Kirsten Wrights biografi och plattform

Biografi

Kirsten Wright: Kirsten är medlem av kommunikationskommittén inom Organization for Transformative Works – OTW (Organisationen för Transformativa Verk), där hon först gick med 2014 på rekommendation av en tidigare professor. Hon modererar just nu OTWs Facebook-sida, samt kontona på LiveJournal och Dreamwidth. Hon modererade tidigare OTWs Twitter och Fanlores konton på både Twitter och Tumblr. Kirsten hittade organiserad fandom som ung tonåring, och har aldrig sett tillbaka. Vid olika tillfällen har fandom varit en lärare och en vän, och i slutändan anledningen till att hon upptäckte sin karriär inom amerikanska politiska kampanjer. Hon är en noterbar fandom-hoppare, men har skrivit mest för The Social Network. Hennes favorit-genre av fic är “slice of life”. Hon har definitivt öppnat mer än en fic på 200 000 ord efter midnatt en vardag.

Plattform

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Mitt arbete med OTW har gett mig mycket glädje. Jag har varit medarbetare i nästan fem år, och mitt arbete har blivit till rutin. Samtidigt gör min karriär utanför fandom, trots att den är oförutsägbar, att jag har mycket fritid. Efter att ha tänkt efter noggrant drog jag slutsatsen att den tiden kunde användas väl till att engagera mig mer i OTW.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Eftersom jag har arbetat med alla våra plattformar på sociala medier, och dessutom i vårt team för spridning i media, har jag en bra uppfattning om vilka frågor folk har om OTW. Jag har pratat med både journalister och fans, och jag tror att detta ger mig ett perspektiv som jag kan ta med till styrelsen.

Dessutom har jag en väldigt mångskiftande bakgrund. Jag har arbetat inom många olika områden, från bröllopsplanering till politik, och gjort allt från forskning till pengainsamling till evenemangsplanering, och detta har gett mig en bred uppsättning färdigheter. Jag är också hyperorganiserad, och min förmåga att sortera igenom och kategorisera kan vara väldigt användbar i att se till att vi uppnår våra mål.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför sätter du värde på dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Medan OTW är välkänt för Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) är våra andra projekt mindre kända. Dessutom känner många tillfälliga användare av AO3 bara till OTW lite grann, eller har inte hört talas om organisaionen alls. Jag skulle vilja arbeta med att öka medvetandet om OTWs alla projekt, deras mål, och deras betydelse för fandom medan vi samtidigt arbetar med att öka medvetandet om OTW som helhet.

Trots att jag inte kommit till fandom genom akademin är det så jag till slut blev engagerad i OTW: efter att ha tagit flera kurser inom fandomstudier rekommenderade min professor att jag skulle bli medarbetare inom OTW. Den upplevelsen förändrade definitivt min upplevelse av fandom, och ändrade den från någonting att hålla tyst om till ett legitimt intresse, värt att studera akademiskt. Jag skulle vilja hjälpa till att ge detta till andra.

Tidigare har jag arbetat som samarbetskontakt mellan två kommittéer och jag har lärt mig att lyssna och se till att båda kommittéerna uppnår sina mål. Jag planerar att ta med mig den erfarenheten till styrelsen i en mycket större skala, och arbeta med kommittéer efter behov för att se till deras mål. Jag har funnit att småskaliga problem tenderar att bli bortglömda till förmån för storskaliga mål, men dessa individuella problem skapar ofta de största hindren. Att ta itu med dem kommer att hjälpa organisationen som helhet att bli bättre.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Jag tillbringade ett helt år som Kommunikationskommitténs samarbetskontakt med Fanlore. Under den tiden var jag ansvarig för att se till att de två kommitteerna arbetade tillsammans på ett smidigt sätt, och hade hand om all extern kommunikation för Fanlore.

På ett personligt plan uppskattar jag verkligen Fanlores hängivenhet till verbal historia. Medan verk av fans ofta står på egna ben är det mycket som glöms om hur fandom byggdes. Jag älskar att höra historier om hur fandom var innan internet, och speciellt innan jag föddes.

Även om internet är för evigt är det också övergående. Om det inte var för hemsidor som Fanlore skulle mycket viktig historia glömmas bort.

Detta tar oss också till Open Doors (Öppna Dörrar). Internet finns i teorin kvar för evigt, men det gör inte hemsidor. Öppna Dörrars hängivenhet till att samla in fics från hemsidor som stängs till AO3 för bevarande betyder att jag har kunnat läsa verk som dateras bakåt i tiden till en tid då min mamma var yngre än jag är nu.

Jag nämnde tidigare att jag, trots att jag inte är ett akademiskt fan, har tillbringat en inte oviktig period med fandomstudier. Trots att det inte är något jag planerar att fortsätta med professionellt gillar jag att läsa artiklar från Transformative Works and Cultures (Transformativa Verk och Kulturer).

Jag skulle vilja arbeta med kommitteerna bakom alla dessa projekt för att se hur vi bättre kan se till att de syns. Jag skulle vilja öka medvetenheten om att OTW är mer än AO3, och det innebär att hitta nya och innovativa sätt att visa upp våra andra projekt.

5. Hur skulle du avväga ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag är säker på att jag kan fortsätta med mina huvudsakliga uppdrag inom Kommunikationskommittén om jag väljs till styrelsen. Min nuvarande roll är ganska väl integrerad i mitt vardagsliv, så jag tror inte att det blir något problem alls.