Jessie Camboulives biogrāfija un platforma

Biogrāfija

Jessie Camboulives
ir pabeigusi Sorbonnas tiesību zinātņu skolu un šobrīd strādā, lai iegūtu maģistra grādu digitālajās tiesībās. Fandomu viņa atklāja 2007. gadā pateicoties Harija Potera fanstāstiem, bet kopš tā laika viņa ir kļuvusi par fandomu glabātāju, kas šobrīd aizraujas ar Overwatch un Yuri!!! On Ice. OTW (Transformatīvo Darbu Organizācijai) Jessie kā brīvprātīgā franču tulkotāja pievienojās 2015. gadā, kad nejauši uzskrēja vienam no Juridisko jautājumu komitejas paziņojumiem. Šobrīd viņa darbojas birku organizācijā un Atbalsta komandā, rūpējoties par to, lai Archive of Our Own – AO3 (Mūsu Pašu Arhīva) lietotāji šajā vietnē gūtu vislabāko pieredzi.

Platforma

1. Kāpēc izlēmi piedalīties Padomes vēlēšanās?

Pašlaik, ņemot vērā gan darbu, gan personīgo dzīvi, spēju veltīt vairāk laika OTW. Ar tagadējiem Padomes locekļiem apspriežot viņu darbu, es sapratu, ka man piemīt spējas, kas varētu palīdzēt viņiem tikt galā gan ar pašreizējām problēmām, gan tām, kuras viņi grasās risināt, laikam ejot.

Pēdējo divu gadu laikā mūsu vide ir ārkārtīgi uzlabojusies, bet ir vēl darbi, kas jāpaveic, un es vēlos palīdzēt Padomes nepārtrauktajiem centieniem. Es uzskatu, ka darbs, ko līdz šim esmu veikusi organizācijā, ir devis man interesantu skatījumu uz mūsu problēmām, un es varu sniegt nozīmīgu ieguldījumu to risināšanā, it īpaši, ja tās attiecas uz dokumentāciju un komandas saliedētību.

2. Kādas Tavas prasmes un/vai pieredze noderētu Padomei?

Jau pāris gadus izdevniecībās strādāju kā ārštata darbniece. Tas man ļāvis apgūt to, kā tikt galā ar striktiem termiņiem un stingrām projektu prasībām. Mani pētījumi ir iemācījuši, kā rakstīt visaptverošu dokumentāciju un kā rūpīgi un radoši pievērsties problēmu risināšanai, kas ir svarīga Padomes darba sastāvdaļa.

Attiecībā uz manu pieredzi OTW – man veicies, jo esmu strādājusi dažādās komitejās un sadarbojusies ar lielāko daļu citu komiteju. Tas man sniedzis plašu izpratni par organizācijas iekšējām darbībām un mērķiem, raugoties gan no brīvprātīgās, gan no personāla darbinieces skatupunkta. Darbojoties Tulkošanas komitejā, es apguvu, kā attaisnot komandas cerības un kā efektīvi sadarboties ar citiem OTW dalībniekiem, neskatoties uz kultūras atšķirībām. Es arī pastāvīgi sazinos ar AO3 lietotājiem, strādājot Atbalsta komandā. Tas man sniedzis skatījumu problēmās, ar kādām viņi saskaras, un iemācījis tās apsvērt un risināt. Visa šī pieredze ir vērtīga, jo liela daļa Padomes darba nozīmē strādāšanu ar kritiku un atbildēšanu uz jautājumiem.

3. Izvēlies vienu vai divus OTW mērķus, kas Tev ir svarīgi un ar kuriem Tu būtu ieinteresēta strādāt sava termiņa laikā. Kāpēc Tev šie mērķi šķiet svarīgi? Kā Tu sadarbotos ar citiem, lai šos mērķus sasniegtu?

