Kristina Busses Biografi och manifest

Biografi

Kristina Busse är medredaktör och grundare av vår akademiska tidskrift Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer) och har arbetat för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) i åtta år. Hon har varit medredaktör för flera akademiska böcker om fanfiction och fankulturer, och fortsätter att publicera böcker i dessa fält. Böckerna som hon har medredigerat inkuderar Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet, Sherlock and Transmedia Fandom, och The Fan Fiction Studies Reader. Alla intäkter från läsarna går, faktiskt, till OTW. Kristina gick med i ett organiserat fandom som en Buffy/Angel-följare under sent 90-tal och har sedan dess varit med i fler fandoms än hon vill medge, för tillfället är hon besatt av Dragon Age, Marvel, och Vorkosigan. Hon är Filosofie Doktor i engelska, med examen ifrån Tulane University, och undervisar på institutionen för Filosofi och institutionen för Genusvetenskap på University of South Alabama. Hon undervisar om allt från logik och mytologi till fanstudier och HBTQ-historia. Kristina kommer ifrån Tyskland och bor i södra USA med sin familj som gillar att spela bordsrollspel.

Manifest

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Detta är första gången som jag känner att jag kan klara av den förväntade arbetsbelastningen utan att äventyra styrelsen, mitt arbete för TWC, eller mitt jobb eller familj, och jag ser fram emot att representera och tjäna mina fans i styrelsen. Många av de främsta skälen till att att jag inte ställt upp tidigare har förändrats: jag har just blivit färdig med boken som jag har arbetat med i många år, så jag har mer fritid; mina barn är nästan vuxna (de kan köra bil!); och arbetet med TWC går smidigt. Med tanke på mitt liv just nu, så tror jag att jag är på en bra plats för att kunna lägga mer tid på OTW.

För mig har styrelsen alltid haft två syften: den hjälper de olika delarna av organisationen att samarbeta, och fungerar utåt som en uppsökande och opinionsbildande grupp. Det senare är en utvidgning av vad jag redan gör, såsom intervjuer med media och att skapa kontakter med andra personer eller grupper som har mål som liknar våra. Dessutom känner jag att det är bra att ha med folk ifrån en mängd olika utskott i styrelsen. Tidskriftskommittén har till exempel aldrig varit representerad i styrelsen, och jag tror att en rad olika bakgrunder i och utanför OTW är användbart för styrelsens medlemmar.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Jag är både förälder och lärare, så jag har mycket tålamod. Jag har arbetat som medförfattare och medredaktör tillsammans med många olika personer, och jag tycker att jag samarbetar ganska väl med andra. Jag har varit redaktör för TWC i åtta år, och redigerat tre boksamlingar om fan-relaterade ämnen, och i alla dessa projekt var jag tvungen att organisera och prata med människor för att de skulle hålla sina deadlines. Officiellt är jag inte ordförande för Tidskriftskommittén, men Karen och jag har delat upp ganska många av uppgifterna, så jag har varit ansvarig för medarbetare och volontärer under de senaste åtta åren. Vi är stolta över att vi trots ovanligt tighta handläggningstider ändå klarar våra deadlines varje gång – kort sagt får vi saker gjorda.

Jag tror att jag har värdefulla erfarenheter som jag kan ta med mig till styrelsen, både som en långvarig medlem av OTW, och utifrån erfarenheter i mitt personliga och professionella liv. Jag har stöttat OTW ända sedan det var en idé på LiveJournal under våren 2007, och jag gick med och hjälpte till med att bygga upp dess akademiska arm när jag senare under samma år blev ombedd att gå med. Det har varit en lång och svår resa för att komma till den punkt som TWC nu är på, men vi har inte gett upp. Min fokus har såklart varit på den delen av organisationen, men med tanke på att min personliga arbetsbörda av reklam och varvning av kontakter långsamt hålller på att lätta, så kan jag ta ett steg tillbaka och tänka lite mer på OTW i sin helhet istället. Jag tror helhjärtat på varje projekt som OTW arbetar med och jag är mycket glad över alla som, synligt eller bakom kulisserna, hjälper till med att upprätthålla denna fantastiska organisation.

3. Vilka mål vill du uppnå under din period i styrelsen?
Jag skulle vilja att alla kommittéer blir så självförsörjande som möjligt. Tidskriftskommittén har haft tur i att vi har haft en hel del kontinuitet, och ett ganska enkelt och klart uppdrag, men jag skulle vilja se styrelsen i en roll som aktivt hjälper och stöder de olika kommittéerna. Den nuvarande styrelsen har rört sig i en riktning där det har varit möjligt, och jag vill gärna hjälpa till med en fortsatt övergång. I allmänhet tycker jag att den nuvarande styrelsen har gjort ett fantastiskt jobb när det gäller öppenhet och ansvar, och jag vill gärna fortsätta med detta. Eftersom vi går från fem till sju medlemmar i styrelsen i och med detta valutskott kommer vi att ha fler personer att dela arbetsbördan med, och som kan hjälpa till med de förändringar som styrelsen har inrättat under de senaste månaderna: att vara tillgängliga för vår medlemsbas och våra volontärer; att fortsätta att tydliggöra vår ekonomi, förhoppningsvis med professionell hjälp; att hjälpa kommittéer som behöver hjälp och hålla koll på de som arbetar på ett hållbart sätt.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med relevanta kommittéer för att stödja och stärka dem? Var vänlig låt svaret inbegripa AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy (Juridisk rådgivning), samt Open Doors (Öppna dörrar), men betona gärna särskilda aspekter du själv är intresserad av.
Jag har använt och bidragit till (eller åtminstone följt, vad det gäller Legal) alla OTWs projekt, inklusive Fanlore, och jag tror att vad de alla behöver är stöd som inte skapar onödigt extra arbete. Specifikt tror jag på att lyssna till vad kommittéerna säger, och att planera och handla därefter är viktigast. Om Open Doors (Öppna Dörrar) behöver mer kommunikativt stöd, om Fanlore behöver fler medarbetare, om AO3 behöver anlita och betala en konsult som kodare, så bör vi underlätta detta så att kommittéerna kan utföra sitt arbete. Samtidigt är jag också medveten om att vi är en organisation och att vi måste arbeta i samma riktning och inte i onödan replikera arbete. Jag ser styrelsen som en plats som har en känsla av behov och mål för alla kommittéer och, som sådan, en kropp som kan och bör styra och ge råd där det behövs.

