Kari Daytons biografi og plattform

Biografi

Kari Dayton (hun/henne) oppdaget fandom da hun var svært ung via Sailor Moon, men det tok mange år før hun først fant fanfic i fandommen til Harry Potter. (Hun støtter sterkt transpersoner sine rettigheter, og elsker arbeidet som har blitt gjort for å distansere den fantastiske Harry Potter-fandommen fra de hatefulle ytringene skaperen har kommet med.) Selv om mange plot-kaniner bor i hodet hennes, har hun ikke skrevet mye fanfic, og hun foretrekker å jobbe bak kulissene i komiteen for taggorganisering, som hun ble en del av i 2018. Hun er en aktiv leder innen taggorganisering (fra 2019) og liker å hjelpe med administrativt arbeid og tenke ut måter å gjøre jobben enklere for taggorganisatorene.

På dagtid jobber hun innen teknologi for et VoIP-firma (telefonsamtaler via internettforbindelse), og hun er ansvarlig for intern opplæring, samt teknisk ansvarlig for sin avdeling. Hennes daglige arbeid involverer blant annet å skrive og oppdatere dokumentasjon, være en ressurs for medarbeiderne på sin avdeling og tilknyttede avdelinger, svare på spørsmål (via chat eller e-post), og å lære opp nye ansatte. Hun er kjent i firmaet for å hjelpe ulike avdelinger med å samarbeide, fasilitere kommunikasjon mellom avdelinger, og å være den personen som vet ting, og mener generelt at det å ikke dele kunnskap på tvers av individer og grupper er ufordelaktig for alle involvert. Hun hjelper gjerne til med å lære deg opp i hvilken som helst oppgave du ønsker å vite mer om – det er bare å spørre!

Plattform

1. Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i styret?

Jeg bestemte meg for å stille til valg av flere grunner. Én av de største motivasjonene er å hjelpe til med å støtte OTW (Organisasjonen for transformative verk) mer enn jeg gjør for øyeblikket, som nå involverer donasjoner og det å være frivillig. Jeg tror virkelig på det OTW står for, og jeg tror på det å investere min tid, mine penger og min innsats i formål som er viktige for meg.

For å gå over til noe litt mindre alvorlig, så er jeg en veldig nysgjerrig person som jobber best når jeg vet hva alle jobber med og hvordan deler av en helhet jobber sammen. Derfor virker det å stille til valg i styret som neste logiske steg! Jeg liker å forstå den store sammenhengen slik at jeg bedre kan forstå min del av helheten.

Til slutt ønsket jeg å forsikre meg om at vi hadde nok kandidater til å unngå å kalle inn reservekandidater. Jeg vurderte å stille til valg i fjor, men det var en veldig turbulent periode i mitt privatliv, så jeg endte opp med å ikke stille. Dette er enda en motivasjon til å stille i år, for det var flere av mine venner i OTW som mente jeg ville passe godt inn i styret!

2. Hvilke ferdigheter og/eller erfaringer tar du med deg til styret?

Fra OTW tar jeg med meg mye erfaring fra taggorganisering (etter tre år med å være taggorganisator og to år med å være en del av ledelsen der) og omtrent seks måneders erfaring fra komiteen for support. Det å være frivillig for OTW har også hjulpet meg med å kommunisere mer tydelig og effektivt med folk som kanskje ikke snakker engelsk som morsmål, det å jobbe eksternt, og hvordan jeg kan samarbeide med mennesker rundt omkring i verden.

Fra jobben hvor jeg er ansatt, tar jeg med enda mer erfaring fra det å jobbe med ulike kulturer, erfaring innen lederskap (både offisielt og uoffisielt), organisasjonserfaring (bibliotekarvirksomhet, utvikling av pensum, dokumentasjon) og masse erfaring med å jobbe tett med ulike grupper som kanskje har forskjellige målsetninger.

Jeg er heller ikke redd for å si ifra når jeg er usikker på om jeg forstår noe eller ønsker videre avklaring; jeg er kjent for å være veldig god på å enten ha et svar på et spørsmål, eller være i stand til å kjapt finne svaret, eller finne noen som kan svare på spørsmålet.

3. Velg ett eller to av OTWs mål som er viktige for deg og som du er interessert i jobbe med i løpet av din periode. Hvorfor verdsetter du disse målene? Hvordan ønsker du å samarbeide med andre for å oppnå dem?

