Katarina Harjus biografi och manifest

Biografi

Katarina är svensktalande finsk, och jobbar just nu mot en examen i informationsteknologi. Innan det jobbade hon som revisor i många år. År 2000 gav hon sig ut på jakt efter fandom efter att ha läst om det i en tidning (och är evigt tacksam för att ha plockat upp just den tidningen i ett ögonblick av uttråkning). Hon har skapat verk av fans för en mängd olika fandoms, många av dessa kan hittas på hennes Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) användarsida. Någonstans längs vägen föll hon för podfics, och hon skriver fortfarande fanfic, spelar in podfics och gör till och med en del fandom-hantverk då och då, fast inte så ofta som hon skulle vilja. Katarina följde OTW:s (Organisationen för Transformativa Verk) arbete nära från början, och blev själv involverad år 2013 som en medlem av översättningskommittén, där hon nu är översättare och medarbetare. Hon var taggorganisatör under en period 2014, och sitter just nu i AO3:s missbrukskommitté.

Manifest

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Under min tid i OTW har jag kommit att bry mig mycket om OTW:s mål, mina medvolontärer, och användarna av våra projekt. Det finns dock ett flertal områden av OTW:s funktionssätt som jag inte är nöjd med, inklusive vissa aspekter av hur den nuvarande styrelsen fungerar. Jag kände att en styrelsekandidatur var det bästa sättet att arbeta för alla de tidigare nämnda parternas bästa intressen, och att hjälpa styrelsens arbete att reflektera dessa intressen. Jag har följt OTW:s utveckling från början, och jag är väldigt investerad i dess uppdrag och projekt. De senaste två åren har jag sett många kommittéer utvecklas, samarbeta och göra framsteg mot sina mål, medan andra kämpar, på grund av problem med kommunikationen och misskötsel från styrelsen. Jag tror att det logiska sättet att försöka hjälpa till att fixa detta är att anmäla mig som frivillig att gå med i styrelsen.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Jag har professionell erfarenhet av bokföring, och trots att reglerna skiljer sig åt eftersom OTW är baserat i USA, är huvudbeståndsdelarna och bästa praxis för redovisning och budgethållning lika sanna för OTW som för de företag jag tidigare har arbetat med.

Som en del av översättningspersonalen har jag praktisk erfarenhet av både förvaltning och administrativt arbete, inklusive att hantera en stor mängd e-mail med extremt varierande frågor på kort tid, hantera uppgiftsutdelning för våra över 150 volontärer, skriva dokumentation och samarbeta med andra kommittéer.
Jag har erfarenhet av att arbeta med människor från olika bakgrunder och kulturer, både inom OTW och i mitt liv utanför internet, vilket är en bra grund för att arbeta i styrelsen för en organisation med så mycket mångfald som OTW. Jag har också erfarenhet inom IT, och trots att jag aldrig har varit en del av den grupp som ser till att AO3 håller igång, har jag en förståelse för vad de gör (och uppskattar det enormt mycket).

3. Vilka mål skulle du vilja uppnå under din mandatperiod?

Jag skulle vilja se styrelsen röra sig i en riktning där den inte ser det som en nödvändighet att bli involverad i den dagliga hanteringen av saker – en styrelse som inte detaljstyr, och istället fokuserar på beslut på hög nivå och planer som gör det möjligt för organisationen att fullgöra sitt uppdrag. När styrelseinblandning krävs, vilket det ibland gör, skulle jag göra mitt bästa för att se till att saker går smidigt och, ännu viktigare, snabbt, så att kommittéernas arbete inte försenas i onödan.

Dessutom skulle jag vilja se Ekonomikommittén återinstallerad i någon form, eller göra någon annan sorts rimliga arrangemang för sättet som våra finanser hanteras. Det verkar inte rimligt att allt detta arbete faller på endast en persons axlar, som det gör nu. Oberoende av den personens förmåga att göra arbetet är det bara oansvarigt att inte ha någon inbyggd överlappning vad det gäller vår ekonomi. Eftersom vår bokföring hanteras av en enda person, som också är ansvarig för att tolka ekonomirapporterna till styrelsen (och till och med kan vara en del av styrelsen), finns det inte tillräckligt med översikt över ekonomin och bokföringen. Det finns just nu ingen intern eller extern revision, vilket betyder att det inte finns något sätt för oss att demonstrera att vi tar vårt ansvar på allvar.

4. Vad är din erfarenhet med OTW:s projekt, och hur skulle du samarbeta med de relevanta kommittéerna för att stötta och stärka dem? Vänligen inkludera AO3, TWC, Fanlore, vårt arbete med Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning), och Open Doors (Öppna Dörrar), men känn dig fri att betona specifika områden som du är intresserad av.

Jag var taggorganisatör under en period, och jag är just nu medlem av AO3:s missbrukskommitté, och är dessutom en AO3-användare, så jag har mer praktisk erfarenhet av AO3 än de andra projekten. Dock är jag också medlem av översättningskommittén, som arbetar tillsammans med många av OTW:s projekt, så på så sätt har jag haft många tillfällen att bekanta mig med deras arbete, så väl som med de kommittéer som gör projekten möjliga.