5. Välj två ämnen/frågor som du tycker borde ha hög prioritet för OTW, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig och varför värdesätter du dem? Hur kommer du att göra dem till en del av ditt uppdrag?
Jag skulle vilja se att Finanskommittén kommer tillbaka i någon form. 2014 beslutade styrelsen att ersätta Finans med en kassörroll. Jag känner starkt att fler än en person borde dela på denna centrala roll i organisationen, och att återinsätta Finanskommittén skulle göra det möjligt att dela både på arbetsbördan och ansvaret, speciellt eftersom OTW fortsätter att växa. Jag känner att vi har ett uppdrag att spendera fandomens pengar sparsamt och effektivt, och jag skulle vilja vara en del av en styrelse som åstakommer detta genom att spara där vi kan och spendera där vi behöver, såsom Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv). Styrelsen har just börjat återskapa Finanskommittén, och jag vill vara med och underlätta denna process.

Min andra centrala fråga är lika uppenbar som våra finanser – nämligen att behålla och utöka antalet volontärer och medarbetare i våra kommittéer. Vår rekryteringsprocess kräver att vi är involverade i den, men trots detta är det fortfarande många kommittéer som kämpar hårt, och som är för upptagna för att träna upp eller rekrytera nya volontärer, så förlusten av en enda person kan innebära att hela kommittén slutar fungera. Det finns inget enkelt sätt att fixa detta problem, men det är något som alla medlemmar i styrelsen och alla aktiva medarbetare är väl medvetna om. Jag vet att vi alla undersöker hur vi kan hitta och behålla entusiastiska, kapabla och självgående medarbetare och volontärer som förstår OTWs uppdrag och arbetar bra inom och mellan olika kommittéer, och jag vill hjälpa våra kommittéer och dess medlemmar att bli så produktiva och nöjda med sitt arbete som möjligt.

6. Vad tror du är de viktigaste ansvarsområdena för en styrelse? Är du bekant med de rättsliga kraven för en styrelse för en ideell verksamhet i USA?
Som ett utvalt organ, bör styrelsens medlemmar följa organisationens uppdrag av fanrelaterad opinionsbildning, och skapa stödstrukturer bestående av fans samtidigt som de behåller intresset hos medlemmarna och skyddar organisationens förvaltningsansvar. Styrelsen vägleds av stadgarna; den ska internt stödja och guida kommittéerna samtidigt som den externt representerar, bildar och underhåller nätverk och opinionsbildning.

Jag tror att de flesta projekt har en känsla för sina egna mål, och jag känner att OTW och styrelsen bör underlätta dessa mål – om de så är att publicera ytterligare 20 upplagor, att säkra ytterligare ett undantag från DMCA för fanvideoskapare, att utöka användarbasen för Fanlore för att fylla i de luckor vi fortfarande har, att rädda alla de arkiv som riskerar att försvinna för alltid, och, naturligtvis, se till att AO3 fortsätter vara hållbart och expanderbart, och så grymt bra som det är – och att ha tillräckligt många medlemmar så att vi kan fortsätta med utvecklingen efter vägkartan, speciellt mot arkivering, kategorisering och sökning efter andra former av verk av fans.

7. Hur kommer du att balansera ditt arbete i styrelsen med andra roller inom OTW? Hur planerar du att lämna över dina andra roller för att bättre kunna fokusera på styrelsearbetet?
Som jag har sagt tidigare, så hade jag inte ställt upp om jag inte vore säker på att jag kan hantera arbetsbördan. Det skulle inte finnas någon intressekonflikt mellan rollerna som TWC-redaktör och styrelseledamot, och i själva verket lite eller inget överlapp, med tanke på att större delen av TWC:s roll är utåtriktad. I mitt arbete för TWC kommunicerar jag med läsare, författare, och de som lämnar recensioner av TWC (dessa personer kan, men behöver inte vara, medlemmar av OTW, vilket inte påverkar deras förhållande med TWC). Förutsatt att mitt liv inte ändras dramatiskt på något sätt så kommer jag att vara här, jag kommer att skriva, undervisa och se efter mina barn och arbeta som OTW-volontär för överskådlig framtid.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.