Jess Whites biografi och plattform

Biografi

Jess White: Jess White slukar ivrigt allt som har med fandom att göra, och så har det varit sedan hon upptäckte sin mosters Kirk/Spock-fanzine under tidigt 90-tal. Därefter gick hon vidare till att klottra ner egna fanfiktion-alster i anteckningsböcker med glittriga pennor, och så småningom skapa innehåll på digitala anslagstavlor, i fandom-forum, på Livejournal och slutligen i Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Jess har varit volontär för OTW (Organisationen för transformativa verk) under de senaste sex åren, företrädesvis i kommittén Policy & missbruk. Hon har också arbetat en tid inom Support (i ungefär två år) och är för närvarande också volontär inom Fanlore, som admin och policy-medarbetare. Utanför fandom är Jess sedan femton år tillbaka lärare.

Plattform

1. Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

Jag har valt att kandidera till styrelsen av i stort sett samma anledningar som jag har varit volontär i sex år: för att jag tror väldigt starkt på det som OTW står för. Jag vill fortsätta att ge något tillbaka till det sammanhang där jag tillbringar så mycket av min tid, både som volontär och skapare. I och med att det i år finns tre lediga platser tänkte jag att jag kunde utöka mitt engagemang ytterligare genom att tjänstgöra i styrelsen.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Den största erfarenhet jag tar med mig till styrelsen är ‘anpassning för överlevnad’, från perspektivet av att vara utbildare inom USAs allmänna skolväsende. Jag undervisar tonåringar och vuxna i ett gravt underfinansierat distrikt. Att balansera behov som står i konflikt med varandra – hos studenterna, deras utbildning, skolledningen och deras föräldrar kräver förmåga att anpassa sig, som att ständigt försöka hitta bättre resurser och improvisera med de material som skolan tillhandahåller. Vi måste alla navigera genom en mängd åsikter och erfarenheter för att kommunicera. Som styrelsemedlem kommer jag till stor del att behöva använda samma färdigheter, men med fokus på fan-gemenskapen. Jag tror också att mitt arbete med Policy & missbruk kan ge mig en unik glimt bakom kulisserna av hur projekt som AO3 fungerar; jag har upplevt själv hur viktigt det är att flera kommitteer samarbetar på ett bra sätt.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Det allra viktigaste målet för mig är fortsatt transparens mellan OTWs kommittéer, likväl som att vår organisation är transparent gentemot allmänheten, både i och utanför fandom, eftersom jag vet att detta har varit ett problem tidigare. Jag tycker att den nuvarande styrelsen har gjort ett bra jobb med att fortsätta att bygga transparens genom nyhetsinlägg — t.ex. Ekonomikommittén, Översättningskommitténs arbete, AO3-dokumentation och Kommunikation, för att se till att våra nyheter når ut till en bredare publik, det gigantiska arbete som görs av Tillgänglighet, design & teknologi för att se till att OTW ständigt förbättras, och uppdateringarna av OTWs strategiska plan. Jag skulle vilja fortsätta att arbeta i denna riktning. Många använder bara AO3 och inser inte hur mycket som sker bakom kulisserna inom OTW för att driva projekt som AO3. Vi har hundratals volontärer som arbetar med ett flertal projekt för att se till att folk har ett ställe som arbetar för att bevara innehåll av fans. Just detta “av fans för fans” hos OTW har alltid varit något jag har varit intresserad av att hjälpa till med, och jag tror att det skulle vara ytterligare ett perspektiv av detta att arbeta inom styrelsen. Vad gäller att arbeta med andra skulle jag vilja aktivt stödja kommittéordförandena, och i förlängningen kommittéerna där jag kan, och se till att de har vad de behöver för att medverka till att nå en så bred publik som möjligt.

4. Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Min största erfarenhet är av AO3 kommittén Policy & missbruk och som Fanlore-medarbetare. Jag har också varit volontär inom Support och har nyligen börjat som volontär för Fanlore. Inom Policy & missbruk har vi ett väldigt nära samarbete med Översättning, Juridiska, Support samt Tillgänglighet, design & teknologi, för att försäkra oss om att alla rapporter som användare skickar in får någon sorts lösning. Jag arbetar också i teamet för Fannish Next of Kin (Närmaste fandom-anhörig), som fortsätter att lägga grunden för att hjälpa till att bevara verk av fans i händelse av att en användare dör eller blir oförmögen att ta beslut om sina verk. Tillgänglighet, design & teknik har kunnat ge medarbetarna inom Policy & missbruk verktyg som effektiviserar vårt arbete. Det har funnits diskussioner om att betala medarbetare inom Tillgänglighet, design & teknik samt System för att hjälpa till att stödja det arbete de gör, och jag tror att detta är något vi som organisation bör aktivt röra oss mot. Det är väldigt spännande att se hur långt vi har kommit sedan jag började som volontär, och jag skulle vilja fortsätta att samarbeta med dessa och andra komittéer för att se till att vi fortsätter att göra ett bra jobb. Vad gäller Fanlore finns det massor av samarbete mellan de olika Fanlore-teamen, men min uppgift där handlar mest om att hjälpa användare med deras frågor. Jag är fortfarande ny, men hittills gör denna erfarenhet att jag kan arbeta närmare användarna.

5. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag har varit intresserad av att ställa upp i styrelsevalet i flera års tid, och nu är en bra tidpunkt att göra det. Jag har frågat andra styrelsemedlemmar hur de har gjort för att balansera allt, och jag tror inte att det kommer att vara något problem att fokusera på styrelsearbetet. Genom att gå in i en ny uppgift med förkunskap om de förväntningar som finns kommer jag att kunna finna den balans som behövs för att använda min tid effektivt.