Kaip veikia OTW rinkimai

OTW balsavimo procesas

Tarybos rinkimams OTW (Transformacinių Darbų Organizacija) naudoja pirmenybinę balsavimo sistemą, paremtą Tiesioginio Balsų Nutekėjimo sistema – IRV. Šis metodas suteikia galimybę naudoti vieną biuletenį ir suskaičiuoti kiekvieną balsą.

Balsuojant kiekvieno rinkėjo pirmasis pasirinkimas yra suskaičiuojamas ir naudojamas sudarant surikiuotą kandidatų sąrašą. Jei kažkuris iš kandidatų suskaičiavus balsus turi balsų daugumą, jis yra pirmasis laimėtojas. Norint išrinkti daugiau nei vieną laimėtoją, mes eliminuojame pirmąjį laimėtoją iš biuletenių. Eliminuotui kandidatui priskirti biuleteniai perskaičiuojami ir antros eilės balsai tuose biuleteniuose yra perduodami kitiems kandidatams. Sudaromas naujas surikiuotas kandidatų sąrašas ir jo viršuje esantis kandidatas tampa antruoju nugalėtoju.

Detalų balsavimo žingsnių paaiškinimą galima rasti balsavimo instrukcijoje.

Kas yra Tiesioginis Balsų Nutekėjimas (IRV)?

Tiesioginis Balsų Nutekėjimas (IRV) yra rinkimų sistema, leidžianti priimti sprendimą po vieno balsavimo etapo prašant rinkėjų suskirstyti jų pasirinkimus eilės tvarka nuo labiausiai iki mažiausiai patikusio. Šios sistemos didžiausias privalumas yra tas, kad nereikia papildomo balsavimo dviems kandidatams surinkus vienodą taškų skaičių. IRV taip pat yra atsparus taktiškam balsavimui – balsavimui prieš kandidatą nenorint, kad šis laimėtų vietoj balsavimo už mėgstamą kandidatą – nes šiuo metodu sumažinama tikimybė užgrobti kandidato balsus. Balsai nėra švaistomi, kas suteikia rinkėjams daugiau pasirinkimų. Eiliškumo nustatymo procesas taip pat sumažina neigiamų kampanijų ir konfliktų tikimybę tarp skirtingus kandidatų rėmėjų, todėl kandidatui nereikia atstumti kito kandidato rėmėjų, o rinkėjai gali tuo pačiu metu remti daugiau nei vieną kandidatą!

OTW rinkimų biuletenyje rinkėjai gali pasirinkti kiek nori kandidatų, svarbu, kad būtų pasirinktas bent vienas.

Balsuojant kiekvieno rinkėjo pirmasis pasirinkimas yra suskaičiuojamas ir naudojamas sudarant surikiuotą kandidatų sąrašą. Jei kažkuris iš kandidatų suskaičiavus balsus turi balsų daugumą, jis yra pirmasis laimėtojas. Jei nėra balsų daugumos, tada mažiausiai pirmojo pasirinkimo balsų surinkęs kandidatas yra eliminuojamas. Eliminuotui kandidatui priskirti biuleteniai perskaičiuojami ir antros eilės balsai tuose biuleteniuose yra perduodami kitiems kandidatams. Sudaromas naujas surikiuotas kandidatų sąrašas ir procesas yra kartojamas tol, kol atsiranda daugumos laimėtojas.

IRV užtikrina, kad kandidatas yra priimtinas daugumai rinkėjų, ne tik kandidatas, surinkęs daugiausiai balsų, kaip gali nutikti, kai biuletenyje yra daugiau nei du nepasirinkti ir nesureitinguoti kandidatai.

Balsavimo įgaliojimas

Balsavimo įgaliojimas leidžia rinkėjui paskirti kitą žmogų, kuris už jį balsuotų rinkimuose.

OTW privalo leisti balsuoti per įgaliotinius dėl Delavero įstatymo, kuriame nurodoma: “Akcininkas gali įgalioti kitą asmenį ar asmenis atlikti veiksmus vietoj akcininko kaip įgaliotiniui perduodant ar leidžiant perduoti elektroninį įgaliojimą asmeniui, kuris bus akcininko įgaliotinis.”

Bendrovių rinkimuose įgaliotas asmuo paprastai išrenkamas, kai narys negali dalyvauti susirinkime asmeniškai. Naudojant ištęstinį elektroninį balsavimą dauguma įprastų priežasčių, kodėl narys negali dalyvauti, negalioja. Tačiau balsavimas gali vykti tokiu metu, kai balsuojantis narys turi kitų įsipareigojimų ar neturi galimybės prisijungti prie interneto.

Jeigu jums yra reikalingas įgaliotas balsavimo asmuo, jį galite paskirti bet kuriuo metu likus bent dviems savaitėms iki rinkimų. Įgalioto asmens paskyrimas galios šešis mėnesius ir iki to laikotarpio galo mes negalėsime panaikinti ar pakeisti įgalioto asmens pasirinkimo. Įgalioto asmens balsai negali būti perskirstomi.

Įgalioti asmenys paskiriami elektroniniu paštu. Siunčiant prašymą paskirti įgaliotą asmenį balsavimui, tas prašymas turi būti siunčiamas iš to paties elektroninio pašto adreso, kuris buvo jūsų naudotas OTW sistemoje, ir siunčiamas [email protected] ir jūsų įgaliotam asmeniui. Laiške taip pat turi būti jūsų tikras vardas ir išreikštas noras paskirti elektroninio laiško gavėją įgaliotu asmeniu. Įgaliotas asmuo turi atsakyti visiems gavėjams, sutikdamas su įgaliojimu ir įrašydamas savo tikrą vardą elektroniniame laiške. Šis laiškas turi būti gautas [email protected] bent dvi savaites prieš rinkimus.

Paskiriant įgaliotą asmenį svarbu pasirinkti asmenį, kuriuo pasitikite balsuoti už jus. Susitarimas tarp jūsų ir jūsų įgalioto asmens gali turėti bet kokias sąlygas, bet jos galios tik tarp jūsų. OTW nėra atsakinga už jūsų nustatytų sąlygų užtikrinimą ir negali patikrinti, ar jūsų įgaliotas asmuo panaudojo jūsų balsą, ar už ką jie balsavo.

Iššūkiai

Tik kandidatai gali prašyti balsų perskaičiavimo ar naujo balsavimo. Bet kuris kandidatas, norintis tai padaryti, savo prašymą ir priežastis kodėl jie mano, kad balsų perskaičiavimas ar naujas balsavimas yra būtinas, turi siųsti mūsų Rinkimų komitetui per vieną savaitę nuo rinkimų pabaigos. Rinkimų komitetas gavęs šį prašymą per savaitę priims sprendimą. Jei bus nuspręsta, kad reikalingas naujas biuletenis, balsavimas prasidės per dvi savaites nuo sprendimo priėmimo.