Kasaysayan ng Halalan ng OTW

Halalan 2015

Sa simula ng pagpapalaganap ng halalan na ito, mayroong 8 kandidatong nagtutunggali para makakuha ang 2 position. Tinanggal ng Lupon noong 2015 si Nikisha Sanders mula sa balota at at iniurong ni Dan Lamson ang kanyang kandidatura, at pagkatapos ay 6 na kandidato ang natira. Nagkaroon ng botohan, at sina Atiya Hakeem at Matty Bowers ang binoto para sa 2 bukas na posisyon ng mga miyembro ng OTW. Pagkatapos ilagay ng Lupon noong 2015 si Andrea Horbinski sa isang posisyong hindi bukas noong halalan, ang mga miyembro ng OTW at ang Komite ng Halalan ay tumutol.. Ang Lupon ng 2015 ay binitiwan ang kanilang puwesto, at sa gayo’y iniwan si Atiya at Matty sa pamunuan. Itinilaga nina Atiya at Matty sina Alex Tischer, Katarina Harju at Aline Carrão sa Lupon ng Pangangasiwa.

 • Lupon ng OTW 2016

  Alex Tischer
  Aline Carrão
  Atiya Hakeem
  Katarina Harju
  Matty Bowers


Halalan 2014


Halalang 2013


Halalan 2012


Halalan 2011


Halalan 2010


Halalan 2009

 • Timeline

  Ang timeline na ginamit sa Halalan noong 2009 ay maaaring makita rito.

 • Mga Kandidato

  Allison Morris
  Elizabeth Yalkut

 • Ang Resulta

  Dalawang kandidato ang nagprisinta para sa dalawang bakanteng posisyon ng Lupon, at dahil dito, walang naganap na halalan noong 2009.

 • Lupon ng OTW 2010

  Naomi Novik (Pangulo)
  Rachel Barenblat
  Francesca Coppa, PhD
  Sheila Lane
  Allison Morris
  Rebecca Tushnet, JD
  Elizabeth Yalkut


Halalan 2008

 • Timeline

  Ang timeline na ginamit sa Halalan noong 2008 ay maaaring makita rito.

 • Candidates

  Rachel Barenblat
  Sheila Lane

 • Results

  Dalawang kandidato ang nagprisinta para sa dalawang bakanteng posisyon ng Lupon, at dahil dito, walang naganap na halalan noong 2008.

 • Lupon ng OTW 2009

  Naomi Novik (Pangulo)
  Rachel Barenblat
  KellyAnn Bessa
  Francesca Coppa, PhD
  Susan Gibel, JD
  Sheila Lane
  Rebecca Tushnet, JD


Pagbubuo ng Lupon ng OTW

Ang pinaka-unang Lupon ay nabuo mula sa mga tumugon sa isang panawagan noong 2007 para sa mga nais maglingkod sa organisasyon. Ang mga miyembro ng Lupon ay pinili ng tagapagtatag na si Naomi Novik, batay sa pag-gawa ng isang grupo na may natatanging kasanayang at karanasang kinakailangan upang mabuo ang impra-istraktura ng isang hindi

ng paglalagay ng magkasama isang team na may mga partikular na hanay ng mga kasanayan at karanasan na kailangan upang maibuo ang imprastraktura ng isang samahang hindi pinagkakakitaan, kasama na ang mga alituntuning-panloob nito.

 • Lupon ng OTW (2007-2008)

  Naomi Novik (Chair)
  KellyAnn Bessa
  Francesca Coppa, PhD
  Cathy Cupitt, DCA
  Susan Gibel, JD
  Michele Tepper, PhD
  Rebecca Tushnet, JD