  • Izveidot stingru struktūru zināšanu saglabāšanai. Šobrīd mūsu institucionālā atmiņa lielākoties eksistē to cilvēku prātos, kas ar OTW ir strādājuši vairākus gadus. Tas nozīmē, ka mūsu struktūra paļaujas uz tapām, no kurām daudzas agrāk vai vēlāk organizāciju pametīs vai vienkārši nebūs tādā stāvoklī, lai nodotu savas zināšanas attiecīgajiem cilvēkiem. Mums nepieciešams piestrādāt pie zināšanu nodošanas, lai nodrošinātu, ka informācija ir ātri un vienkārši pieejama. Es ticu, ka Padomei nepieciešams identificēt galvenos dalībniekus un strādāt ar viņiem, lai izveidotu uzticamu zināšanu bāzi un nodrošinātu, ka mēs turpinām virzīties uz priekšu, nevis atkārtoti pieļaujam tās pašas kļūdas.
  • Izstrādāt procesu, kā uzraudzīt brīvprātīgos un personāla darbiniekus, un kā dalībniekus atcelt no amata bezdarbības gadījumā. OTW tiešsaistes daba nozīmē, ka daudzas komitejas cīnās ar nereaģējošiem brīvprātīgajiem un personāla darbiniekiem. Kādā brīdī dažās komitejās bija vairāk neaktīvo dalībnieku nekā aktīvu lietotāju, kas nopietni apdraudēja viņu spēju darboties un pārslogoja esošos dalībniekus. Šobrīd process, lai nepieciešamības gadījumā uzraudzītu un atceltu no amata brīvprātīgos, ir ļoti nekonsekvents. Dažas komitejas, piemēram, Tulkotāju komiteja, ir izdomājušas dažādus veidus, kā mazināt problēmu, bet lielākā daļa struktūrvienību joprojām ir viegli ievainojamas. Ņemot vērā organizācijas un tās projektu izaugsmi, kļūst aizvien svarīgāk izlemt par veidu, kā paturēt acīs darbīgā personāla skaitu un atcelt no amata nereaģējošus cilvēkus. Padomei vajadzētu strādāt ar priekšsēdētājiem, lai viņiem palīdzētu izveidot personāla pārraudzīšanas struktūru, un nodrošināt, lai mēs nekļūstam par vēl vienu spoku komiteju.

4. Kāda ir Tava pieredze ar OTW projektiem, un kā Tu sadarbotos ar saistītajām komitejām, lai tās atbalstītu un stiprinātu? Centies nosaukt vairākus projektus, taču jūties brīva uzsvērt tos, ar kuriem Tev ir pieredze.

Es OTW atklāju Legal Advocacy (Juridiskās aizstāvības) darba projektā, kuram joprojām esmu ļoti piesaistīta kā Digitālo tiesību studente. Atbildīgā komiteja paveic fantastisku darbu sevis pārvaldīšanā, un es uzskatu, ka labākais, ko Padome spēj paveikt viņu labā, ir uzklausīt viņu lūgumus un ļaut viņiem attīstīties patstāvīgi. Arī Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatīvie darbi un kultūras), lielākoties tādā pašā veidā, ir drīzāk pašpaļāvīgi. Atzīstos, ka es neesmu apskatījusi katru viņu publicēto rakstu, bet tie, kurus es esmu lasījusi, ir apliecinājums viņu radīto darbu kvalitātei, tāpēc es uzskatu, ka Padomei vajadzētu pievērsties tam, lai viņiem tiktu nodrošināti autonomai darbībai nepieciešamie līdzekļi.

AO3 un Open Doors (Atvērtās durvis) ir projekti, ar kuriem es esmu strādājusi un izmantojusi visvairāk. Kā birku dīdītāja un Atbalsta personāla darbiniece es AO3 piekļūstu gandrīz katru dienu, bet es mājaslapā daudz laika pavadu, vienkārši izbaudot darbus, kas tur publicēti vai kurus izglābuši mūsu arhīvisti. Daudzas komitejas ir iesaistītas AO3 darbības nodrošināšanā, un tā labklājība ir atkarīga no darbu dažādības. Lai šos projektus atbalstītu, Padomei jāsāk saprast dažādība mūsu komiteju kultūrā un vajadzībās, un jābūt gatavai nodrošināt individualizēta aprūpe katrai no tām, kamēr paturot prātā kopīgo mērķi.

5. Kā Tu līdzsvarotu savu darbu Padomē ar citām lomām OTW, vai kā plāno nodot savu pašreizējo amatu vai amatus, lai pievērstos Padomes darbam?

Man parādījies vairāk brīva laika, un tas ir iemesls, kāpēc es izlēmu kandidēt. Es neticu, ka Padomes darbs traucēs maniem šībrīža amatiem OTW, gluži pretēji – es uzskatu, ka Padomes dalībnieki vienmēr gūst labumu, darbojoties ar organizācijas ikdienas darbiem, rutīnu. Ja nepieciešams, es varu atteikties no saviem pašreizējiem amatiem, pārāk neapgrūtinot savus komandas biedrus un citus birku dīdītājus.