Laure Daubans biografi och plattform

Biografi

Laure Dauban har bytt jobb alldeles för många gånger sedan hon studerade översättning. Hon har jobbat med publicering, dataspel, ett kort tag inom mode, press och teknisk support. Det var inte tillräckligt varierat, så nu studerar hon igen för att bli webbutvecklare i Frankrike.

Laure kan inte ens komma ihåg när precis hon upptäckte fanfiktion, men hennes konto på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) säger att hon varit där sedan 2013. Hon läser berättelser inom varje fandom med tillräckligt mycket fluff, angst och romantik, helst allt på en gång.

Hon kom till OTW (Organisationen för transformativa verk) som översättare till franska i maj 2019 och blev sex månader senare rekryterad till volontärmanager för Översättningskommittén. Detta inspirerade henne att umgås mer med de andra kommittéerna, men också att börja skriva sina egna fanfiktion-berättelser till sist.

Plattform

1. Varför bestämde du dig för att ställa upp i styrelsevalet?

Det har varit så intressant att vara volontärmanager för Översättningskommittén och det har gjort att jag upptäckt så mycket om OTW och om fandom att jag verkligen vill lära mig ännu mer. Jag känner att det skulle vara jättespännande att vara med i styrelsen och se de stora sammanhangen i organisationen.

Under det senaste året har jag också insett hur komplicerat det kan vara att driva en sådan organisation och jag vill hjälpa till i den processen på alla sätt jag kan.

2. Vilka kunskaper och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Det jag framför allt kommer med är anpassningsförmåga, empati och vana att arbeta i grupp.

Anpassningsförmågan utvecklade jag under mina studier. Översättning som sådan är en väldigt mångsidig verksamhet, och det är därför jag gillar det. Det är en förmåga som har varit väldigt användbar varje gång jag har bytt jobb. Jag lär mig snabbt och är som regel snabbt operativ i en ny miljö.

Empati är också något en lär sig, och jag hade ett bra försprång. Att arbeta och sedan vara volontär bland snälla människor har lärt mig mycket, och särskilt att vänlighet måste vara inbäddad i processerna för att vara konsekvent. Jag har också sett tillräckligt många destruktiva arbetsmiljöer för att veta vad man INTE ska göra som chef.

Att arbeta i grupp har jag också lärt mig under årens gång, och det är särskilt viktigt inom OTW, där det mesta av arbetet utförs inom olika grupper.

3. Välj ett eller två mål för OTW som är viktiga för dig och som du är intresserad av att arbeta för under din tid i styrelsen. Varför sätter du värde på dessa mål`? Hur skulle du arbeta tillsammans med andra för att nå dem?

Det första målet jag sätter värde på är att göra OTWs projekt så tillgängliga som möjligt. Jag känner redan till, och arbetar med, översättarsidan av detta mål, och det planerar jag att fortsätta med. Jag stöder också de ansträngningar som görs av kommittén för Tillgänglighet, design och teknologi, som arbetar med AO3s webbsida. För mig är det en viktig del av vår uppgift att vi eftersträvar att vara så välkomnande som möjligt.

Jag skulle också vilja hjälpa de olika kommittéerna att samverka bättre. OTW är en ganska stor apparat, och det kräver ständigt arbete att få alla dess olika delar att samarbeta smidigt. Jag vill väldigt gärna se hur ordförandena för de olika kommittéerna griper sig an sitt arbete, och finnas där för dem om de behöver hjälp.

4. Vad har du för erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de olika kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett urval projekt, men känn dig fri att särskilt trycka på sådana du har erfarenhet av.

Som ganska ny inom OTW är det hittills bara Översättningskommittén jag varit med i. Som tur är så är det en kommitté som har kontakt med många av de andra, eftersom vi översätter ett brett utbud av information. Det har gett mig möjlighet att samarbeta med de flesta av kommittéerna för översättningsändamål, och se hur var och en har sin egen karaktär och sina egna svårigheter.

Det innebär att jag läst mycket på AO3, Fanlore, Open Doors (Öppna dörrar) och Juridiska. Givetvis är AO3 vårt mest välkända projekt, men det innebär inte att de andra projekten ska negligeras. Jag tycker att det är fantastiskt att vi medverkar till att bevara hotat innehåll genom Open Doors och dokumentera fandomhistoria på Fanlore.

5. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete gentemot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Översättningskommittén har nyligen rekryterat flera nya volontärmanagers, så vi är inte alls underbemannade. Min nuvarande arbetsbelastning inom kommittén är redan högst rimlig och flexibel, så jag kommer bara att behöva organisera och anpassa min tid utifrån prioritering.

Styrelsebeslut kommer givetvis att få prioritet, och så även aktuella kriser som påverkar OTW. Men jag kommer inte att sluta som volontär inom Översättning, eftersom det ger mig mycket glädje och det är till stor hjälp för kommittén att det finns tillräckligt många managers!