Kathryn S. biografija ir rinkimų programa

Biografija

Kathryn S. pastaruosius 20 metų praleido fanų grupėse, daugiausiai skaitydama ir svajodama apie sudėtingus fanfikcijos siužetus, kuriuos tik retkarčiais užrašydavo. Ji savanoriauja OTW (Transformacinių Darbų Organizacijoje) nuo 2014 m. Už OTW ribų ji dirba ne pelno siekiančios organizacijos administratore, o laisvalaikiu yra pažangi bendruomenės aktyvistė.

Rinkimų programa

1. Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

Pastaruosius kelerius metus svarsčiau ar kandidatuoti. Mane skatindavo kiti savanoriai, kurie žinojo apie mano patirtį ne pelno siekiančioje organizacijoje. Tačiau visada save atkalbinėdavau, sakydama, kad kitais metais būsiu geresnėje pozicijoje. Pastarieji nesutarimai mane įtikino, kad jei šiais metais nuspręsčiau nekandidatuoti, gailėčiausi, jog nepasiūliau savo įgūdžių ir patirties OTW bendruomenei. Man labai patinka OTW ir darbas, kurį atlieku kaip savanorė, todėl noriu padaryti viską, ką galiu, jog OTW išliktų organizacija, kurią galėčiau mylėti ir gerbti. Net jei nebūsiu išrinkta, vis tiek stengsiuosi visomis išgalėmis padėti išrinktajai tarybai ir bičiuliams savanoriams siekti trokštamų permainų.

2. Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Pastaruosius 5 metus dirbau ne pelno siekiančios organizacijos administratore ir įgijau aukštesnįjį ne pelno siekiančių organizacijų vadovavimo ir valdymo sertifikatą. Turiu patirties įgyvendinant Įvairovės, lygybės ir įtraukties (angl. DEI) veiklą, kuriant naują politiką ir procedūras bei tvarkant dokumentaciją. Taip pat turiu daug patirties Žmogiškųjų išteklių (ŽI) srityje, nes daugiau nei metus buvau neoficiali savo organizacijos ŽI vadovė, kol stengėmės įdarbinti naują žmogų.

Vykdydama pažangią aktyvistinę veiklą sukaupiau nemažai patirties, kaip vadovauti savanoriams, pasiekti bendrą sutarimą ir užtikrinti, kad viskas būtų padaryta per trumpą laiką.

Be to, turiu 9 metų patirtį kaip OTW savanorė. Per tuos metus mano komitetas gerokai pagerino ir papildė mūsų politiką ir procedūras, taip pat asmeniškai mačiau, kokį teigiamą poveikį gali turėti nauja vadovybė, turinti gerų idėjų ir skatinanti bendradarbiavimą. Šią bendradarbiavimu grįstą atmosferą noriu perkelti į Tarybą ir visą OTW.

3. Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

Pirmenybę teikčiau DEI konsultanto ir Žmogiškųjų išteklių specialisto įdarbinimui. Šių pareigų paieškos ir įdarbinimo darbai jau vyksta, bet jei jie nebus baigti iki mano paskyrimo į Tarybą, skirsiu savo laiką užtikrinant, kad jie bus įdarbinti ir galės kuo greičiau pradėti dirbti. Taip pat daryčiau viską, kas būtina, kad paremčiau jų darbą.

Šios pozicijos, kaip matyti iš dabartinių nesutarimų, buvo reikalingos jau daugelį metų. OTW pasiekė ribą, kai reikia apmokamų specialistų. Pirma, išorės ekspertas gali pasakyti dalykus nesijaudindamas dėl pasekmių, kurias gali patirti organizacijos viduje dirbantys žmonės. Antra, pagal darbo sutartį apmokamas ekspertas bus įpareigotas skirti laiko šiam darbui, nekils tokia pati grėsmė, kaip savanoriams, kuriuos atitraukia realūs gyvenimiški reikalai arba juos išblaško neatidėliotina jų srities problema.

Manau, kad pradėjus dirbti šiems ekspertams veikiausiai reikės daugiau apmokamų darbo vietų, tačiau pirmiausia pradėkime nuo čia.

4. Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Dirbdama OTW iš tikrųjų nuolat bendrauju su dauguma komitetų!

Pirmiausia norėčiau užtikrinti, kad komitetai ir projektai gautų iš Tarybos viską, ko jiems reikia, nes jie geriausiai žino, kas jiems padėtų. Tačiau žinau, kad jiems gali būti nepatogu prašyti to, kas jiems reikalinga. Todėl stengsiuosi atkurti pasitikėjimą Taryba, užtikrinant, kad reaguojame ir esame pagarbūs, ir stengsimės kuo daugiau padėti.

Nepaisant to, kad dabartinėmis pranešimų siuntimo ir bendradarbiavimo priemonėmis bendrauti ir kurti ryšius tarp bendruomenių yra daug lengviau nei anksčiau, tai iš esmės yra neformalūs procesai. Norėčiau sukurti daugiau oficialių galimybių visos organizacijos mastu, taip susipažįstant su kitų komitetų veikla ir jų procesais. Vis dar pernelyg įprasta nežinoti ką daro kiti komitetai ir kodėl jie veikia tam tikru būdu. Tai skatina atskirtį, bendravimo trūkumą, nepasitikėjimą ir praleistas galimybes.

Keletas teigiamų pokyčių, kuriuos mano komitetas atliko per pastaruosius kelerius metus, buvo praktika, išmokta iš kitų komitetų! Taip pat sukūrėme naujų praktikų, kuriomis galėtų pasinaudoti kiti komitetai. Deja, šiuo metu nėra jokio kito būdo mokytis vieniems iš kitų, kaip tik tiesiogiai paklausti arba turėti narį keliuose komitetuose. Mes galime ir turėtume daug aktyviau dalintis gerąja praktika, kad ją būtų galima atkartoti. Taip pat galėtume aktyviau dalintis savo klaidomis, kad jos be reikalo nepasikartotų.

5. Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Prieš rinkimus ketinu stengtis užbaigti kuo daugiau savo komiteto projektų, kad galėčiau lengviau atsikvėpti, jei būsiu išrinkta. Yra keletas tęstinių užduočių, kurios man patinka ir kurių nenoriu atsisakyti, tačiau vengsiu imtis naujų, kad daugiau laiko galėčiau skirti darbui Taryboje.