Katarina Harjus biografi og program

Biografi

Katarina er en svensktalende finne, der på nuværende tidspunkt arbejder frem mod en eksamen i informationsteknologi. Før det har hun arbejdet i bogholderi i mange år. Hun gav sig til at lede efter fandom i 2000, efter hun havde læst om det i et blad (og er for evigt taknemmelig for, at hun tilfældigvis tog det bestemte blad i et øjebliks kedsomhed). Hun har skabt fanværker for flere fandoms, hvoraf man kan finde mange på hendes Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv)-bruger. På et tidspunkt faldt hun for podfics, og hun skriver stadig fics, optager podfics og laver endda til tider fanbaseret håndarbejde, selv om det ikke bliver så ofte, som hun gerne ville. Katarina har fulgt OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) arbejde tæt fra begyndelsen og blev involveret i 2013 som medlem af Oversættelseskomitéen, hvor hun på nuværende tidspunkt er oversætter og medarbejder. Hun havde en periode som tagorganisator i 2014 og arbejder for tiden også hos AO3’s Misbrugskomité.

Program

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

I løbet af min tid hos OTW er jeg kommet til at sætte stor pris på OTW’s mål, på mine medfrivillige og på brugerne af vores projekter. Der er dog visse områder af OTW’s funktion, som jeg ikke er tilfreds med, inklusiv nogle aspekter af, hvordan den nuværende Ledelse fungerer. Jeg følte, at det at stille op til Ledelsen var den bedste måde at tjene alle de tidligere nævnte grupper og at hjælpe Ledelsens arbejde til at reflektere disse behov. Jeg har fulgt OTW’s udvikling fra begyndelsen, og jeg er meget investeret i dens mission og projekter. De sidste to år har jeg set mange komitéer blomstre op, samarbejde og gøre fremskridt med deres mål, mens andre komitéer har kæmpet på grund af fejlkommunikation og dårlig ledelse fra Ledelsens side. Jeg mener, at blive medlem af Ledelsen er den logiske måde at prøve at hjælpe på.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

Jeg har professionel erfaring med bogholderi, og selv om reglerne afviger, fordi OTW er baseret i USA, holder de væsentligste forudsætninger og best practice for bogholderi og budgetering for OTW, ligesom det holder for de andre firmaer, jeg har arbejdet hos.

Som en del af staben hos Oversættelse har jeg praktisk erfaring både med ledelse og administrativt arbejde, herunder håndtering af store mængder e-mails med meget forskelligartede forespørgsler på kort tid, tildeling af opgaver til vores mere end 150 frivillige, nedskrivning af dokumentation og samarbejde med andre komitéer.
Jeg har erfaring med at arbejde med mennesker fra mange forskellige baggrunde og kulturer, både i OTW og i mit online liv, hvilket er et godt fundament for at arbejde hos en Ledelse af en så mangfoldig organisation som OTW. Jeg har også erfaring med IT, og selv om jeg aldrig har været en del af den gruppe, der sikrer, at AO3 kører og forbedres, har jeg forståelse for deres arbejde (og sætter stor pris på det).

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

Jeg vil gerne se Ledelsen bevæge sig i en retning, hvor den ikke finder det nødvendigt at involvere sig selv i hverdagsanliggender—en Ledelse, der ikke kontrollerer hver eneste detalje, og i stedet fokuserer på større beslutninger og planer om at flytte organisationen nærmere dens mål. Der hvor Ledelsens involvering er nødvendig, som det somme tider er, vil jeg gøre mit bedste for at sikre at tingene går glat og, endnu vigtigere, går hurtigt, så komitéernes arbejde ikke forsinkes unødvendigt.

Derudover vil jeg gerne se den Økonomiske komité genoprettet i en eller anden form eller arrangere en anden måde, som vores finanser kan håndteres på. Det er ikke rimeligt, at alt arbejdet ligger på kun én persons skuldre, som det gør nu. Ligegyldigt om personen har evnen til at håndtere arbejdet, er det uansvarligt ikke at have en form for indbygget redundans i forhold til håndteringen af vores finanser. Fordi vores regnskab føres af en enkelt person, der også er ansvarlig for at fortolke de økonomiske rapporter for Ledelsen (og som måske endda også er en del af Ledelsen), er der ikke nok opsyn med finanserne eller med bogholderiet. På nuværende tidspunkt er der hverken en intern eller ekstern revision, hvilket betyder, at vi ikke kan udvise forklarlighed på tilstrækkelig vis.

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Jeg var tagorganisator i en periode, for tiden er jeg medlem af AO3’s Misbrugkomité, og jeg er også en AO3-bruger, så jeg har mere praktisk erfaring med AO3 end med de andre projekter. Jeg er dog også medlem af Oversættelseskomitéen, som arbejder sammen med mange af OTW’s projekter, og på den måde har jeg haft mange muligheder for at blive fortrolig med deres arbejde, samt med de komitéer, der gør projekterne mulige.

