Kati Eggerts biografi och plattform

Biografi

Kati Eggert arbetar som projektledare, framförallt i projekt som innebär samarbete mellan avdelningar med fokus på IT och digitalisering.

Hon föll för science fiction och fantasy strax efter att hon lärde sig läsa. Hon blev involverad i organiserad fandom under de fysiska zinens och månatliga pappersnyhetsbrevens tid efter att hon stötte på en annons för en fan club för Star Trek inuti en bok.

Hon gillar att cosplaya och vara volontär på konvent, speciellt små fan-drivna sådana. Kati är fortfarande intresserad av Star Trek, men hon har också gett sig in på ett flertal andra fandoms och tycker om att läsa meta om fandom och verk av fans.

Kati följde utvecklingen av OTW (Organisation för transformativa verk) från starten år 2008. Hon gick till slut med i Policy och missbruk år 2015, följt av Översättning (Tyska teamet) år 2019.

Plattform

1. Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

Fandom har varit en enorm del av mitt liv och har skapat vänskaper som hållit mer än två årtionden. Eftersom jag inte skapar verk av fans bestämde jag mig för att bli involverad i OTW som ett sätt att “ge tillbaka” till fandom.

Genom åren har fandom genomlidit ett flertal innehållsutrensningar på populära plattformar, mindre arkiv har försvunnit helt när värdar har avaktiverat sina tjänster eller ägare tappat intresset, och anti-rörelsen driver skapare ut ur fandom. Jag tror starkt på OTWs mål att bevara alla lagliga verk av fans och vår fandoms-historia.

På grund av mina år av arbete som OTW-volontär och lärande om organisationen och dess projekt, liksom de erfarenheter jag har fått i mitt professionella liv, har jag nått en punkt där jag känner mig säker i att ta på mig ansvaret av att sitta i styrelsen och se till att OTW och alla dess projekt kan fortsätta vara hållbara på längre sikt.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Under min karriär har jag arbetat på flera projekt med tvärfunktionella team och ett fokus på IT och digitalisering som krävde samarbeten över hela organisationen. Detta har hjälpt mig få en bredare förståelse för samarbete mellan avdelningar och lyckad konfliktlösning. Ytterligare egenskaper från mitt professionella jobb som kommer att hjälpa mig som styrelsemedlem är min erfarenhet med processoptimering (och dokumentation), riskanalys, hantering av information och kunskap, samt implementering av förändringshantering, för att bara nämna några.

Som volontär för Policy och missbruk har jag mycket direkt-kontakt med användarna på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), vårt största projekt, vilket ger mig insikt i vad våra användare tycker och tänker. Policy och missbruk arbetar inte nära andra kommitteer såsom Support, Översättning, Tillgänglighet, design och teknologi, och Juridiska, men mitt engagemang i Översättning som en andra kommitté har gett mig ett ännu bredare perspektiv på OTWs inre funktioner. Båda kommittéerna har också gett mig den unika erfarenheten av att arbeta i ett multinationellt team.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Ett av de mål som jag är intresserad av att arbeta mot är att bredda internationaliseringen av våra projekt, och göra dem mer tillgängliga för fans i hela världen, några av vilka bokstavligt talat trotsar sina regeringar för att nå våra hemsidor.

För tillfället översätter vi redan nyheter och ärenden som lämnas in till AO3s Support och Policy och missbruk från och till dussintals språk, men det är bara ett första steg när det kommer till att välkomna icke-engelskspråkiga fans till AO3, och vi har fortfarande en lång väg att gå.

När det kommer till Fanlore och Open Doors (Öppna dörrar), är innehåll och arkiv från gemenskaper primärt i andra språk än engelska underrepresenterade på båda sidor. Detta betyder att OTW kan, till exempel, nå ut till medlemmar från fandom-gemenskaper som kanske inte ens vet att dess projekt existerar och bygga broar så att de också kan använda OTW och dess infrastruktur om de vill.

Om vi verkligen vill bli en internationell organisation måste vi också göra AO3s eget gränssnitt tillgängligt på andra språk och behålla innehåll från en större mängd fandom-traditioner och ursprung. Alla våra olika projekt har olika behov i denna mening, och jag vet att stora mängder resurser är nödvändiga för förbättring, speciellt när det gäller att skapa ett flerspråkigt gränssnitt. Men jag anser att detta är en viktig del av vårt uppdrag som organisation, och som styrelsemedlem skulle jag bidra med allt stöd som bara är möjligt till de kommittéer som arbetar mot detta mål.

4. Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Tack vare mitt arbete inom Policy och missbruk var AO3 det projekt som jag visste mest om under de första flertalet år som jag var volontär för OTW. Efter att jag gick med i Översättning kunde jag bidra till en större bredd av OTW-projekt. Att vara medlem i de två kommittéerna har gett mig möjligheten att arbeta med Support, Tagghantering, Juridiska och Öppna dörrar, och få viss insikt i deras fokusområden, arbetsflöden, och utmaningar.

Jag är inte mycket till redaktör, men jag spenderar mycket tid med att läsa på på Fanlore när jag ska ge mig in på ännu ett nytt fandom eller när jag vill lära mig mer om specifika delar av fandom-historia. Tidskriften Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) ligger mig nära om hjärtat eftersom jag älskar meta-analys av fandom. Jag är tacksam för alla arkiv Öppna dörrar redan har räddat, och jag önskar Öppna dörrar kunde funnits under internets tidiga dagar. Och jag hoppas att Juridiska kommer att fortsätta att framgångsrikt försvara transformativa verk och ge råd till alla kommittéer.

Generellt sett har bytet till vår nuvarande interna chatt-plattform lett till en stor ökning av kommunikationen mellan kommittéer, samarbeten, och en minskning i kommitté-silos. Jag har lärt mig mycket om de olika projekten och kommittéerna genom att chatta med andra volontärer.

Som styrelsemedlem ämnar jag att lära mig mer om varje projekts och kommittés inre funktioner, liksom deras nuvarande utmaningar genom att prata med ordföranden och volontärer för att lära mig vad styrelsen kan göra för att se till att de kan fortsätta arbeta.

5. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Om alls möjligt skulle jag föredra att fortsätta arbetet inom mina nuvarande två volontär-roller eftersom jag vill fortsätta vara med i den praktiska sidan av att driva OTW. Jag har nyligen avslutat en ytterligare examen samtidigt som jag arbetade på mitt professionella jobb samt som medarbetare inom Policy och missbruk och volontär inom Översättning. Tiden som tidigare spenderades på studier och uppsatsskrivning kan nu användas för eventuellt styrelsearbete. Dessutom gör mina nuvarande roller viss flexibilitet möjlig. Till exempel kan jag växla ner mitt arbete inom Policy och missbruk till minimikravet eller till och med ta en paus, ifall arbetsbördan inom styrelsen ökar oväntat mycket. Dessutom kräver mitt professionella arbete en hög tidsplanerings- och organisationsförmåga, vilket låter mig hantera mina privata, professionella och volontär-roller.