Kandidatúra vo voľbách do OTW

Ďakujeme za váš záujem o kandidatúru do Predstavenstva OTW (Organizácie pre transformatívnu tvorbu)! Pre informácie o spôsobilosti na kandidatúru navštívte stránku Ako sa stať kandidátom. Nižšie je uvedený prehľad celého procesu kandidatúry.

Volebné obdobie sa začína na konci vyhlasovacieho obdobia, osem týždňov pred voľbami a trvá do ukončenia hlasovania. Odporúčame kandidátom, aby o svojich programoch, názoroch a víziách diskutovali s členmi OTW na ľubovoľnom fóre.

Od kandidátov sa vyžaduje, aby poskytli stručné verejné vyhlásenie, v ktorom zhrnú svoju filozofiu, ciele a názory na budúce smerovanie organizácie. Toto vyhlásenie bude zverejnené na stránke Volieb OTW.

Po zverejnení vyhlásenia bude môcť verejnosť klásť kandidátom otázky. Ich odpovede budú zoradené podľa tém a zverejnené na stránke Volieb OTW.

Kandidátom sa tiež odporúča, aby sa zúčastnili verejnej diskusie na fóre OTW v navzájom dohodnutom čase. Prepis tejto diskusie bude potom dostupný aj na stránke Volieb OTW.