Kati Eggerts biografi and plattform

Biografi

Kati Eggert jobber i prosjektledelse, hovedsakelig i prosjekter på tvers av departementene med et fokus på IT og digitalisering.

Hun falt for science fiction og fantasy kort tid etter hun lærte seg å lese. Hun ble med i organisert fandom i epoken til trykte fanzines og månedlige nyhetsbrev i papirutgave etter å ha sett en reklame for en Star Trek-fanklubb bakerst i en roman.

Hun liker å drive med cosplay og være frivillig på conventions, spesielt små fan-organiserte cons. Selv om Kati fortsatt liker Star Trek, har hun også utvidet horisonten til en rekke andre fandommer og liker å lese meta om fandom og fanverk.

Kati fulgte med på utviklingen av OTW (Organisasjonen for transformative verk) fra begynnelsen i 2008. Hun ble omsider med i komiteen for retningslinjer og misbruk i 2015, etterfulgt av Oversettelse (det tyske teamet) i 2019.

Plattform

1. Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i styret?

Fandom har vært en enormt stor del av livet mitt og har ledet til vennskap som har vart over to tiår. Siden jeg ikke skaper fanverk, bestemte jeg meg for å bli frivillig for OTW som min måte å “gi tilbake” til fandom.

Opp gjennom årene har fandom lidd en rekke innholdsutrenskninger på populære plattformer, mindre arkiver ble ugjenopprettelig mistet på grunn av verter som avbrøt tjenestene sine eller eiere som mistet interesse, og anti-bevegelsen driver skapere ut av fandom. Jeg har sterk tro på OTW sitt formål om å bevare alle lovlige fanverk samt vår fandom-historie.

På grunn av tiden jeg har jobbet som frivillig hos OTW og det jeg har lært om organisasjonen og dens prosjekter, samt erfaringen jeg har tilegnet meg gjennom min profesjonelle jobb, har jeg nådd et punkt hvor jeg føler meg trygg på å påta meg ansvaret med å være en del av styret, og sikre at OTW og alle dens prosjekter kan fortsette å være bærekraftig i et langtidsperspektiv.

2. Hvilke ferdigheter og/eller erfaringer tar du med deg til styret?

I løpet av karrieren min, har jeg jobbet på en rekke prosjekter med kryssfunksjonelle team og fokus på IT og digitalisering som krever samarbeid med hele organisasjonen. Dette har hjulpet meg med å få en større forståelse for samarbeid på tvers av departementer og vellykket konflikthåndtering. Ytterligere egenskaper fra min profesjonelle jobb som jeg kan støtte meg på som et styremedlem er min ekspertise med prosessoptimalisering (og dokumentasjon), risikoanalyse, informasjons- og kunnskapshåndtering samt implementering av endringsledelse, bare for å nevne noen.

Som frivillig for komiteen for retningslinjer og misbruk, har jeg hatt mye direkte kontakt med brukerne av Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), vårt største prosjekt, som gir meg innsyn i mange av de bekymringene brukerne våre har. Selv om Retningslinjer og misbruk jobber tett med andre komiteer, slik som Support, Oversettelse, Tilgjengelighet, design & teknologi og Juridisk rådgivning, har det å bli frivillig i komitteen for oversettelse gitt meg en bredere forståelse av OTWs indre mekanismer. Begge kommitteene har også gitt meg unik erfaring med å jobbe i et multinasjonalt team.

3. Velg ett eller to av OTWs mål som er viktige for deg og som du er interessert i jobbe med i løpet av din periode. Hvorfor verdsetter du disse målene? Hvordan ønsker du å samarbeide med andre for å oppnå dem?

Et av målene jeg er interessert i å jobbe for er å øke internasjonaliseringen av prosjektene våre, og gjøre dem mer tilgjengelige for fans over hele verden; noen av dem går faktisk direkte imot myndighetene sine ved å gå inn på nettsidene våre.

For tiden oversetter vi allerede nyhetsinnlegg og henvendelser via AO3 support og komiteen for retningslinjer og misbruk fra og til flere titalls språk, men dette er bare et første steg når det kommer til å ønske fans som ikke snakker engelsk velkommen på AO3, og vi har fortsatt en lang vei å gå.

