Kari Daytons biografi och plattform

Biografi

Kari Dayton (hon/henne) upptäckte fandom vid en mycket tidig ålder via Sailor Moon, men det skulle dröja åtskilliga år innan hon hittade fanfic i fandomen för Harry Potter. (Hon är en varm förespråkare för transpersoners rättigheter och älskar det arbete som har lagts ner på att skilja den underbara Harry Potter-fandomen från det hatiska gift som dess skapare sprider). Fastän många idéer till fics bor i hennes hjärna har hon inte skrivit så mycket, utan föredrar att arbeta bakom kulisserna som taggorganisatör, en kommitté som hon gick med i 2018. Hon är en aktiv handledare i kommittén för Taggorganisering (sedan 2019) och tycker om att hjälpa till med administration och att komma på sätt att göra organisatörernas liv enklare.

På dagtid arbetar hon som tekniker för ett företag som sysslar med internettelefoni och är den huvudsakliga interna instruktören och den tekniska ledaren för sin avdelning. Till vardags innebär hennes jobb att skriva och uppdatera dokumentation, att vara en resurs för medarbetarna på hennes egen och närliggande avdelningar, att svara på frågor (via chat och email) och att träna upp nyanställda. Hon är känd på sitt företag för att hjälpa avdelningar att samarbeta, underlätta kommunikation mellan avdelningarna, samt vara en person som har koll på saker, och hon tycker generellt att stuprörsorganisationer är dåligt för alla. Hon vill gladeligen träna upp dig till alla uppdrag du vill veta mer om – bara fråga!

Plattform

1. Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

Jag bestämde mig för att kandidera av flera anledningar. En av de främsta motiven är att hjälpa till att stödja OTW (Organisationen för transformativa verk) ytterligare, utöver det jag redan gör genom att skänka pengar och vara volontär. Jag tror verkligen på det OTW gör och står för, och jag tror på att lägga tid, pengar och arbete på sådant som är viktigt för mig.

En lättsammare anledning är att jag är en väldigt nyfiken person som arbetar bäst när jag vet vad alla arbetar med och hur delar av helheten fungerar tillsammans, så att ställa upp i styrelsen kändes som ett logiskt nästa steg! Jag vill förstå “helhetsbilden” så att jag bättre kan förstå min roll i det hela.

Slutligen ville jag vara säker på att vi hade tillräckligt med kandidater för att våra nödkandidater inte skulle behöva ställa upp. Jag funderade på att ställa upp förra året, men det var en väldigt händelserik period i mitt privatliv, så jag bestämde mig till slut för att låta bli. Ytterligare en motivation för att ställa upp i valet i år var för att flera av mina vänner inom OTW tyckte att jag skulle passa bra i styrelsen!

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Från OTW tar jag med mig en massa erfarenhet från taggorganisering (i form av tre år som organisatör och två som handledare) och ungefär sex månaders erfarenhet från Support. Att vara volontär inom OTW har också hjälpt till att lära mig hur jag kan kommunicera mer tydligt och effektivt med människor som kanske inte har engelska som förstaspråk, hur jag kan arbeta på distans och samarbeta med människor över hela världen.

Från mitt betalda arbete tar jag med mig ännu mer erfarenhet av att arbeta med olika kulturer, erfarenhet som ledare (både officiellt och inofficiellt), organisation (bibliotekarie, utveckling av kursplaner, dokumentation) och en massa erfarenhet av att arbeta nära tillsammans med olika grupper som kan ha skilda mål.

Jag är inte heller rädd för att tala om när jag inte förstår något eller vill ha något förtydligat; jag är känd för att vara väldigt bra på att antingen ha ett svar på en fråga, snabbt kunna hitta svaret, eller hitta någon som kan svara.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Mitt första huvudmål är att stärka marginaliserade röster inom OTW-teamen. Jag tycker det är viktigt att säkerställa att vi lyssnar och genomför förändringar för att hjälpa marginaliserade personer, både för deras trygghet och för att hjälpa OTW att förbättras. OTW är enligt min erfarenhet bra på att lyssna – men jag tycker att den kan bli bättre (precis som många organisationer). En av de svåraste delarna av detta mål är däremot att hitta personer inom OTW som är villiga att berätta om sina erfarenheter (och som identifierar sig själva som marginaliserade). Jag är motiverad att arbeta för att hitta en lösning för detta – det är viktigt för mig som en marginaliserad person, som också har många människor jag älskar som är marginaliserade. Det är också viktigt som en del av mitt arbete för att träna bort mitt privilegierade tankesätt (så gott det går). Att stärka de röster som inte känner sig hörda eller känner att de har en plats vid bordet är ett oerhört viktigt (men svårt) mål – men jag tycker att det är värt att vi (OTW) tar oss an det.

Mitt andra huvudmål är att uppmuntra mer öppen kommunikation inom OTW. Vi har ett regelbundet nyhetsbrev och styrelsen har ett formulär för anonym feedback, men jag skulle vilja utforska fler möjligheter att uppmuntra mer synlighet både mellan kommittéerna och inom dem.

4. Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Jag är framförallt bekant med Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) (genom mitt arbete som taggorganisatör), men jag har också erfarenhet av Fanlore (som användare) och Open Doors (Öppna dörrar) (kartläggning av taggar och entusiastisk support).

Jag skulle gärna ha konversationer med mindre kända projekt som Fanhackers och Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer), för att se om de är intresserade av att hitta sätt att bli mer synliga, antingen internt (inom OTW), eller externt, till icke volontärer. Jag vet till exempel att Fanlore har flera roliga aktiviteter under ett år; kanske skulle ett liknande projekt vara intressant för andra projekt? Nyckeln här är förstås att nå ut till kommittéerna för att se hur de känner inför att ta på sig något sådant, och stödja dem ifall de är intresserade.

Jag skulle också vilja lära mig mer om andra projekt för att personligen bli mer kunnig när frågor och problem dyker upp. Jag känner att det skulle hjälpa min förståelse och mitt stöd för OTW som helhet om jag visste mer om de andra projekten som jag inte har närkontakt med.

Trots att jag tycker det är spännande att lära mig om andra mindre kända projekt så är jag också hängiven att stödja de mer synliga interna kommittéerna som Taggorganisering, Policy och missbruk, Support och Översättning, på alla sätt de behöver eller vill ha stöd. Jag har upptäckt att en kan få mycket gjort genom att be om kommentarer och ärligt lyssna på svaren – jag skulle älska att prata med dessa kommittéer och andra, lära mig var deras smärtpunkter finns och erbjuda stöd.

5. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag har inga planer på att lämna min nuvarande roll, eftersom teamet med handledare för Taggorganisering är tillräckligt stort för att stödja mig om jag måste dra ner på mängden av mina nuvarande uppdrag. Jag har inte heller några planer på att dra ner på mitt arbete som taggorganisatör, eftersom det är något som kan göras i lite åt gången. Däremot kan jag dra ner på antalet fandoms jag organiserar taggar för i ifall jag behöver fokusera mer på styrelserelaterat arbete.