Kati Eggert biografija ir rinkimų programa

Biografija

Kati Eggert dirba projektų valdymo srityje, pagrinde su tarpsritiniais projektais, kurie koncentruojasi į IT ir skaitmentizavimą.

Ji pamėgo mokslinę fantastiką ir fantastiką vos tik išmokusi skaityti. Kati prisijungė prie organizuoto fanų judėjimo žurnalų ir popierinių laikraščių laikais, kai vieno romano gale netyčia aptiko “Žvaigždžių kelio” fanų klubo reklamą.

Ji mėgsta persirengti kaip knygos, filmo ar video žaidimo herojus, savanoriauti konvencijose, ypač mažose, organizuotose fanų. Nors Kati vis dar domisi “Žvaigždžių keliu”, ji domisi ir daugeliu kitų fanų grupių ir mėgsta skaityti apie fanų grupes ir jų darbus.

Kati sekė OTW (Transformacinių Darbų Organizacija) vystymąsi nuo pat jos atsiradimo pradžios 2008 metais. Galiausiai 2015 metais ji prisijungė prie Politikos ir Pažeidimų komiteto, o vėliau, 2019 metais, prisijungė prie Vokiečių komandos vertimuose.

Rinkimų programa

1. Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

Fanų grupės yra didžiulė mano gyvenimo dalis, kuri nuvedė mane prie draugysčių trunkančių dešimtmečius. Aš pati nesu fanų darbų kurėja, todėl nusprendžiau savanoriauti OTW – tai tapo mano būdu “atiduoti duoklę” fanų grupėms.

Metams bėgant fanų grupės kentėjo dėl daugybės turinio išvalymo populiariose platformose, mažesni archyvai buvo negrįžtamai prarasti dėl savininkų sprendimo nebetęsti paslaugų teikimo ar kūrėjų susidomėjimo praradimo, taip pat anti judėjimas verčia kūrėjus trauktis iš fanų grupių. Aš stipriai tikiu OTW misija išsaugoti visus legalius fanų darbus, taip pat ir fanų grupės istoriją.

Dėl mano metų, praleistų savanoriaujant OTW ir besimokant apie organizaciją ir jos projektus, taip pat dėl patirčių, kurias įgijau savo profesinėje karjeroje, pasiekiau tašką, kai galiu drąsiai prisiimti atsakomybę dirbti Taryboje ir užtikrinti, kad OTW ir visi jos projektai liktų patvarūs ir ilgalaikiai.

2. Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Per savo karjerą dirbau su daugybe projektų, kuriuose dirbo komandos, kurių užduotys persipindavo, o koncentracija į IT ir skaitmenizavimą reikalavo bendradarbiavimo visos organizacijos mastu. Tai man padėjo įgyti didesnį supratimą apie tarpdepartamentinį bendradarbiavimą ir sėkmingą konfliktų valdymą. Papildomi įgūdžiai iš mano darbo, kurie padės man kaip Tarybos narei, yra patirtis procesų optimizavime (ir dokumentacijoje), rizikos analizė, informacijos ir žinių valdymas, taip pat pokyčių įgyvendinimo valdymas, ir tai tik keletas iš daugelio.

Savanoriaudama Politikos ir Pažeidimų komitete turėjau daug tiesioginio kontakto su Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyvo) naudotojais, tai mūsų didžiausias projektas, kuris duoda man daugiausia įžvalos į mūsų naudotojams nerimą keliančius dalykus. Nors Politika ir Pažeidimai artimai dirba su kitais komitetais, tokiais kaip Pagalba, Vertimai, Prieinamumas, Dizainas ir Technologija ir Teisės reikalai, prisijungimas prie Vertimų, kaip antro komiteto, suteikė man galimybę plačiau pažiūrėti į OTW vidinę veiklą. Abu komitetai suteikė man unikalią patirtį dirbant tarptautinėje komandoje.

3. Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

Vienas iš tikslų, kurių norėčiau siekti, yra plėsti mūsų projektų tarptautiškumą, padaryti juos lengviau pasiekiamus fanams pasauliniu mastu, kai kurie iš jų (fanai) priešinasi savo valdžiai norėdami pasiekti mūsų tinklapį.

Šiuo metu mes jau verčiame naujienų pranešimus ir žinutes, pasiekusias AO3 Pagalbą bei Politiką ir Pažeidimus, iš ir į dešimtis kalbų, bet tai tik pirmas žingsnis link tinklapio prieinamumo ne angliškai kalbantiems AO3 fanams, visi darbai dar yra gerokai priešakyje.

