Kristina Busse’s Bio en Manifest

Bio

Kristina Busse is oprichtend coredacteur van ons academisch tijdschrift Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen) en is al 8 jaar aan het werk bij de OTW (Organisatie voor Transformatieve werken). Ze was eerder al coredacteur voor meerdere academische boeken over fanfictie and fanculturen, en blijft publiceren in dit veld. Haar boeken zijn onder andere de co-edited Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet, Sherlock and Transmedia Fandom, en The Fan Fiction Studies Reader. Alle opbrengsten van de Reader gaan naar de OTW. Kristina trad toe tot georganiseerd fandom als een Buffy/Angel shipper in de late jaren 90 en is ondertussen al van meer fandoms deel geweest dan ze durft toegeven, met een obsessie voor Dragon Age, Marvel, en Vorkosigan op dit moment. Ze heeft een doctoraat in Engels van Tulane University en geeft les aan het Departement Wijsbegeerte en aan het Departement Gender Studies van de University of South Alabama. Ze geeft les over alles van logica en mythologie tot fan studies en LGBT geschiedenis. Kristina is een Duitse expat, die leeft in het zuiden van de Verenigde Staten met haar role-play en gezelschapsspellen spelende familie.

Manifest

1. Waarom besloot je je kandidaat te stellen voor de Raad van Bestuur

Dit is de eerste keer dat ik zeker ben dat ik de verwachte werkdruk aan kan zonder afbreuk te doen aan het Bestuur, mijn werk voor TWC, of mijn job of familie, en ik kijk ernaar uit om mijn mede-fans te representeren en te dienen in het Bestuur. Veel van de voornaamste redenen waarom ik nooit eerder had overwogen om tot het Bestuur toe te treden zijn veranderd: ik heb juist het boek afgewerkt waar ik vele jaren aan gewerkt had, dus heb ik meer vrije tijd; ik heb bijna volwassen kinderen (die kunnen rijden!); en TWC loopt vlot. Gezien mijn leven nu, denk ik dat ik in een goede positie ben om meer tijd in de OTW te steken.

Voor mij heeft het Bestuur altijd een dubbele doelstelling gehad: enerzijds helpt het om de verschillende delen van de organisatie goed tre laten samenwerken, anderzijds werkt het als een voorlichtings- en bijstandsgroep naar de buitenwereld. Het laatste is een uitbreiding van wat ik reeds doe, zoals media interviews en connecties onderhouden met andere mensen of groepen met gelijkaardige doelstellingen als de onze. Bovendien vind ik het nuttig om mensen van verschillende commissies in het Bestuur te hebben. De Tijdschrift commissie, bijvoorbeeld, is nog nooit vertegenwoordigd geweest in het Bestuur, en ik denk dat een verscheidenheid in achtergronden binnen en buiten de OTW nuttig is voor Bestuursleden.

2. Welke vaardigheden en/of ervaring zou jij aan het Bestuur kunnen toevoegen?

Ik ben een moeder en een lerares, dus ik heb veel geduld. Ik heb met vele verschillende mensen samen geschreven en geredigeerd en ik denk dat ik redelijk goed kan samenwerken. Ik ben al 8 jaar een redacteur voor TWC en heb drie boeken geredigeerd met artikels over fan-gerelateerde onderwerpen, en in al deze projecten heb ik mensen moeten begeleiden en aan hun deadlines helpen houden. Ik ben niet officieel de voorzitter van de Tijdschrift commissie, maar Karen en ik delen zo goed als alle taken op, dus heb ik de laatste 8 jaar eigenlijk de leiding gehad over de stafleden en de vrijwilligers. We zijn trots op onze korte responstijd en het altijd halen van onze deadlines – in het kort, we zijn trots op het feit dat we dingen gedaan krijgen.

