Laatste Plaats Kandidaat Benoemd Voor Lege Zetel in Raad van Bestuur

Op 14 augustus 2015, besliste de Raad van Bestuur om de omvang van de Raad te veranderen van 9 Bestuursleden naar 7. Voor deze beslissing werd genomen, informeerde de Raad de Verkiezingscommissie dat er dit jaar maar 2 zetels beschikbaar zouden zijn. Dit volgt Article V, #3 of the by-laws, welke zegt dat minstens 2 Bestuursleden jaarlijks verkozen moeten worden, en als de Raad 7 of meer Bestuursleden telt, er minstens een derde van de Bestuurleden jaarlijks verkozen moet worden.

Op 16 september wees de Verkiezing Voorzitter erop dat, sinds het mogelijk is om meer dan het minimum in een jaar te verkiezen, we een kans hadden om een kleiner wordende Raad te revitaliseren omwille van het onverwachte aantal kandidaten dit jaar. (Er was in het begin een totaal van 8 kandidaten.) De Raad overstemde dit, waarbij Andrea Horbinski als volgt reageerde: “De Raad heeft ervoor gestemd de omvang van de Raad op 7 Bestuursleden te houden. Aangezien we vorig jaar 3 mensen verkozen, kunnen we zowel dit jaar als volgend jaar 2 mensen verkiezen en zo makkelijk op een regelmatig rooster komen — hetzelde rooster dat we hadden voor de omvang van de Raad opgedreven werd tot 9 Bestuursleden.”

Later verwijderde de Raad Nikisha Sanders van de stembrief. Opnieuw protesteerde de Verkiezing Voorzitter en was overstemd door de Raad. Hierop volgend, trok Dan Lamson zich terug als kandidaat.

Uiteindelijk deden 6 kandidaten mee in de verkiezing. Op hen werd gestemd en ze werden door de leden in deze volgorde gerangschikt:

  1. Matty Bowers
  2. Atiya Hakeem
  3. Alex Tischer
  4. Katarina Harju
  5. Aline Carrão
  6. Andrea Horbinski

De kandidaat op de 5de plaats, Aline, ontving 2,89 keer meer stemmen dan de kandidaat op de zesde plaats, Andrea.

Vandaag hield de Raad een Open Board vergadering die voor het publiek toegankelijk was in het Public Discussion kanaal. Ondanks het feit dat ze de vrijwilligers, leden, of de Verkiezingscommissie niet hadden gewaarschuwd dat deze stemming plaats zou vinden, stemde de Raad ervoor dat Andrea Horbinski zou terugkeren naar de Raad om de termijn eindigend op 31 december 2016 uit te zitten. Deze termijn werd verlaten door Anna Genoese op het einde van 2014. Andrea Horbinski, Margaret J. MacRae, Cat Meier, en Jessica Steiner stemden voor, Eylul Dogruel onthield zich en Soledad Griffin was afwezig. Je kan heeft ontslag genomen, met ingang van 15 December. Zij zullen worden vervangen door Atiya Hakeem en Matty Bowers, die zullen zetelen in de Raad van Bestuur vanaf 1 December.

UPDATE 2: 23 November 2015: Gezien deze ongewone gebeurtenissen hebben stafleden van Verkiezingen de rankingsinformatie van de kandidaten van dit jaar uitgegeven, met goedkeuring van 5 van de 6 kandidaten. Echter, aangezien ons doel is om een gelijke en harmonieuze Raad van Bestuur te promoten, zijn wij niet van plan deze informatie in toekomstige verkiezingen te verstrekken, tenzij een situatie als degene die wij vorig weekend meemaakten opnieuw voorkomt.