Katarina Harjun henkilökuva ja vaaliohjelma

Henkilökuva

Katarina on suomenruotsalainen tietotekniikan opiskelija. Aikaisemmin hän työskenteli useamman vuoden kirjanpitäjänä. Hän lähti etsimään fandomia vuonna 2000 luettuaan siitä eräässä lehdessä (ja hän on ikuisesti kiitollinen, että sattui tylsyyden hetkellä selailemaan juuri tuota lehteä). Hän on luonut faniteoksia lukuisiin eri fandomeihin, ja voit löytää monia hänen teoksistaan hänen Archive of Our Own – AO3 (Oma arkisto) käyttäjäsivuillaan. Jossain tien varrella hän ihastui podfikkeihin, ja hän kirjoittaa yhä fikkejä, äänittää podfikkeja ja onnistuu jopa silloin tällöin tekemään joitain faniaiheisia käsitöitä, vaikkei läheskään niin usein kuin toivoisi. Katarina seurasi OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) työtä läheisesti sen alusta saakka ja lähti itse mukaan työhön vuonna 2013, jolloin hän liittyi Käännös-toimikuntaan, jossa hän on nykyään toimihenkilönä ja kääntäjänä. Vuonna 2014 hän vietti aikaa avainsanojen järjestelijänä ja tällä hetkellä on myös osa AO3:n Väärinkäytökset-toimikuntaa.

Vaaliohjelma

1. Miksi päätit pyrkiä OTW:n johtokuntaan??

OTW:ssä työskennellessäni olen alkanut välittämään huomattavan paljon sen päämääristä, kanssani työskentelevistä muista vapaaehtoisista ja sen projektien käyttäjistä. On kuitenkin monia OTW:n toiminnan osa-alueita joihin olen tyytymätön, mukaan lukien osa nykyisen johtokunnan toiminnasta. Uskon, että johtokuntaan pyrkiminen on paras tapa palvella kaikkien edellä mainittujen osapuolten etuja, sekä auttaa johtokuntaa vastaamaan niihin. Olen seuranut OTW:n kehitystä alusta alkaen ja välitän suuresti sen toiminta-ajatuksesta ja projekteista. Kahden viime vuoden aikana olen nähnyt monien toimikuntien kukoistavan, tekevän yhteistyötä toistensa kanssa ja saavuttavan tavoitteitansa, kun taas toiset ovat kamppailleet johtokunnan toiminnasta johtuvien väärinymmärrysten ja huonon hallinnon takia. Uskon johtokuntaan pyrkimisen olevan selkein tapa, jolla voin yrittää korjata tilannetta.

2. Mitä tietoja ja taitoja tai kokemusta sinä toisit johtokuntaan?

Minulla on ammattikokemusta kirjanpidosta ja vaikka säännökset ovatkin erilaiset, koska OTW on Yhdysvalloista käsin toimiva järjestö, ovat kirjanpidon ja budjetoinnin parhaat toimintatavat ja olennaiset osat silti samat OTW:ssä kuin niissä yhtiöissä, joiden kanssa olen työskennellyt.

Käännös-toimikunnan toimihenkilönä minulla on käytännön kokemusta sekä hallinnollisesta työstä että työnjohtamisesta. Olen saanut kokemusta muun muassa suurien, monipuolisia kysymyksiä sisältävien ja pikaista vastausta edellyttävien sähköpostimäärien kanssa työskentelystä, tehtävien määräämisestä yli 150 vapaaehtoiselle kääntäjällemme, asiakirjojen kirjoittamisesta ja yhteistyöstä muiden toimikuntien kanssa. Minulla on kokemusta monista eri kulttuureista ja taustoista tulevien ihmisten kanssa työskentelystä, niin OTW:ssa kuin muussa elämässäni. Tämä luo hyvän pohjan työskentelylle johtokunnassa OTW:n kaltaisessa monimuotoisessa järjestössä. Minulla on myös kokemusta tietotekniikan kanssa työskentelemisestä, ja vaikken ole koskaan ollut osa sitä ryhmää, joka huolehtii AO3:n ylläpidosta ja tekee siitä aina vain paremman, minulla on kuitenkin hyvä käsitys heidän tekemästään työstä (ja arvostan sitä suuresti).

3. Mitä tuloksia haluaisit saavuttaa kautesi aikana?

Haluaisin nähdä johtokunnan siirtyvän suuntaan, jossa se ei näe tarpeelliseksi sekaantua asioiden jokapäiväiseen hoitamiseen – johtokunnan, joka ei keskity jokaiseen pieneen yksityiskohtaan, vaan keskittyy korkeamman tason päätöksiin ja suunnitelmiin viedäkseen järjestöä eteenpäin sen toiminta-ajatuksen mukaisesti. Silloin kun johtokunnan on tarve puuttua asioihin, mitä tapahtuu joskus, varmistaisin parhaani mukaan että asiat tapahtuvat sujuvasti ja, mikä tärkeintä, nopeasti, jotta toimikuntien työ ei hidastu tarpeettomasti.