Først av mine hovedmål er å gi mer kraft til de marginaliserte stemmene i OTW-teamet. Jeg mener det er viktig å passe på at vi lytter og gjør endringer som hjelper marginaliserte folk, både for deres egen komfort, men også for å hjelpe OTW med å forbedre seg. OTW er, i min erfaring, god på å lytte – men jeg tror den kan bli enda bedre (som så mange andre organisasjoner). En av de vanskeligste delene av dette målet er derimot å finne folk i OTW som er villige til å fortelle om sin opplevelse (som identifiserer seg selv som marginalisert). Jeg er motivert til å jobbe for å finne en løsning på dette – dette er viktig for meg selv som en marginalisert person, som også har mange mennesker jeg er glad i som er marginaliserte. Dette er også en viktig del av mitt arbeid for å avvenne meg fra privilegier (i så stor grad som jeg klarer). Å gi kraft til de stemmene som ikke føler seg hørt eller som kanskje føler de ikke har en plass ved bordet er et utrolig viktig (men vanskelig) mål – men jeg tror det er et mål det er verdt å sette seg for oss (OTW).

Mitt andre hovedmål er å oppmuntre til mer åpen kommunikasjon innad i OTW. Vi har et jevnlig nyhetsbrev, og styret har et anonymt tilbakemeldingsskjema, men jeg skulle likt å utforske mulighetene for å oppfordre til mer synlighet mellom komiteene, samt innad i dem.

4. Hvilken erfaring har du med OTWs prosjekter, og hvordan ville du samarbeidet med de relevante komiteene for å støtte og styrke dem? Prøv å inkludere et utvalg prosjekter, men legg gjerne vekt på spesifikke prosjekter du har erfaring med.

Jeg er i hovedsak kjent med Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) (fra mitt arbeid som taggorganisator), men jeg har også erfaring med Fanlore (personlig bruk) og Open Doors (Åpne Dører) (kartlegging av tagger, og entusiastisk støtte).

Jeg ville likt å hatt samtaler med mindre kjente prosjekter, slik som Fanhackers og Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative verk og kulturer), for å se om de er interesserte i å finne måter å øke deres synlighet på, enten internt (i OTW) eller eksternt, til folk som ikke er frivillige. Jeg vet for eksempel at Fanlore arrangerer flere morsomme aktiviteter gjennom året; kanskje noe liknende kunne være interessant for de andre prosjektene? Nøkkelen her er selvfølgelig å nå ut til komiteene for å se hva de føler om å skulle ta på seg noe slikt, og støtte dem dersom de er interesserte.

Jeg vil også gjerne lære mer om andre prosjekter som jeg ikke er personlig kjent med før spørsmål eller problemer oppstår. Jeg føler at det å vite mer om de andre prosjektene jeg ikke har direkte kontakt med, vil hjelpe meg med å forstå og støtte OTW som en helhet.

Til tross for hvor spent jeg er på å lære mer om mindre kjente prosjekter, så er jeg også dedikert til å støtte de mer synlige interne komiteene, slik som komiteene for taggorganisering, retningslinjer og misbruk, support, og oversettelse, med hva enn de har behov for eller ønsker støtte til. Jeg har kommet frem til at man kan få mye mer gjort med å invitere til å gi tilbakemeldinger og genuint lytte til svarene – jeg elsker å snakke med disse komiteene, og andre, og lære hva som er vanskelig for dem, og tilby dem støtte.

5. Hvordan ville du balansert ditt arbeid for styret med andre roller i OTW, eller hvordan tenker du å si fra deg dine nåværende roller for å fokusere på arbeid for styret?

Jeg har ingen planer om å si fra meg min nåværende rolle, ettersom ledelsen innen taggorganisering er stor nok til å støtte meg dersom jeg trenger å redusere hvor ofte jeg gjør noen av mine nåværende oppgaver. Jeg har heller ingen planer om å redusere mitt arbeid innen taggorganisering, ettersom det er noe som kan gjøres over tid i overkommelige bolker. Når det er sagt, kan jeg redusere antallet fandommer jeg organiserer tagger for dersom det blir nødvendig for å fokusere mer på arbeid knyttet til styret.