Jess White biografija ir platforma

Biografija

Jess White: Jess White – aistringa visokio su fanų grupėmis susijusio turinio vartotoja nuo pat tų laikų, kai 90-ųjų pradžioje atrado savo tetos Kirk/Spock fanų žurnalus. Po to blizgančiais tušinukais užrašų knygelėse pradėjo rašyti savo pačios fanfikciją, vėliau perėjo prie turinio kūrimo bendruose ir atskirų fanų grupių forumuose, Livejournal ir galiausiai Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyve). Jess jau šešerius metus savanoriauja OTW (Transformacinių Darbų Organizacijoje), daugiausia – Politikos ir Pažeidimų komitete. Ji taip pat kurį laiką dirbo Paramos komitete (apie dvejus metus), o šiuo metu savanoriauja Fanlore kaip Politikos ir Administravimo personalo narė. Pasaulyje už fanų grupių ribų Jess jau penkiolika metų yra mokytoja.

Platforma

1. Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

Į Tarybą kandidatuoti nusprendžiau iš esmės dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių savanoriauju jau šešerius metus – tvirtai tikiu tuo, už ką OTW kovoja. Noriu ir toliau remti bendruomenę, kurioje praleidžiu tiek daug laiko tiek kaip savanorė, tiek ir kaip kūrėja. Šiemet atsilaisvinus trims pozicijoms nusprendžiau, kad galiu pasiūlyti savo pagalbą būdama Direktorių taryboje.

2. Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Didžiausia mano patirtis, kurią atsineščiau į Tarybą, būtų mano „prisitaikyk, kad išgyventum“ savybė, kurią įgijau būdama mokytoja JAV viešųjų mokyklų sistemoje. Mokau paauglius ir suaugusiuosius rajone, kuriam tragiškai trūksta lėšų. Prieštaringų mokinių, jų išsilavinimo, mokyklos administracijos ir tėvų poreikių suderinimui reikia gebėjimo prisitaikyti, pavyzdžiui, nuolat ieškoti geresnių išteklių ir improvizuoti su mokyklos suteikiamomis medžiagomis. Bendraudami mes visi laviruojame tarp įvairių nuomonių ir patirčių. Kaip Tarybos narė, turėsiu naudoti tuos pačius įgūdžius, šįkart – nukreipti juos į fanų bendruomenę. Be to, manau, kad mano darbas Politikos ir Pažeidimų komitete gali suteikti man unikalią perspektyvą į tai, kaip veikia tokių projektų kaip AO3 organizavimas; savo akimis mačiau, kaip svarbu visiems komitetams dirbti išvien.

3. Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

Svarbiausias mano tikslas būtų toliau siekti OTW komitetų tarpusavio skaidrumo, taip pat mūsų organizacijos skaidrumo fanų ir ne fanų bendruomenių atžvilgiu, kadangi žinau, kad praeityje teko susidurti su tokiomis problemomis. Manau, kad dabartinė Taryba, toliau didindama skaidrumą, nemažai nuveikė pradėdama skelbti naujienas – pavyzdžiui, Finansų komiteto, Vertimo komiteto, AO3 dokumentus ir pranešimus tam, kad mūsų naujienos pasiektų didesnę visuomenės dalį; be to, siekiant užtikrinti, kad OTW nuolat tobulėtų, vykdomos neretai herakliškų pastangų reikalaujančios Prieinamumo, Dizaino ir Technologijų užduotys, atnaujinamas OTW strateginis planas. Norėčiau toliau dirbti šiose srityse. Daugelis žmonių tik naudojasi AO3 ir net neįsivaizduoja, kiek visko vyksta OTW užkulisiuose, kad tokie projektai kaip AO3 galėtų veikti. Turime šimtus savanorių, dirbančių su ne vienu projektu tam, kad žmonės turėtų vietą, užtikrinančią fanų darbų išsaugojimą. OTW principas – „fanams fanų“ – visada buvo tai, ką norėčiau plėtoti, ir manau, kad pareigos Taryboje pasiūlys dar vieną perspektyvą. O dėl darbo su kitais – noriu kiek galėdama aktyviai remti komitetų vadovus ir, atitinkamai, pačius komitetus ir užtikrinti, kad jie turėtų visas reikiamas priemones toliau stengtis pasiekti kuo didesnę auditoriją.

4. Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Daugiausia patirties turiu AO3 Politikos ir Pažeidimų komitete, bei esu Fanlore personalo narė. Taip pat savanoriavau Paramos komitete, neseniai pradėjau savanoriauti ir Fanlore. Politikos ir Pažeidimų komitete daugiausiai dirbame su Vertimų, Teisės, Paramos bei Prieinamumo, Dizaino ir Technologijų komitetais siekdami užtikrinti, kad visi naudotojų pateikti pranešimai būtų vienaip ar kitaip išspręsti. Taip pat dirbu su Fanų patikėtinių komanda, kuri toliau kuria pamatus fanų darbų išsaugojimo jų pražūties ar neveiksnumo atveju sistemai. Prieinamumo, Dizaino ir Technologijų komitetas itin daug padėjo Politikos ir Pažeidimų komitetui suteikiant įrankius mūsų darbų efektyvumui didinti. Buvo diskutuota apie tai, kad galbūt Prieinamumo, Dizaino ir Technologijų komiteto bei Sistemų komiteto personalui reikėtų mokėti už jų daromą darbą, ir manau, kad mes, kaip organizacija, turėtume aktyviai judėti šia kryptimi. Esu sužavėta tuo, kiek daug pasiekėme nuo to laiko, kai pradėjau savanoriauti, ir norėčiau toliau bendradarbiauti su šiais ir kitais komitetais tam, kad ir toliau mums taip pat sektųsi. O dėl Fanlore, skirtingos šio projekto komandos intensyviai bendradarbiauja, tačiau mano užduotys daugiau susijusios su pagalba naudotojams sprendžiant jų problemas. Aš vis dar naujokė, tačiau ši patirtis leidžia man glaudžiau dirbti su naudotojais.

5. Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Turėjau minčių kandidatuoti į Tarybą jau kelerius metus, dabar – pats tas laikas tam. Klausiau kitų Tarybos narių, kaip jie viską suderindavo, ir manau, kad dėmesys Tarybos darbui nebus problema. Pradėsiu naują užduotį iš anksto žinodama apie susijusius lūkesčius, o tai leis man pasiekti pusiausvyrą, reikalingą efektyviai planuoti savo laiką.