Ik geloof dat ik waardevolle ervaring heb om bij te dragen aan het Bestuur, zowel als een langdurig lid van de OTW als door ervaringen in mijn persoonlijke en professionele leven. Ik steun de OTW al sinds het nog een idee was op LiveJournal in de lente van 2007, en heb haar academische arm mede gesticht en opgebouwd toen mij dat later dat jaar gevraagd werd. Het is een lange en moeilijke tocht geweest om op het punt te raken waar TWC nu is, maar we hebben doorgezet. Mijn focus is duidelijk dit onderdeel van de organisatie geweest, maar doordat mijn persoonlijke werklast van adverteren en werven voor artikels, kan ik een stap terug nemen om meer globaal over de OTW te denken. Ik geloof van harte in elk project van de OTW, en ik ben enthousiast over iedereen die zichtbaar of achter de schermen mee deze verbazingwekkende organisatie helpt in stand houden.

3. Welke doelstellingen zou je graag behalen tijdens jouw termijn?

Ik zou graag alle commissies zo zelfvoorzienend mogelijk maken. Tijdschrift heeft het geluk gehad om veel continuïteit en een relatief simpele en duidelijke missie te hebben, maar ik zou graag het Bestuur in een rol zien die de commissies actief versterkt. Het huidige Bestuur heeft waar mogelijk al in die richting gewerkt, en ik zou graag die overgang helpen voorzetten. In het algemeen denk ik dat het huidige Bestuur al geweldig werkt heeft verzet aangaande transparantie en verantwoording afleggen, en ik zou graag dit process helpen voortzetten. Omdat we van 5 naar 7 Bestuursleden gaan in deze verkiezing, zullen we de werklast onder meer mensen kunnen verdelen en de veranderingen die het Bestuur doorvoerde in de afgelopen maanden kunnen voortzetten: toegankelijk zijn voor het ledenbestand en de vrijwilligers; voortzetten met onze financiën verduidelijken, hopelijk met professionele hulp; commissies helpen die hulp nodig hebben en diegene die op een duurzame manier werken opvolgen.

4. Wat is jouw ervaring met de projecten van de OTW en hoe zou je graag samenwerken met de relevante commissies om hen te ondersteunen en te versterken? Verwerk Archive of Our Own — AO3 (Ons Eigen Archief), Transformative Works and Cultures — TWC (Transformatieve Werken en Culturen), Fanlore, ons Legal Advocacy (Legale Bijstand) werk en Open Doors (Open Deuren) in jouw antwoord, maar voel je vrij om nadruk te leggen op zaken waarin je vooral geïnteresseerd bent.

Ik heb alle verschillende projecten van de OTW, ook AO3 en Fanlore, gebruikt en er aan bijgedragen (of op zijn minst gevolgd, in het geval van Juridisch), en ik denk dat ze allemaal ondersteuning nodig hebben die geen nodeloos extra werk met zich meebrengt. Specifiek denk ik dat luisteren naar de commissies, en hierop afgestemd plannen en handelen het belangrijkste is. Als Open Deuren ondersteuning bij communicatie nodig heeft, als Fanlore meer stafleden nodig heeft, als AO3 een opdrachtnemer moet inhuren als betaalde programmeur, zouden we die dingen moeten kunnen vergemakkelijken om de commissies toe te laten hun werk te doen. Tegelijkertijd ben ik er ook van bewust dat we een organisatie zijn en dat we in dezelfde richting moeten werken en niet nodeloos dubbel werk moeten doen. Ik zie het Bestuur als een plaats die een gevoel heeft voor de noden en doelstellingen van alle commissies en, op die manier, een instantie die waar nodig kan en zou moeten begeleiden en adviseren.

5. Kies twee onderwerpen/problemen waarvan jij denkt dat ze hoge prioriteit moeten hebben voor de OTW, zowel intern als extern. Wat betekenen deze onderwerpen voor jou en waarom vind jij ze belangrijk? Hoe zal je ze in jouw dienst verwerken?