Overordnet mener jeg, at det er vigtigt, at Ledelsen er tilgængelig, og at Ledelsen er i stand til at finde frem til komitéernes behov gennem åben dialog, eftersom komitéerne selv er bedst stillede til at vide det. Ofte virker det som om, det at indsende et forslag til Ledelsen er mere en forhindring end en mulighed for forandring og brugbar videreudvikling af planerne. Så én ting, jeg vil gøre for alle projekterne, er at være så tilgængelig som muligt og gøre mit arbejde på en rettidig måde.

Jeg mener, at man skal have tiltro til, at komitéerne kan lave det arbejde, de har vist, at de er i stand til at håndtere, uden unødvendig indblanding. For dem, der har brug for hjælp og støtte, skal det tilbydes, ikke tvinges på dem. Vi bør lytte til andre komitéer, der har været i stand til at overvinde lignende problemer, lære hvordan de håndterede det og opfordre de, der kæmper, til at følge eksemplet. Ledelsen kan ikke løse alt eller være overalt, men den kan have en baggrundsviden, der kan bidrage til at skabe forbindelser mellem folk, der kan hjælpe hinanden.

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

I min professionelle karriere har jeg arbejdet med at håndtere andre menneskers finanser og bogføring, og jeg kan ikke lade være med at fokusere på den måde, OTW’s finanser på nuværende tidspunkt bliver håndteret på. Det virker meget uklogt at lægge alt ansvaret på én persons skuldre. Hvad sker der, hvis den person pludselig ikke er til rådighed af den ene eller anden grund? Derudover har vi på nuværende tidspunkt ikke et fremtidigt budget, hvilket er vigtigt, når man planlægger fremtiden, og når man sætter mål for fundraising.

Og med hensyn til finanser, så mener jeg, at vi også skal gentænke dem på andre områder—navnlig vores fundraising. Vi har haft flere succesfulde medlemskabskampagner (og vi er umådeligt taknemmelige for alle vores donorer), men sandheden er, at de fleste af de penge stadig ligger på en bankkonto uden at blive brugt til noget. Hvordan kan vi retfærdiggøre at bede vores brugere om flere, når vi ikke har brugt de penge, de allerde har doneret? Der er brugbare ting, der kunne gøres med de penge, såsom at betale for eksterne konsulenter, der kan hjælpe med AO3-koden eller OTW’s hjemmeside, eller rettidig investering i nye servere til vores projekter. Hvis vi ikke kan komme på noget at bruge vores penge på, bør vi være åbne omkring det, når vi beder om donationer.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Jeg er ikke amerikansk statsborger, men jeg er bekendt med de juridiske krav til en amerikanskbaseret nonprofitorganisation og særligt denne Ledelses ansvarsområder. Jeg ville ikke have ansøgt nogen position, hvis jeg ikke først havde undersøgt ansvarsområderne, der følger med den, så godt som muligt. Jeg mener, at det mest essentielle juridiske krav er et bestyrelsesmedlems pligt til at sørge for organisationen og dens medlemmer: at forblive informeret om, hvad der sker i organisationen, tage beslutninger baseret på organisationens bedste interesser og mål.

Jeg mener, at det er Ledelsens ansvar at se det store billede og vejlede organisationen i forhold til dens mål. Ledelsen bør ikke være ansvarlig for den daglige gang i organisationen. OTW’s Ledelse har til tider fundet det nødvendigt at involvere sig i en grad, der ikke er ideel; fordi OTW’s interne struktur ikke var egnet til at vokse i den fart, den har — hvor sådan en indblanding sker — bør det håndteres effektivt og på en måde, der sikrer, at det daglige arbejde ikke hindres, eller, hvis det ikke er muligt, at det kan genoptages så hurtigt som muligt.

Jeg mener også, at det er en del af Ledelsens ansvarsområder at være så åben som muligt omkring dens arbejde. På nuværende tidspunkt foregår en del af Ledelsens arbejde på steder, hvor personer, der ikke er medlem af Ledelsen, ikke har adgang, selv diskussioner, hvor sådan en privathed langt fra er nødvendig. Sådan en hemmelig fremtræden—selv om det er utilsigtet—er noget, Ledelsen bør bestræbe sig på at komme væk fra.

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

På nuværende tidspunkt er jeg en del af staben i Misbrug- og Oversættelseskomitéerne. Jeg er taknemmelig for at arbejde i komitéer, der er stabile nok, til at jeg ved, at jeg kan træde tilbage fra mine roller uden at ulejlige resten af holdet for meget. Jeg ved, at de kan overtage min del af arbejdet, uden at det er nødvendigt at lave en betydelig omstrukturering.

Hos Oversættelse er jeg medarbejder, hvilket mere er en ledelsesrolle, såvel som oversætter. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg beholde min position i Oversættelseskomitéen, fordi jeg finder arbejdet tilfredsstillende. Følelsen af fællesskab, som jeg finder der, hjælper mig også til at huske, hvorfor OTW er så vigtig for mig. Jeg har det på samme måde med Misbrug-holdet, og jeg holder af muligheden for at interagere med og hjælpe AO3-brugere, selv om det ofte er i mere følsomme og knap så glade omstændigheder. Jeg ville hade at træde tilbage fra nogen af mine roller; men hvis det viser sig, at Ledelsesarbejdet er for krævende til at jeg kan blive i begge komitéer, vil jeg overveje at forlade Misbrug-holdet.