Jessie Camboulives – profil a program

Profil

Jessie Camboulives vystudovala Sorbonne Law School a pracuje na titulu JUDr. v Digitálním zákoně. Objevila fandom v roce 2007 s Harry Potter fanfikcí, ale od té doby se stala hromaditelkou fandomů s nejnovější vášní pro fandomy Overwatch a Yuri!!! On Ice. Jessie se připojila k OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) jako dobrovolnice pro francouzský překladatelský tým v roce 2015, po tom, co zakopla o jeden z novinkových článků Právního oddělení. Nyní slouží jako správce tagů a personál Podpory, kde zajišťuje nejlepší možnou zkušenost pro všechny náštěvníky Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu).

Program

1. Proč jste se rozhodla kandidovat ve volbách do Představenstva?

Moje současná situace, jak v mém pracovním tak soukromém životě, je v bodě, kde mohu věnovat více času OTW. Po diskuzi s nynějšími členy Představenstva o tom, co jejich pozice obnáší jsem si uvědomila, že mám schopnosti, které by jim mohly pomoci překonat oba problémy, kterým právě čelí, a ty, kterým jsou připraveni čelit v budoucnu.

Během posledních dvou let se naše prostředí neskutečně vylepšilo, ale pořád je zde práce, kterou je třeba udělat a já si přeji Představenstvu pomoci v jejich neustávající snaze. Věřím, že práce, kterou jsem v této organizaci doposud udělala mi dává zajímavou perspektivu na naše problémy, a že mohu přinést významný příspěvek k jejich řešení, obzvláště v ohledu dokumentace a týmové soudržnosti.

2. Jaké schopnosti a/nebo zkušenosti byste přinesla do Představenstva?

Několik let jsem pracovala na volné noze pro vydatelství, což mi dovolilo se naučit, jak se vypořádat s tlakem uzávěrek a přísnými projektovými nároky. Mé studie mě naučily, jak vytvořit srozumitelnou dokumentaci a přistupovat k problémům důsledným a kreativním způsobem, což je je pro práci v Představenstvu důležité.

Co se týče mé zkušenosti v OTW, měla jsem natolik štěstí, že jsem mohla pracovat v několika výborech a spolupracovat s většinou ostatních skrze společnou práci. To mi dalo širší pochopení toho, jak naše organizace funguje a jejích cílů, jak z pohledu dobrovolnice, tak jako jedné z personálu. Během doby, kterou jsem strávila v Překladech, jsem se naučila, jak zvládnout očekávání týmu a jak efektivně spolupracovat s ostatními členy OTW navzdory našim kulturním rozdílům. Jsem také v neustálém kontaktu s AO3 uživateli skrze práci v Podpoře – to mi dalo náhled na problémy, kterým čelí a naučilo mě to zvažovat a adresovat jejich zpětnou vazbu. Tyto zkušenosti by měly být cenné, vzhledem k tomu že vypořádávání se s kritikou a zodpovídání obav je velkou součástí práce v Představenstvu.

3. Vyberte si jeden nebo dva cíle OTW, které jsou pro vás důležité a na které byste se ráda soustředila během funkčního období. Proč vám na těchto cílech záleží? Jak byste s ostatními spolupracovala na jejich dosažení?

  • Vytvoření solidní struktury pro zachování vědomostí. V současné době naše instituční paměť existuje převážně v myslích lidí, kteří pracují s organizací OTW po několik let. To znamená, že naše struktura závisí na několika základních pilířích, ze kterých mnoho organizaci v určitém čase opustí nebo už nadále nebudou v pozici, ze které mohou své znalosti jednoduše šířit mezi podstatnými lidmi. Potřebujeme zapracovat na přenosu znalostí, abychom zajistili, že informace budou snadno a rychle dosažitelné. Věřím, že Představenstvo potřebuje identifikovat a pracovat s klíčovými členy na vytvoření spolehlivé znalostní základny a ujistit se, že se budeme pohybovat kupředu namísto opakování těch samých chyb.
  • Vyřešit procesy pro dohled nad dobrovolníky a personálem a jejich případné odstranění v případě neaktivity. Online povaha OTW znamená, že mnoho výborů zápasí s nereagujícími dobrovolníky a personálem. V určitém bodu některé z nich mely víc neaktivních členů, než skutečných pracujících lidí, což vážně zkompromitovalo jejich schopnost fungovat a vážně zatížilo existující členy. V současné době jsou procesy dohledu a odstraňování dobrovolníků (pokud je třeba) velmi nestálé. Několik výborů, jako Překlad, přišlo s několika způsoby, jak tento problém zmírnit, ale většina naší struktury je stále zranitelná. Zvážíme-li nárůst naší organizace a jejích projektů, je čím dál tím důležitější najít způsob, jak dohlížet na skutečné členy pracujícího personálu a odstranit nereagující lidi. Představenstvo by mělo spolupracovat s předsedy a pomoci jim vytvořit strukturu k monitorování personálu, a ujistit se, že neskončíme s dalším výborem duchů.

4. Jaké máte zkušenosti s projekty OTW a jak byste s příslušnými výbory spolupracoval/a/i na jejich podpoře a posílení? Pokuste se shrnout všechny projekty, ale klidně můžete zdůraznit ty, se kterými máte zkušenost.

Objevila jsem OTW skrze projekt Legal Advocacy (Právní obrany), což je něco v čem jsem jako studentka Digitálního práva stále velmi zainvestovaná. Vedoucí výbor dělá skvělou práci v samosprávě a já věřím, že nejlepší věc, kterou pro ně může Představenstvo udělat, je naslouchat jejich požadavkům a dovolit jim pohnout se kupředu nezávisle. Stejně tak i Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní práce a kultury) jsou vcelku soběstační. Přiznávám že jsem se nepodívala na každý článek, který publikovali, ale ty které jsem četla jsou výpovědí kvality práce, kterou produkují, co je důvod proč věřím, že Představenstvo by se mělo jednoduše soustředit a poskytování nástrojů, které potřebují k samostatné práci.

AO3 a Open Doors (Otevřené dveře) jsou projekty, se kterými jsem pracovala a používala nejvíce. Jako správce tagů a personál Podpory užívám AO3 v podstatě každý den, ale trávím také spoustu času na stránkách jednoduše užíváním si prací, které jsou na nich publikované či zachráněné našimi aktivisty. Mnoho výborů je zahrnuto v udržování AO3 v chodu a stránky tak závisí na široké variaci pozic. K podpoře těchto projektů Představentsvo musí rozumět rozdílnosti kultur a potřeb v našich výborech a musí být schopné poskytnout individuální péči každé z nich a zároveň zohledňovat širší měřítko.

5. Jak byste vyvážila práci v Představenstvu s ostatními funkcemi v OTW nebo jak plánujete předat své stávající funkce, abyste se mohla soustředit na funkci v Představenstvu?

Můj rozvrh se nedávno pročistil, což je důvod proč jsem v první místě zvažovala kandidaturu. Nemyslím si, že práce pro Představenstvo bude zasahovat do mých současných rolí v OTW; naopak, myslím si, že členové Představenstva mohou vždy těžit z udržování kontaktu s denní rutinou organizace. Přesto, pokud bude nutné odstoupit z mých současných rolí, mohu to učinit bez toho aniž bych příliš zatížila můj tým a spolusprávce.