Jess Whites biografi og plattform

Biografi

Jess White: Jess White er en ivrig forbruker av alt som har med fandom å gjøre, og har vært det siden hun oppdaget sin tantes Kirk/Spock-fanzines tidlig på 90-tallet. Etter det gikk hun over til å skrive sine egne fanfic i notatbøker med glitterpenn, og så til å skape innhold på diskusjonsforum, individuelle fandom-forum, livejournal, og til slutt Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Jess har vært frivillig for OTW (Organisasjonen for transformative verk) de siste seks årene, hovedsakelig i komiteen for retningslinjer og misbruk. Hun har også vært innom komiteen for support (i cirka 2 år), og er for øyeblikket også frivillig for Fanlore som personale i komiteen for retningslinjer og administrasjon. Utenom fandom har Jess vært lærer i femten år.

Plattform

1. Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i styret?

Jeg bestemte meg for å stille til valg i styret på bakgrunn av mange av de samme grunnene som jeg har vært frivillig i seks år: fordi jeg tror meget sterkt på det OTW står for. Jeg ønsker å fortsette å gi tilbake til fellesskapet som jeg har tilbrakt så mye av tiden min i, både som frivillig og som skaper. Med tre plasser åpne i år, så bestemte jeg meg for at jeg kan ekspandere mitt bidrag ved å være en del av styret.

2. Hvilke ferdigheter og/eller erfaringer tar du med deg til styret?

Min største erfaring som jeg vil ta med meg til styret er evnen til å tilpasse meg omgivelsene, noe jeg har lært fra å være en underviser i det offentlige amerikanske skolesystemet. Jeg underviser for tenåringer og voksne i et kritisk underfinansiert distrikt. Å balansere behovene til studenter, deres utdannelse, skoleadministrasjonen, og foreldre, krever en del tilpasningsdyktighet, slik som å alltid prøve å finne bedre læreverk og improvisere med materialene tildelt av skolen. Vi må alle navigere et utall meninger og erfaringer for å kommunisere. Som et medlem av styret vil jeg bli nødt til å ta i bruk mye av de samme ferdighetene, bare fokusert på fanfellesskap. I tillegg tror jeg mitt arbeid i komiteen for retningslinjer og misbruk vil gi meg et unikt innblikk bak kulissene i prosjekter som AO3; jeg har selv sett hvor viktig det er å ha flere komiteer som jobber bra sammen.

3. Velg ett eller to av OTWs mål som er viktige for deg og som du er interessert i å jobbe med i løpet av din periode. Hvorfor verdsetter du disse målene? Hvordan ønsker du å samarbeide med andre for å oppnå dem?

Det viktigste målet for meg er å ha fortsatt gjennomsiktighet mellom de ulike komiteene i OTW, i tillegg til gjennomsiktighet for vår organisasjon ut til offentligheten, både for fans og ikke-fans, ettersom jeg vet at dette har vært et problem tidligere. Jeg synes at det nåværende styret har gjort en god jobb i å bygge gjennomsiktighet gjennom nyhetsinnlegg, f.eks. komiteen for økonomi, komiteen for oversettelse, AO3 dokumentasjon, og Kommunikasjon for å forsikre seg om at våre nyheter når et bredere publikum; de ofte kolossale oppgavene til Tilgjengelighet, design og teknologi for å forsikre at OTW er i konstant forbedring, og oppdateringene av OTWs strategiske plan. Jeg vil gjerne fortsette å jobbe med disse tiltakene. Mange bruker bare AO3 og er ikke klar over hvor mye som foregår bak kulissene til OTW for å holde prosjekter som AO3 i gang. Vi har hundrevis av frivillige som jobber på mange prosjekter for å forsikre seg om at folk har et sted å bevare innhold for fans. “For fans av fans”-delen av OTW har alltid vært noe jeg har vært interessert i å hjelpe til med, og jeg tror at det å være en del av styret vil gi meg et annet perspektiv. Når det gjelder det å samarbeide med andre, vil jeg gjerne aktivt støtte ledelsen i komiteene, og dermed komiteene, hvor enn jeg kan, og passe på at de har det de trenger for å fortsette å nå et så stort publikum som mulig.

4. Hvilke erfaringer har du med OTWs prosjekter, og hvordan ville du samarbeidet med de relevante komiteene for å støtte og styrke dem? Prøv å inkludere et utvalg av prosjekter, men legg gjerne vekt på spesifikke prosjekter du har erfaring med.

Det meste av min erfaring er ved komiteen for retningslinjer og misbruk ved AO3, og som personale ved Fanlore. Jeg har også vært frivillig for support, og har nylig begynt som frivillig hos Fanlore. I komiteen for retningslinjer og misbruk jobber vi tett med komiteene for oversettelse, juridisk rådgivning, support, og tilgjengelighet, design og teknologi for å påse at alle innrapporteringer fra brukere får en eller annen form for løsning. Jeg jobber også på teamet for nærmeste fan-pårørende, som fortsetter å legge grunnarbeidet for å hjelpe med å bevare fanverk dersom skaperen går bort eller blir ute av stand til å forvalte det selv. Komiteen for tilgjengelighet, design og teknologi har gitt personalet ved retningslinjer og misbruk verktøy til å gjennomføre arbeidsbyrden mer effektivt. Det har vært diskusjon om å betale personale fra komiteen for retningslinjer, design og teknologi og komiteen for systemer for å hjelpe med å støtte arbeidet de gjør, og jeg tror at dette er noe vi som en organisasjon aktivt burde bevege oss mot. Det er veldig spennende å ha sett hvor langt vi har kommet og jeg vil gjerne fortsette med å samarbeide med disse samt andre komiteer for å sikre at vi fortsetter det gode arbeidet. Når det kommer til Fanlore, så er det mye samarbeid mellom de ulike teamene i Fanlore, men min rolle der er i større grad å hjelpe brukerne med de problemene de har. Jeg er fortsatt ny, men så langt har denne erfaringen gitt meg anledning til å jobbe tettere med brukere.

5. Hvordan ville du balansert ditt arbeid for styret med andre roller i OTW, eller hvordan tenker du å si fra deg dine nåværende roller for å fokusere på arbeid for styret?

Jeg har vært interessert i å stille til valg for styret i flere år, og nå passer det bra å stille. Jeg har spurt andre medlemmer som sitter i styret nå hvordan de balanserer alt, og jeg tror at det å fokusere på styrearbeid ikke vil bli et problem. Å begynne på en ny oppgave med forkunnskaper om hva den innebærer lar meg oppnå en bedre balanse, som igjen lar meg bruke tiden min mer effektivt.