Haluaisin myös nähdä taloustoimikunnan palaavan jossain muodossa, tai että tekisimme joitakin muita järkeviä järjestelyjä taloudenhoitomme suhteen. Nykytilanne, jossa kaikki tämä työ on yhden henkilön harteilla, ei ole järkeenkäypä. Riippumatta siitä, onko tuo yksi henkilö kykenevä huolehtimaan kaikesta tuosta työstä, on vastuutonta ettei meillä ole minkään näköistä varasuunnitelmaa siltä varalta, että tuo yksi henkilö ei olekaan tavoitettavissa. Koska kirjanpitoamme hoitaa vain yksi henkilö, joka myös tulkitsee talousraportteja johtokunnalle (ja voi olla myös johtokunnan jäsen), ei meillä ole riittävää valvontaa kirjanpidon tai talouden suhteen. Emme tällä hetkellä suorita minkäänlaisia tilintarkastuksia, mikä tarkoittaa, ettemme voi riittävissä määrin osoittaa vastuullisuuttamme.

4. Millaista kokemusta sinulla on OTW:n projekteista ja miten tekisit yhteistyötä kunkin projektin parissa työskentelevien toimikuntien kanssa tukeaksesi ja vahvistaaksesi niitä? Ole hyvä ja sisällytä vastaukseesi AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy -työmme (Fanien oikeuksien ajaminen), ja Open Doors (Avoimet ovet). Voit kuitenkin vapaasti painottaa niitä alueita, joista olet erityisen kiinnostunut.

Toimin jonkin aikaa avainsanojen järjestelijänä, olen tällä hetkellä Väärinkäytökset-toimikunnassa ja olen myös AO3:n käyttäjä, joten minulla on enemmän käytännön kokemusta AO3:sta kuin muista projekteista. Olen kuitenkin myös monien OTW:n projektien kanssa työskentelevän Käännös-toimikunnan jäsen, joten minulla on ollut tätä kautta useita mahdollisuuksia tutustua projektien tekemään työhön ja niihin toimikuntiin, jotka tekevät näistä projekteista mahdollisia.

Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että johtokunnan on tärkeää olla helposti lähestyttävissä ja että sen tulee selvittää toimikuntien tarpeet avoimen keskustelun kautta, koska toimikunnat itse tuntevat omat tarpeensa parhaiten. Useasti vaikuttaa siltä, että esityksen tuominen johtokunnan eteen on pikemminkin este asioiden etenemiselle kuin mahdollisuus muutoksiin ja suunnitelmien jalostamiseen. Haluan hyödyttää kaikkia projekteja olemalla mahdollisimman helposti lähestyttävä ja tekemällä työni ajallaan.

Olen sitä mieltä, että toimikuntien tulisi saada tehdä työtä, jonka ne ovat osoittaneet osaavansa, ilman pelkoa turhista häiriöistä. Apua tulisi tarjota niille toimikunnille jotka sitä tarvitsevat, mutta sitä ei pitäisi tyrkyttää väkisin. Meidän tulisi kuunnella toimikuntia, jotka ovat selvinneet vastaavista ongelmista, oppia, kuinka he sen tekivät, ja kehottaa ongelmien kanssa kamppailevia toimikuntia ottamaan oppia näistä onnistumisista. Johtokunta ei voi ratkaista kaikkia ongelmia tai olla paikalla kaikissa tilanteissa, mutta sillä voi olla tarvittava tietopohja yhteyksien solmimiseen sellaisten osapuolten välille, jotka voivat auttaa toisiaan.

5. Valitse kaksi aihetta/ongelmaa, joiden pitäisi sinun mielestäsi olla korkealla OTW:n tärkeysjärjestyksessä, sekä järjestön sisällä että ulkoisesti. Mitä nämä aiheet merkitsevät sinulle ja miksi arvostat niitä? Miten aiot tehdä niistä osan työtäsi?

Työurallani olen hoitanut muiden taloutta ja kirjanpitoa, enkä voi olla keskittymättä siihen, kuinka OTW:n taloutta tällä hetkellä hoidetaan. Mielestäni ei ole järkevää, että kaikki vastuu on yhden henkilön harteilla. Mitä tapahtuu, jos tämä yksi henkilö syystä tai toisesta ei olekaan tavoitettavissa? Meillä ei myöskään tällä hetkellä ole talousarviota, mikä olisi erittäin tärkeää tulevaisuutta suunniteltaessa ja varainkeruutavoitteita asetettaessa.

