Kandidaten Astrid Olin kliver av

Astrid Olin har den 30:e juni dragit tillbaka sin kandidatur i styrelsevalet 2019 av personliga skäl.

Valkommittén önskar Astrid allt gott i hennes fortsatta arbete för OTW (Organisationen för Transformativa Verk).