex pracuje pro vládu Spojených Států jako specialista pro management dokumentace a obsahu informačních technologií, se specifickým zaměřením na import, přesun a dlouhodobé zachování záznamů. Svoji první fanfikci napsal o sérii Valdemar a od té doby má množství fandomů, o kterých si vždy rád popovídá. Je nezakrytě vášnivým fanouškem femslash, rád píše povídky, které čerpají z jeho zkušeností a představivosti, a čte jakékoliv povídky, které ho zaujmou nebo obsahují některý z jeho oblíbených párů. Náhodná návštěva Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu) hned poté, co byl vyhlášen nábor do Podpory, ho vedla k podání přihlášky a to s myšlenkou, že jeho mnohaleté zkušenosti v oblasti technické podpory budou v rámci OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) užitečné. Pevně věří v misi OTW a přeje si pokračovat v práci pro ni i v budoucnu. Jedna půvabná a milá žena si ho z nějakého důvodu souhlasila vzít a ráda si vždy poslechne nápady na jeho fanouškovské práce. Společně vychovávají dvě kočky, psa a jednoho mrzutého, nelétavého ptáka.

Program

Proč jste se rozhodl kandidovat ve volbách do Představenstva?

Pevně věřím, že práce, kterou Společnost dělá, je velmi důležitá. Uvnitř Společnosti je nespočet úkolů, které je třeba vykonat, a které nejsou nutně vždy na první pohled viditelné pro ostatní. Jsou to tyto úkoly, které pomáhají v plynulém chodu Společnosti a právě na jejich plnění jsem založil svoji kariéru, často v rámci týmu.

Rád přiložím ruku k dílu kdekoliv je třeba a nezáleží na tom, jak moc bezděčná či neviditelná práce to je. Ať už dělám řidiče nebo asistenta, pomáhám přátelům stěhovat krabice, řeším problémy pro Podporu nebo Správce tagů, kterých se nikdo jiný nechce dotknout, nebo opravuji oblasti problematické pro mé koncové uživatele, rozhodl jsem se tuto práci dělat s radostí a dát do ní co jen můžu.

Konec konců je to práce dobrovolníků a nadšenců pro misi OTW, díky kterým je Společnost taková, jaká je. A jestli k tomu mohu ať už jakkoliv málo přispět, tak to chci udělat.

Jaké schopnosti a/nebo zkušenosti byste přinesl do Představenstva?

V průběhu mé profesionální kariéry jsem se vždy nacházel v jedinečné pozici toho, kdo zajišťuje jak IT, tak i správu záznamů a hledal jsem způsoby, jak lidé mohou najít to, co potřebují a kdy to potřebují. Studoval jsem a obdržel jsem certifikaci průmyslového standardu v tom, co správa záznamů znamená a proč je důležitá – nejen pro podniky, vlády a knihovny, ale pro všechny.

Velká část mé práce zahrnovala spolupráci s týmy z celého světa a často jsem se potýkal s problémy potenciálně chybné komunikace. Nacházení řešení pro na první pohled neřešitelné problémy je proces, kterého jsem pravidelným účastníkem a často dělám práci navíc, aby byl výsledek co možná nejpohodlnější nebo nejsnadnější pro ty, kteří budou nakonec používat to, na čem pracuji. S tímto pracovním pozadím, hlubokým porozuměním byrokracie, která k těmto procesům už patří a s vládní prací jako takovou, jsem dobře obeznámen s náležitostmi práce v kolektivu, za účelem dosažení cílů, které osobně plně podporuji nebo taky ne. Když OTW rozhodne, že to či ono je důležité, tak udělám vše pro to, aby se to povedlo.

Za ty roky už jsem musel zastávat mnoho funkcí, včetně řízení projektů, vedení týmu, edukační funkce a další. V této kariéře jsem zůstal, protože ji mám rád a věřím, že získané schopnosti mohu použít, abych nadále posouval OTW vpřed.

Vyberte si jeden nebo dva cíle OTW, které jsou pro vás důležité a na které byste se rád soustředil během funkčního období. Proč vám na těchto cílech záleží? Jak byste s ostatními spolupracoval na jejich dosažení?

Zcela podporuji pokračování ve zlepšování přístupnosti a inkluzivity OTW ve velkém a budu o to i nadále usilovat. Máme velkolepou a silnou organizaci, která může prospivat z pokračujícího růstu a zachování trendu transparentnosti a celkové inkluze.

OTW jako taková je živoucí, rostoucí stvoření, vystavěné lidmi, dobrovolníky, kteří ji tvoří a působí na ni. Udržování vztahů mezi těmito skupinami a jednotlivci, a řešení problémů, když je třeba, je podle mého názoru rozhodující, pokud chceme, aby se OTW dařilo i nadále.

Jaké máte zkušenosti s projekty OTW a jak byste s příslušnými výbory spolupracoval na jejich podpoře a posílení? Pokuste se shrnout všechny projekty, ale klidně můžete zdůraznit ty, se kterými máte zkušenost.

Jsem dobrovolníkem pro Podporu, Správu tagů, a k užitku mi byly i informace z jiných projektů OTW, jako třeba Open Doors (Otevřené dveře). Velmi přínosné pro mne také bylo čtení zpřístupněné dokumentace vytvořené výborem pro AO3 Dokumenty.

Hlavním souborem dovedností, které je pro práci v prostředí, které bylo původně izolované, ale kde nyní jednotlivé týmy spolupracují napříč organizací – jako právě OTW, je schopnost aktivně naslouchat a odpovídat na skutečnou podstatu věci. To může pomoci s omezením problémovosti komunikace, a také odvrátit vyhoření těch, kteří se k tomu blíží.

Klíčem k úspěchu je schopnost udržet otevřenou a upřímnou komunikaci a to je to, čeho se nepřetržitě snažím dosáhnout. Někdy možná mluvím otevřeně až moc a ve výsledku to působí neomaleně, ale není mi cizí omluvit se a vysvětlit svoji pointu, vyrovnaně a v klidu aby mohli všichni dojít k lepšímu porozumění.

Jak byste vyvážil práci v Představenstvu s ostatními funkcemi v OTW nebo jak plánujete předat své stávající funkce, abyste se mohl soustředit na funkci v Představenstvu?

Zachování stabilní a stálé pracovní zátěže mi osobně pomohlo zvládnout moje dosavadní povinnosti. Znalost svých vlastních limitů a schopnost udržet se v jejich mezích je zkušenostmi získaná dovednost, kterou používám a hodlám používat nadále, abych zajistil, že všem svým povinnostem dám řádnou pozornost.

Moje současné pracovní vytížení jak profesionálně, tak v OTW je na takové úrovni, kde jsem se začal poohlížet po dodatečné práci. V případě, že bude zvolen, přehodnotím pravidelně všechny své závazky tak, abych jim poskytnul stejnou úroveň péče a pozornosti jako doteď.

V minulosti mě jistá zkušenost velmi důkladně naučila znát své meze. Je to vůbec poprvé v mé současné práci, kdy nejsem 24 hodin a 7 dní v týdnu v pohotovosti. Poprvé za poslední desetiletí mám prostor pracovat na projektech, na kterých chci pracovat a rozhodl jsem se tento čas věnovat OTW.