Ik zou graag zien dat Financiën terug wordt gebracht in een of andere vorm. In 2014 heeft het Bestuur de beslissing gemaakt om de Financiën commissie te vervangen door een Penningmeester. Ik ben ervan overtuigd dat verschillende mensen deze centrale rol in de organisatie zouden moeten delen, en door de Financiën Commissie weer in te voeren zullen het werk en de verantwoordelijkheden kunnen gedeeld worden, vooral met de voortdurende groei van de OTW. Ik geloof dat we de opdracht hebben om het geld van het fandom spaarzaam en effectief moeten uitgeven, en ik zou graag deel zijn van een Bestuur dat dit kan bereiken door te sparen waar we kunnen en uit te geven waar het nodig is, zoals het Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief). Het Bestuur is juist begonnen met de heropbouw van de Financiën Commissie, en ik wil dit proces mee mogelijk maken.

Mijn andere centrale bezorgdheid is net zo vanzelfsprekend als het geldprobleem — namelijk, behoud. We hebben een redelijk betrokken wervingsproces, maar in realiteit hebben we nog steeds commissies die enorm worstelen met voortbestaan. Ze hebben het te druk om te trainen of zelfs te werven en toch zijn ze net het verlies van een persoon weg van non-functioneel te worden. Er bestaat geen simpele oplossing van dit probleem, maar dit is iets waarvan alle Bestuursleden en stafleden zich maar al te bewust van zijn. Ik weet dat we allemaal proberen te zoeken naar enthousiaste, bekwame en zelfstandige stafleden en vrijwilligers die niettemin de missie van de OTW verstaan en goed werken binnen en tussen commissies, en deze dan ook te houden. Ik wil helpen onze commissies en hun leden zo productief en gelukkig mogelijk maken met hun werk.

6. Wat denk je dat de kernverantwoordelijkheden van een/het Bestuur zijn? Ben je bekend met de juridische vereisten voor een VS-gevestigd non-profit raad van bestuur?

Als een verkozen orgaan, moeten de Bestuursleden de missie van de organisatie, het bijstaan van fans en het creëeren van fannish ondersteuningsstructuren, volgen, zonder de interesses van het ledenbestand uit het oog te verliezen en ondertussen de fiduciaire verantwoordelijkheden van de organisatie te beschermen. Het Bestuur wordt geleid door de statuten; het moet de commissies intern ondersteunen en leiden alsook extern vertegenwoordiging, netwerking, en bijstand aanbieden.

Ik geloof dat de verschillende projecten voor het grootste deel een gevoel hebben voor hun eigen doelstellingen, en ik geloof dat de OTW en het Bestuur deze doelstellingen moeten vergemakkelijken. Of het nu gaat om het publiceren van nog eens 20 uitgaven, het verzekeren van nog een DMCA vrijstelling voor vidders, het verruimen van het gebruikersbestand van Fanlore om de vele hiaten in te vullen die we onvermijdelijk nog hebben, het redden van alle archieven die in gevaar zijn om voor altijd te verdwijnen. Of het behoud van een duurzaam, uitbreidbaar en nog steeds geweldig AO3, met voldoende en zelfs overvloedig personeel zodat we de ontwikkeling volgens de roadmap kunnen verderzetten, specifiek in de richting van archivering, categorisering en het zoeken naar andere vormen van fanwerken.

7. Hoe zou je je werk voor het Bestuur balanceren met je andere functies in de OTW, of hoe plan je je andere functies te overhandigen om je te kunnen focussen op je werk voor het Bestuur?

Zoals ik al gezegd heb zou ik niet overwogen hebben om mij kandidaat te stellen als ik niet zeker zou zijn dat ik de werklast aankan. Er zou geen belangenvermenging zijn tussen mijn rol als TWC redacteur en mijn rol als Bestuurslid, in feite is er weinig tot geen overlapping aangezien dat TWC’s rol extern gericht is. In het algemeen communiceer ik voor mijn TWC werk met lezers, auteurs en reviewers van de TWC (die al dan niet OTW leden zijn, maar dat heeft geen impact op hun relatie met TWC). Tenzij mijn leven plots dramatisch zou veranderen, zal ik les geven en schrijven en mijn kinderen opvoeden en vrijwilliger zijn voor de OTW in de voorzienbare toekomst.

Deze nieuws post was vertaald door de vertalingsvrijwilligers van de OTW. Om meer te leren over ons werk, bezoek de Vertalingspagina op transformativeworks.org.