Överlag tycker jag att det är viktigt att styrelsen är tillgänglig, och att styrelsen kan ta reda på kommittéernas behov genom öppen dialog, eftersom kommittéerna själva vet bäst. Ofta verkar det som att ta ett förslag till styrelsen är mer som ett hinder på vägen mot att få saker gjorda än en möjlighet för förändring och användbara förfinanden av planer. Därför vill jag vara så tillgänglig som möjligt för alla projekt, och göra mitt jobb i tid.

Jag anser att kommittéerna borde få förtroendet att göra det arbete de har visat sig kapabla att hantera, utan onödig inblandning. För de som behöver hjälp och stöd borde det erbjudas, men inte tvingas på dem. Vi borde lyssna på andra kommittéer som har klarat av att ta sig igenom liknande problem, lära oss hur de klarade av det, och uppmuntra de som kämpar att göra likadant. Styrelsen kan inte genom magi fixa allting, eller vara överallt, men den kan ha den bakgrundskunskap som krävs för att skapa länkar mellan människor som kan hjälpa varandra.

5. Välj två ämnen/frågor som du tycker borde vara av hög prioritet för OTW, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig, och varför värderar du dem högt? Hur ska du göra dem till en del av ditt arbete?

I min professionella karriär har jag arbetat med att hantera andra människors ekonomi och bokföring, och jag kan inte låta bli att fokusera på hur OTW:s ekonomi just nu hanteras. Det verkar väldigt olämpligt att ha allt det ansvaret på en enda persons axlar. Vad händer om den enda personen, av vilken anledning som helst, plötsligt blir otillgänglig? Dessutom har vi inte ett framtida budget förslag just nu, vilket är viktigt när man planerar för framtiden, och för att sätta insamlingsmål.

Och på tal om ekonomi, så tycker jag att vi ska tänka över den på andra sätt också – nämligen vår insamling. Vi har haft ett flertal väldigt framgångsrika medlemskapskampanjer (och vi är djupt tacksamma till alla våra donatorer), men sanningen är att det mesta av de pengarna fortfarande sitter på ett bankkonto och inte används till något. Hur kan vi rättfärdiga att be våra användare om mer när vi inte har använt pengarna de redan har donerat? Det finns användbara saker som skulle kunna göras med dem, som att betala någon för att hjälpa oss med AO3-kodning eller OTW:s hemsida, eller att se till att vi investerar i nya servrar för våra projekt i god tid. Om vi inte kan komma på några bra användningsområden för pengarna vi har, borde vi vara tydliga med det när vi ber om donationer.

6. Vad tycker du att nyckelansvarsområdena för styrelsen är? Är du bekant med de juridiska kraven på en USA-baserad ideell organisations styrelse?

Jag är inte amerikansk medborgare, men jag är bekant med de juridiska kraven på en USA-baserad ideell organisation, och ansvaret hos den här styrelsen specifikt. Jag skulle inte söka en position om jag inte först hade efterforskat det ansvar som kommer med den till min bästa förmåga. Jag tror att det mest grundläggande juridiska kravet på en styrelseledamot är omsorgsplikten om organisationen och dess medlemmar: att hålla sig informerad om vad som pågår i organisationen och ta beslut baserat på dess bästa intressen och uppdrag.

Jag anser att det är styrelsens ansvar att se till det stora perspektivet, och att leda organisationen enligt dess mål. Styrelsen borde inte vara ansvarig för den dagliga hanteringen av saker. OTW:s styrelse har ibland funnit det nödvändigt att blanda sig i till en grad som inte är ideal, eftersom OTW:s interna struktur inte var anpassad för att växa i den hastighet som den har gjort. När sådan inblandning händer borde det hanteras effektivt och på ett sätt som säkerställer att det dagliga arbetet inte hindras, eller, om det inte är möjligt, att det tillåts återgå så snabbt som möjligt.

Jag anser också att det är en del av styrelsens ansvar att vara så öppen som möjligt om sitt arbete. För tillfället sker mycket av styrelsens arbete på ställen där det inte är åtkomligt för de som inte är medlemmar av styrelsen, även när det handlar om frågor där sådan avskildhet är långt ifrån nödvändigt. Ett sådant uppträdande – även om det är oavsiktligt – är något som styrelsen sträva efter att undvika.

7. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete med andra uppdrag inom OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande uppdrag för att fokusera på styrelsearbete?

Jag är just nu medarbetare i kommittéerna för Missbruk och Översättning. Jag är tacksam för att arbeta i kommittéer som är stabila nog att jag vet att jag kan lämna mina uppdrag utan att besvära resten av laget för mycket. Jag vet att de kan ta över min andel av arbetet utan någon omfattande omstrukturering.

I översättningskommittéen sitter jag som medarbetare, vilket är en mer förvaltningsinriktad position, samt som översättare. Om jag blir vald kommer jag att ha kvar min position i översättningskommittén, eftersom jag finner arbetet tillfredsställande. Känslan av gemenskap som finns där hjälper mig att minnas varför OTW är så viktigt för mig. Jag känner likadant för missbrukslaget, och jag gläds åt möjligheten att interagera med och hjälpa AO3-användare, även om det ofta är under känsliga och mindre glada omständigheter. Jag vill helst inte lämna någon av mina roller, men om det visar sig att styrelsearbetet är för ansträngande för mig att sitta kvar i båda kommittéerna skulle jag överväga att sluta i missbrukslaget.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.