Når det kommer til Fanlore og Open Doors (Åpne Dører), er innhold og arkiver fra fellesskap som hovedsakelig bruker andre språk enn engelsk underrepresentert hos begge. Dette betyr at OTW for eksempel kunne nådd ut til folk fra fandom-fellesskap som kanskje ikke vet om at disse prosjektene i det hele tatt eksisterer og bygge broer slik at de også kan bruke OTW og all dens infrastruktur om de ønsker.

Hvis vi virkelig ønsker å bli en internasjonal organisasjon, må vi også gjøre AO3 sitt grensesnitt tilgjengelig på andre språk enn engelsk og bevare innhold fra et større spekter av fandom-tradisjoner og -opprinnelser. Hvert av det ulike prosjektene våre har ulike behov i denne sammenhengen, og jeg vet at enorme mengder ressurser er nødvendig for å kunne forbedre dem, spesielt når det kommer til å implementere flerspråklige brukergrensesnitt. Men jeg føler dette er en essensiell del av vårt oppdrag som organisasjon, og som styremedlem ville jeg gitt all den støtten jeg kunne til komiteene for å strekke oss mot dette målet.

4. Hvilken erfaring har du med OTWs prosjekter, og hvordan ville du samarbeidet med de relevante komiteene for å støtte og styrke dem? Prøv å inkludere et utvalg prosjekter, men legg gjerne vekt på spesifikke prosjekter du har erfaring med.

Takket være arbeidet mitt i komiteen for retningslinjer og misbruk, var AO3 det prosjektet jeg var mest kjent med de første årene jeg var frivillig hos OTW. Etter jeg ble med i oversettelseskomiteen, har jeg kunne bidra til et større utvalg av OTW-prosjekter. Å være en del av disse to komiteene har gitt meg muligheten til å støtte Support, tagg-organisatorene, Juridisk lovgivning og Åpne Dører, og jeg har fått et innblikk i deres fokusområder, arbeidsflyt og utfordringer.

Jeg er ikke mye til redaktør, men jeg bruker mye tid på å lese meg opp på Fanlore når jeg dypper tærne ned i atter en ny fandom eller når jeg vil lære mer om en spesifikk del av fandomhistorien. Tidsskriftet Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative verk og kulturer) er meg kjært, siden jeg elsker metaanalyser av fandom. Jeg er takknemlig for alle arkivene Åpne Dører allerede har reddet og jeg skulle ønske at Åpne Dører hadde vært der i internettets ungdom. Og jeg håper Juridisk lovgivning vil fortsette å lykkes i å forsvare transformative verk og gi veiledning til alle komiteene.

Generelt sett har overgangen til vår nåværende interne kommunikasjonsplattform ledet til en stor økning i kommunikasjon på tvers av komiteene, samarbeid og en reduksjon i isolerte komiteer. Jeg har lært mye om de ulike prosjektene og komiteene ved å chatte med andre frivillige.

Som et styremedlem har jeg en intensjon om å lære mer om hvert av prosjektene og de interne prosessene til komiteene, samt deres nåværende utfordringer, ved å snakke med lederne og de frivillige for å finne ut hva styret kan gjøre for å legge til rette for at de skal lykkes videre.

5. Hvordan ville du balansert ditt arbeid for styret med andre roller i OTW, eller hvordan tenker du å si fra deg dine nåværende roller for å fokusere på arbeid for styret?

Om mulig, ville jeg foretrekke å fortsette i mine nåværende posisjoner som frivillig siden jeg ønsker å holde tritt med de praktiske sidene ved å drive OTW. Jeg har nylig fullført enda en grad mens jeg har vært i arbeid, i tillegg til å ha vært en del av personalet i komiteen for retningslinjer og misbruk og frivillig i oversettelseskomiteen. Tiden som tidligere ble brukt på å studere og skrive avhandling er nå tilgjengelig for eventuelle styreforpliktelser. I tillegg tillater begge rollene mine som frivillig en viss grad av fleksibilitet. For eksempel er det alltids et alternativ å skalere ned arbeidet i komiteen for retningslinjer og misbruk til minstekravet for antall forespørsler man behandler, eller ta en pause i tilfelle arbeidsmengden i styret uventet skulle øke. Dessuten krever den profesjonelle jobben min en høy grad av tidsfordeling og organisatoriske ferdigheter som tillater meg å sjonglere mine private, profesjonelle og frivillige roller.