Jessie Camboulives presentation och plattform

Presentation

Jessie Camboulives har studerat juridik vid Sorbonne-universitetet och siktar för närvarande på att ta en LL.M. i digital lagstiftning. Hon upptäckte fandom 2007 via Harry Potter-fanfiction men har sedan dess fanatiskt samlat på sig fandom – hennes nuvarande passion är Overwatch och Yuri!!! On Ice. Jessie blev volontär för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) 2015 som översättare från franska efter att ha snubblat över en av Juridiska kommitténs nyhetsinlägg. Hon verkar nu som taggorganisatör och Support-medarbetare, där hon arbetar för att säkerställa att användarna av Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) får bästa möjliga upplevelse på webbplatsen.

Plattform

1. Varför bestämde du dig för att ställa upp i styrelsevalet?

Min nuvarande situation, både i arbetslivet och privat, är sådan att jag kan ge mer tid till OTW. Efter att ha diskuterat verksamheten med medlemmarna i den nuvarande styrelsen insåg jag att jag har kompetens som skulle kunna hjälpa dem både med de utmaningar de står inför just nu och med de utmaningar som de bereder sig att möta i framtiden.

Vår omgivning har förbättrats avsevärt under de senaste två åren, men det finns fortfarande jobb att göra och jag skulle vilja medverka i styrelsens fortsatta ansträngningar. Jag tycker att det jag gjort inom organisationen hittills har gett mig ett intressant perspektiv på våra utmaningar och jag tror att jag kan bidra till lösningar på ett meningsfullt sätt, särskilt vad gäller dokumentation och team-sammanhållning.

2. Vilken kompetens och vilken erfarenhet skulle du ta med dig till styrelsen?

Jag har jobbat som frilansare för bokförlag under några år, vilket har gjort att jag fått lära mig att hantera ofta hårda deadlines och strikta projektkrav. Mina studier har också lärt mig att skriva begriplig dokumentation och närma mig problem på ett grundligt och kreativt sätt, vilket är en viktig del av styrelsearbetet.

Vad gäller min erfarenhet inom OTW har jag haft förmånen att jobba i flera olika kommittéer och att samverka med de flesta andra i gemensamma uppdrag. Detta har gett mig en bred förståelse för organisationens mål och hur den fungerar internt, både från volontärens och medarbetarens perspektiv. Under min vistelse inom Översättning lärde jag mig att hantera teamets förväntningar och att samarbeta effektivt med andra OTW-medlemmar trots kulturella skillnader. För närvarande är jag också i kontakt med AO3-användare genom Support-arbete – det har gett mig en inblick i de utmaningar de möter och har lärt mig att ta hand om deras feedback. Dessa erfarenheter bör vara värdefulla eftersom en stor del av styrelsearbetet handlar om att hantera kritik och bemöta bekymmer.

3. Välj ett eller två av OTWs mål som är viktiga för dig och som du skulle vilja arbeta med under din mandatperiod. Varför sätter du värde på dessa mål? Hur skulle du arbeta tillsammans med andra för att nå dem?

 • Att skapa en stark struktur för att behålla kunskap. Idag finns organisationens minne till största delen i huvudet på personer som har jobbat med OTW i flera års tid. Detta innebär att vår struktur förlitar sig på stöttepelare, av vilka många kommer att lämna organisationen förr eller senare, eller så har de helt enkelt inte möjlighet att kommunicera sin kunskap till rätt personer. Vi behöver jobba med kunskapsöverföring, för att se till att information är lätt att få tillgång till när den behövs. Jag tror att styrelsen behöver identifiera och arbeta med nyckelmedlemmar för att skapa en pålitlig kunskapsbas och säkerställa att vi fortsätter att röra oss framåt i stället för att upprepa gamla misstag.
 • Att arbeta fram processer för tillsyn av volontärer och medarbetare, såväl som att ta bort de som är inaktiva. Att OTW är en online-gemenskap till sin natur innebär att många kommittéer kämpar med okontaktbara volontärer och medarbetare. Vid någon tidpunkt hade en del av dem fler inaktiva medlemmar än personer som faktiskt gjorde något, vilket allvarligt äventyrade deras förmåga att fungera samtidigt som det krävde alldeles för mycket arbete av de befintliga medlemmarna. Idag är processerna för att utöva tillsyn av volontärer och medarbetare och vid behov avlägsna dem väldigt inkonsekventa. Vissa kommittéer, som Översättning, har kommit fram till några sätt att mildra problemet, men de flesta av våra strukturer är fortfarande sårbara. Med tanke på att organisationen och dess projekt växer har det blivit alltmer viktigt att hitta ett sätt att hålla koll på hur många medarbetare som faktiskt arbetar och avlägsna dem som inte går att nå. Styrelsen bör arbeta tillsammans med ordförandena för att hjälpa dem att skapa en struktur för att hålla koll på sin personal och se till att vi inte får ännu en ‘spök-kommitté’.

  4. Vilken är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de relevanta kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök att inkludera ett antal projekt, men känn dig fri att lägga tonvikten på dem du har erfarenhet av.

  Jag upptäckte OTW genom det arbete som görs av vårt projekt för Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning), vilket är något som jag fortfarande är djupt involverad i som student inom området digital juridik. Den ansvariga kommittén gör ett fantastiskt jobb med att styra sig själv och jag tror att det bästa styrelsen kan göra för dem är att lyssna på deras behov och låta dem utvecklas självständigt. På samma sätt är Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer) ganska självständiga. Jag erkänner att jag inte har tittat på alla artiklar de har publicerat, men de jag har läst vittnar om kvalitén på det de producerar, vilket är orsaken till att jag tror att styrelsen helt enkelt bör fokusera på att ge dem de verktyg de behöver för att arbeta på egen hand.

  AO3 och Open Doors (Öppna Dörrar) är de projekt jag har arbetat med och använt mest. Som taggorganisatör och Support-medarbetare går jag in på AO3 i stort sett varje dag, men jag tillbringar också massor av tid på sidan bara med att njuta av de verk som publicerats där eller räddats av våra arkivarier. Många kommittéer är involverade i att hålla AO3 igång och dess välmående är beroende av ett antal olika jobb. För att stödja dessa projekt behöver styrelsen förstå mångfalden i våra kommittéers kulturer och behov, och vara villig att ge individualiserad omsorg till var och en av dem, utan att helheten glöms bort.

  5. Hur skulle du balansera ditt arbete i styrelsen med andra roller inom OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

  Mitt schema har nyligen rensats, vilket är orsaken till att jag funderade på att ställa upp överhuvudtaget. Jag tror inte att styrelsearbete kommer att inkräkta på mina nuvarande roller i OTW; tvärtom tror jag att styrelsemedlemmar alltid kan tjäna på att vara i kontakt med organisationens dagliga verksamhet. Med det sagt, om det skulle bli nödvändigt kan jag kliva av mina nuvarande roller utan att sätta någon större press på mina team-medlemmar och med-organisatörer.