Taloudesta puheen ollen, olen sitä mieltä että meidän tulisi miettiä asioita uudelleen myös rahankeräyksemme suhteen. Meillä on ollut useita onnistuneita jäsenhankintakampanjoita (ja olemme hyvin kiitollisia kaikille lahjoittajille), mutta totuus on, että suuri osa siitä rahasta on yhä pankkitilillä eikä sillä tehdä mitään. Kuinka voimme oikeuttaa sen, että pyydämme lisää, jos emme ole käyttäneet sitä rahaa, joka meille on jo lahjoitettu? Voisimme käyttää rahaa hyödyllisiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi siihen, että maksaisimme siitä, että saisimme jonkun auttamaan AO3:n koodin tai OTW:n nettisivuston kanssa, tai varmistaisimme, että sijoitamme uusien palvelinten hankkimiseen projekteillemme ajallaan. Jos emme kykene keksimään rahalle hyvää käyttötarkoitusta, meidän tulisi olla peittelemättä asiaa pyytäessämme lisälahjoituksia.

6. Mitkä ovat mielestäsi johtokuntien/johtokunnan tärkeimpiä vastuita? Tunnetko Yhdysvalloissa sijaitsevien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen johtokuntia koskevat lailliset vaatimukset?

En ole Yhdysvaltojen kansalainen, mutta tunnen Yhdysvaltoihin perustetuille voittoa tavoittelemattomille järjestöille asetetut lailliset vaatimukset. Tunnen myös erityisesti tälle johtokunnalle määritellyt vastuut. En hakisi mitään asemaa ilman, että olisin parhaani mukaan selvittänyt, millaista vastuuta se tuo mukanaan. Mielestäni johtokunnan jäsenen tärkeimpiin laillisiin velvoitteisiin kuuluu huolenpitovelvollisuus (duty of care) järjestöä ja sen jäseniä kohtaan. Tämä tarkoittaa, että johtokunnan jäsenen tulee pysyä tietoisena siitä, mitä järjestössä tapahtuu ja tehdä päätöksiä järjestön parhaaksi ja sen toiminta-ajatuksen mukaisesti.

Uskon että johtokunnan vastuulla on nähdä kokonaiskuva ja opastaa järjestöä sen tavoitteiden mukaisesti. Johtokunnan ei tulisi olla vastuussa järjestön jokapäiväisen työn valvomisesta. OTW:n johtokunta on ajoittain katsonut tarpeelliseksi osallistua asioiden hoitamiseen toivottua enemmän. Koska OTW:n sisäinen rakenne ei ole kyennyt vastaamaan järjestön kasvutahtiin, on tärkeää, että johtokunnan joutuessa puuttumaan asioihin tämä tapahtuu tehokkaasti ja niin, ettei päivittäisten asioiden hoitaminen esty, tai että se voi ainakin palata normaaliin mahdollisimman nopeasti.

Uskon myös, että johtokunnan tulee olla mahdollisimman avoin työstään. Tällä hetkellä suuri osa johtokunnan työstä tapahtuu paikoissa, joissa se ei ole saatavilla johtokunnan ulkopuolisille henkilöille, jopa silloin kun käsitellään asioita, jotka eivät vaatisi tällaista yksityisyyttä. Tällainen salailun vaikutelma voi ehkä olla tarkoittamaton, mutta johtokunnan tulisi siitä huolimatta pyrkiä siitä eroon.

7. Kuinka tasapainottaisit johtokuntatyön muiden OTW:n sisäisten rooliesi kanssa, tai kuinka aiot luopua nykyisistä rooleistasi keskittyäksesi johtokuntatyöhön?

Olen tällä hetkellä toimihenkilönä Käännös- ja Väärinkäytökset-toimikunnissa. Olen onnekas, sillä työskentelen vakaissa toimikunnissa joista voin tarvittaessa lähteä ilman, että muiden tiimissä työskentelevien työ vaikeutuu kovinkaan paljon. Tiedän, että tiimini voivat kattaa tehtäväni ilman suuria muutoksia.

Käännös-toimikunnassa olen toimihenkilö, joka on astetta hallinnollisempi asema, mutta myös kääntäjä. Jos tulen valituksi johtokuntaan, tulen pitämään paikkani Käännös-toimikunnassa, koska pidän työtä palkitsevana. Yhteisöllisyys jonka olen löytänyt toimikunnasta auttaa myös muistamaan, miksi OTW on minulle niin tärkeä. Tunteeni Väärinkäytökset-toimikuntaa kohtaan ovat samankaltaiset, ja arvostan mahdollisuutta olla tekemissä AO3:n käyttäjien kanssa ja auttaa heitä, vaikkakin tilanteet ovat usein arkaluontoisia eivätkä aina kovin iloisia. En mielelläni luopuisi kummastakaan näistä asemistani, mutta jos johtokunnassa työskentely on niin vaativaa etten kykene työskentelemään molemmissa toimikunnissa, harkitsisin lähtemistä Väärinkäytökset-toimikunnasta.