Kalbant apie Fanlore ir Open Doors (Atviros Durys), juose esantis turinys ir archyvai iš bendruomenių, kalbančių ne anglų kalba, yra nepakankamai reprezentuojami. Tai reiškia, kad OTW galėtų, pavyzdžiui, susisiekti su fanų bendruomenių nariais, kurie gali nežinoti, kad tokie projektai egzistuoja ir užmegzti ryšį, kad jie taip pat galėtų naudotis OTW ir jos infrastruktūra, jei jie to norėtų.

Jei mes tikrai norime būti tarptautine organizacija, mes taip pat turime padaryti AO3 pasiekiamą kitomis kalbomis ir išsaugoti platesnio masto fanų tradicijų ir šaltinių turinį. Šiuo atžvilgiu visi mūsų projektai turi skirtingų poreikių ir žinau, kad tobulėjimas reikalauja labai daug resursų, ypač kai kalbama apie daugiakalbės svetainės atsiradimą. Bet aš nujaučiu, kad tai yra esminė mūsų, kaip organizacijos, misijos dalis ir kaip Tarybos narė skirčiau visą įmanomą paramą komitetams, siekiant šio tikslo.

4. Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Dėka man darbo Politikos ir Pažeidimų komitete, AO3 buvo projektas, kuris buvo man labiausiai pažįstamas pirmus mano savanoriavimo metus OTW. Po to, kai prisijungiau prie Vertimų, turėjau galimybę prisidėti prie didesnės įvairovės OTW projektų. Buvimas tų komitetų nare suteikė man galimybę dirbti Pagalbos, Žymų tvarkymo, Teisės reikalų komitetuose ir Atvirų durų projekte, ir artimiau susipažinti su jų prioritetinėmis sritimis, darbo eiga ir sunkumais.

Nesu redaktorė, bet praleidžiu daug laiko skaitydama apie Fanlore, kai ruošiuosi pasinerti į kitą fanų grupę arba, kai noriu daugiau išmokti apie tam tikras fanų grupės istorijos dalis. Transformative Works and Cultures – TWC (Transformaciniai Darbai ir Kultūros) žurnalas yra man brangus, nes mėgstu įvairias fanų grupių analizes. Esu dėkinga visiems Atvirų Durų išsaugotiems archyvams ir norėčiau, kad Atviros Durys būtų buvusios ankstyvojo interneto laikais. Ir tikiuosi, kad Teisės reikalai ir toliau sėkmingai gins transformacinius darbus ir padės kitiems komitetams.

Apskritai, perėjimas prie mūsų dabartinės pokalbių platformos nuvedė prie didesnės tarpkomitetinės komunikacijos, bendradarbiavimo ir sumažino komitetų atskirtį. Daug sužinojau apie skirtingus projektus ir komitetus susirašinėdama su kitais savanoriais.

Kaip Tarybos narė ruošiuosi išmokti apie visus projektus ir komitetų vidines veiklas, taip pat apie jų dabartinius iššūkius. Tai darysiu kalbėdama su pirmininkais ir savanoriais, kad sužinočiau, ką gali padaryti Taryba, norint užtikrinti jų nuolatinę sėkmę.

5. Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Jei tai bent kiek įmanoma, norėčiau toliau dirbti savo dviejose dabartinėse savanorės pareigose, nes norėčiau nenutolti nuo praktinės OTW veiklos dalies. Neseniai gavau papildomą mokslinį laipsnį, tuo pat metu dirbau, savanoriavau kaip Politikos ir pažeidimų darbuotoja ir Vertimų savanorė. Laikas, kurį anksčiau skyriau studijoms ir tezės rašymui, dabar tapo laisvas galimai Tarybos veiklai. Taip pat, mano dabartinės savanoriavimo pareigos turi tam tikro lankstumo. Pavyzdžiui, galimybės sumažinti Politikos ir Pažeidimų darbą iki minimumo ar net pasiimti pertrauką tuo atveju, jei darbo Taryboje netikėtai padaugėtų. Prie viso to, mano darbas reikalauja didelių laiko planavimo ir organizacinių gebėjimų, o tai leidžia man išlaikyti balansą tarp savo asmeninio ir profesinio gyvenimo bei savanorystės.