Kirsten Wrights biografi og plattform

Biografi

Kirsten Wright: Kirsten er medlem av kommunikasjonsteamet i Organization for Transformative Works – OTW (Organisasjonen for transformative verk), der hun ble med i 2014 etter anbefaling fra en tidligere professor. For tiden modererer hun OTWs Facebook-side, samt OTWs LiveJournal- og Dreamwidth-kontoer. Hun har tidligere moderert OTWs Twitter-konto, og Fanlores Twitter og Tumblr. Kirsten fant organisert fandom som ung tenåring og har aldri sett seg tilbake. På flere punkt har fandom fungert som både lærer og venn, og den er til syvende og sist grunnen til at hun fant sin karriere i politiske kampanjer i USA. Hun er en notorisk “fandomhopper”, men har skrevet mest for The Social Network. Hennes favorittsjanger er “slice of life” (realistisk hverdagsliv). Hun har definitivt åpnet mer enn én 200k fanfic etter midnatt midt i arbeidsuka.

Plattform

1. Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i styret?

Arbeidet mitt i OTW har gitt meg stor glede. Jeg har vært medarbeider i nesten fem år, og jeg har kommet inn i en rutine. Samtidig gir karrieren min utenfor fandom meg mye fritid, selv om det er uforutsigbart. Etter grundig vurdering har jeg konkludert med at denne fritiden gjerne kan brukes på å være mer involvert i OTW.

2. Hvilke ferdigheter og/eller erfaringer tar du med deg til styret?

Fordi jeg har jobbet med alle våre sosiale medier-plattformer, samt vært del av teamet for media-eksponering, har jeg en god forståelse for de bekymringer og spørsmål folk har når det kommer til OTW. Jeg har snakket med både journalister og fans, og jeg mener at dette gir meg et perspektiv jeg kan ta med meg til styret.

Videre har jeg en veldig variert bakgrunn. Jeg har jobbet innen mange forskjellige felt, fra bryllupsplanlegging til politikk, og jeg har gjort alt fra forskning til innsamlingsaksjoner til planlegging av arrangementer. Dette har gitt meg varierte ferdigheter. Jeg er også ekstremt organisert og min evne til å sortere og kategorisere selv den minste ting kan være svært nyttig for å sikre at vi når våre mål.

3. Velg ett eller to av OTWs mål som er viktige for deg og som du er interessert i jobbe med i løpet av din periode. Hvorfor verdsetter du disse målene? Hvordan ønsker du å samarbeide med andre for å oppnå dem?

OTW er kjent for Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), mens våre andre prosjekter er mindre kjent. Videre har mange alminnelige brukere av AO3 kun en overfladisk kjennskap til OTW, eller så har de ikke hørt om det i det hele tatt. Jeg ville likt å øke bevisstheten rundt alle OTWs prosjekter, deres mål, og deres viktighet for fandom, og samtidig øke bevisstheten rundt OTW som en helhet.

Selv om jeg ikke fant fandom gjennom akademia er det slik jeg til slutt ble involvert i OTW: etter å ha tatt flere fag innen fandomstudier anbefalte professoren min meg å begynne som medarbeider i OTW. Denne erfaringen har definitivt endret min opplevelse av fandom, ved å transformere det fra noe du holder skjult til en legitim interesse, verdig akademisk studie. Jeg vil gjerne hjelpe andre til å komme til det samme punktet.

Tidligere har jeg jobbet som bindeledd mellom to komiteer og har lært meg å lytte, og lært meg hvordan man sikrer at hvert team fullfører sine mål. Jeg ønsker å ta med meg denne erfaringen inn i styret på en mye større skala, og jobbe med komiteene som nødvendig for å hjelpe dem med å nå målene sine. Jeg har erfart at små problemer gjerne blir oversett til fordel for de større målene, men ofte utgjør disse individuelle problemene det største hinderet. Å ta tak i dem vil hjelpe organisasjonen som en helhet med å lykkes.

4. Hvilken erfaring har du med OTWs prosjekter, og hvordan ville du samarbeidet med de relevante komiteene for å støtte og styrke dem? Prøv å inkludere et utvalg prosjekter, men legg gjerne vekt på spesifikke prosjekter du har erfaring med.

Jeg tilbrakte et helt år som bindeleddet mellom komiteen for kommunikasjon og Fanlore. I løpet av den tiden hadde jeg ansvaret for å forsikre at de to komiteene jobbet bra sammen, og jeg ledet all Fanlores eksterne kommunikasjon.

På et personlig nivå setter jeg stor pris på Fanlores dedikasjon til muntlig historie. Mens fanverk ofte står på egenhånd er det mye som blir glemt om hvordan fandom ble bygget. Jeg elsker å høre fortellinger om hvordan fandom var før internett, og spesielt hvordan det var før jeg ble født.

Selv om internett er for evig, er det også forbigående. Var det ikke for sider som Fanlore ville mye viktig historie bli glemt.

Dette bringer oss også til Open Doors (Åpne Dører). I teorien er internett for evig, men nettsider er ikke det. Åpne Dørers engasjement for å bringe fanfic fra nettsider som skal legges ned og over til AO3 for bevaring betyr at jeg har kunnet lese verk som strekker seg bakover i tid til da moren min var yngre enn det jeg er nå.

Jeg nevnte tidligere at selv om jeg ikke er en akademi-fan, så har jeg tilbrakt en ikke ubetydelig mengde tid på fandomstudier. Selv om dette ikke er noe jeg planlegger å trå inn i profesjonelt så liker jeg å lese artikler fra Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative verk og kulturer).

Jeg vil gjerne jobbe med komiteene bak hvert av disse prosjektene for å finne ut av hvordan vi kan vise dem fram bedre. Jeg vil gjerne øke bevisstheten rundt det faktum at OTW er mer enn bare AO3, og det betyr å finne nye og innovative måter å vise fram våre andre prosjekter.

5.Hvordan ville du balansert ditt arbeid for styret med andre roller i OTW, eller hvordan tenker du å si fra deg dine nåværende roller for å fokusere på arbeid for styret?

Jeg føler meg trygg på at jeg vil klare å fortsette med mine hovedoppgaver i komiteen for kommunikasjon dersom jeg blir valgt inn i styret. Min nåværende rolle er ganske godt integrert med mitt daglige liv, så jeg ser ikke for meg at dette vil bli et problem i det hele tatt.